Koalicja Konserwatywna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koalicja Konserwatywna (KK) – polska partia polityczna o profilu prawicowym działająca w latach 1994–1999.

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i od 2007.Piotr Jacek Krzywicki (ur. 22 października 1964 w Poddębicach, zm. 9 grudnia 2009 w Łodzi) – polski polityk, prawnik, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji.

Historia[ | edytuj kod]

Koalicja Konserwatywna powstała w wyniku rozłamu w Partii Konserwatywnej w lutym 1994 pod przewodnictwem Kazimierza Ujazdowskiego. Powodem wystąpienia z partii części działaczy był spór z przewodniczącym PK Aleksandrem Hallem na temat modelu integracji prawicy po przegranych wyborach parlamentarnych w 1993. Grupa pod przewodnictwem Kazimierza Ujazdowskiego opowiadała się za współpracą polityczną z Porozumieniem Centrum i Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Aleksander Hall był zaś za zbliżeniem z Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno-Demokratycznym.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

W 1994 KK działała w Przymierzu dla Polski. Rok później popierała Hannę Gronkiewicz-Waltz w wyborach prezydenckich. W 1996 partia współtworzyła Akcję Wyborczą Solidarność. W wyborach parlamentarnych w 1997 z listy AWS uzyskała dwa mandaty poselskie (Kazimierz Ujazdowski we Wrocławiu i Jerzy Polaczek w Katowicach).

Przymierze dla Polski – koalicja polskich pozaparlamentarnych ugrupowań prawicowych, powołana 9 maja 1994, działająca do 1995.Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.

W lutym 1999 Koalicja Konserwatywna połączyła się ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym i zakończyła działalność.

Liderzy[ | edytuj kod]

 • Piotr Krzywicki
 • Rafał Matyja
 • Jerzy Polaczek
 • Andrzej Raj
 • Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Paweł Zalewski
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krystyna Paszkiewicz (red.): Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 21–23. ISBN 83-229-2148-9.
 • Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 28 lipca 1964 w Kielcach) – polski polityk, doktor nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 odbyły się 19 września 1993 r.; zostały rozpisane na skutek zarządzenia Prezydenta RP Lecha Wałęsy o rozwiązaniu Sejmu z dniem 31 maja 1993 r.
  Partia Konserwatywna (PK) – polska konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1992–1997, kierowana w tym okresie przez Aleksandra Halla.
  Aleksander Jan Hall (ur. 20 maja 1953 w Gdańsku) – polski polityk, historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego. Mąż Katarzyny Hall.
  Unia Demokratyczna (UD) – polska partia polityczna o charakterze centrowym, powstała z inicjatywy Tadeusza Mazowieckiego, działająca w latach 1991–1994.
  Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN) – polska partia polityczna o profilu narodowo-chrześcijańskim działająca od 1989 do 2010, nawiązująca do przedwojennych tradycji Narodowej Demokracji i chrześcijańskiej demokracji oraz ruchu niepodległościowego, wywodząca się z ruchu "solidarnościowego".
  Rafał Matyja (urodzony 19 września 1967 w Warszawie) – doktor politologii, publicysta, autor hasła budowy IV Rzeczypospolitej, twórca i wieloletni prodziekan Wydziału Studiów Politycznych i kierownik Zakładu Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, redaktor naczelny kwartalnika "Praktyka Polityczna".
  Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, powstała 12 maja 1990, wyrejestrowana 25 września 2002 (faktycznie działała do 2001, kiedy na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość).

  Reklama