Klika (podgrupa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klika – w socjologii podgrupa osób, działająca w ramach szerszej całości, którą łączą więzi a także zwykle wspólne interesy. Jej członkowie wchodzą w różnego rodzaju stosunki częściej ze sobą niż z osobami spoza kliki.

Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

M. Dalton w pracy Men Who Manage opracował typologię klik, wyróżniając trzy ogólne typy: kliki pionowe, poziome i przypadkowe. W klikach pionowych o charakterze symbiotycznym osoby z różnych szczebli struktury zwierzchnictwa realizują wspólne interesy, np. szef faworyzuje podwładnych należących do kliki, a ci w zamian dostarczają mu informacje i umacniają jego pozycję. W pionowych klikach pasożytniczych przełożony stosuje zasadę „dziel i rządź", wybierając wśród podwładnych „faworytów-donosicieli", poprzez których może oddziaływać na pozostałych, gdyż ci są przekonani o wielkich możliwościach wybrańców szefa, więc zabiegają o ich względy, przekazując im stale informacje o innych pracownikach.

Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

Pozioma klika defensywna łączy pracowników na tym samym szczeblu, którzy współpracują ze sobą w sytuacji zagrożenia zewnętrznego, takiej jak kontrola czy reorganizacja. W przypadku ustania zagrożenia klika zwykle się rozpada. Może jednak przekształcić się w poziomą klikę agresywną, która skupia się już nie na obronie, ale jest w stanie tworzyć nowe sytuacje, a nawet zmienić się w klikę o charakterze pionowym, gdy jeden z członków grupy przy poparciu innych zdoła awansować na wyższe stanowisko.

Członkowie klik przypadkowych zazwyczaj nie mają świadomości istnienia reguł wspólnej polityki oraz wspólnych celów. Łączy ich przyjaźń i społeczna satysfakcja. Szukają swojego towarzystwa, powierzchownie wchodząc w stosunki z członkami innych klik. Nie odgrywają więc istotnej roli w tworzeniu klik innego rodzaju, gdyż posiadane przez nich informacje są niewiele warte lub zniekształcone.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Krężlewski, Rodzaje grup nieformalnych w zakładach przemysłowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (2), 1988, s. 263-279.
Reklama