• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna

  Przeczytaj także...
  Terapeuta to osoba która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii, najczęściej w psychoterapii. Można się też spotkać z definicją która określa terapeutę jako "specjalistę w dziedzinie terapii, znawca metod terapii". Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta/klienta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności wpływają na zmianę postępowania lub zmianę zachowania swojego pacjenta/klienta. Najczęściej terapeutami są psycholodzy, lekarze, fizjoterapeuci, psychopedagodzy oraz pracownicy socjalni. W Polsce dość liczną grupę stanowią terapeuci zajęciowi, którzy poprzez organizację odpowiednich zajęć manualnych swoich podopiecznych wpływają na poprawę ich samopoczucia lub zachowania.Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Struktura ATC[ | edytuj kod]

  Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej.

  Adrenalina (epinefryna) – hormon zwierzęcy i neuroprzekaźnik katecholaminowy wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu nerwowego.Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek

  Kod leku w klasyfikacji ATC jest siedmiopozycyjny i ma postać (L – litera, C – cyfra):

  LCCLLCC

  Pierwszy poziom (jedna litera) określa grupę anatomiczną. Drugi poziom (dwie cyfry) określa podgrupę terapeutyczną, trzeci poziom (jedna litera) określa podgrupę farmakologiczną, czwarty poziom (jedna litera) podgrupę chemiczną, a piąty, ostatni poziom (dwie cyfry) wskazuje na konkretną substancję chemiczną.

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Poniższy przykład pokazuje lokalizację w ATC adrenaliny, posiadającej alfanumeryczny kod C01CA24:

  Epinefryna (adrenalina)
  C01C A24

  C – Układ sercowo-naczyniowy
  → (anatomiczna grupa główna)
  C 01 – Leki stosowane w chorobach serca
  → (podgrupa terapeutyczna)
  C01 C – Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów nasercowych)
  → (podgrupa farmakologiczna)
  C01C A – Leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
  → (podgrupa chemiczna)
  C01CA 24Epinefryna
  → (substancja chemiczna)

  Główne grupy anatomiczne[ | edytuj kod]

  Pierwsza litera kodu ATC wskazuje na jedną z czternastu głównych grup anatomicznych (lokalizacyjnych):

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista leków i środków farmaceutycznych
 • Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Publikacja o płatnym dostępie – wymagana płatna rejestracja lub wykupienie subskrypcji U. Bergman. The history of the Drug Utilization Research Group in Europe.. „Pharmacoepidemiol Drug Saf”. 15 (2), s. 95-8, 2006. DOI: 10.1002/pds.1171. PMID: 16329154. 
  2. ATC Structure and principles, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 15 lutego 2018 [dostęp 2019-07-22] (ang.).
  3. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2019. Oslo: 2018, s. 15. ISBN 978-82-8082-974-0.
  4. ATC C01CA24 Epinephrine, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 13 grudnia 2018 [dostęp 2019-07-22] (ang.).
  5. Grupy ATC. Medycyna Praktyczna. [dostęp 2019-07-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
 • Oficjalny indeks ATC
 • Informacje o ATC na stronie Światowej Organizacji Zdrowia
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.