Kazimierz Zimmermann

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

Kazimierz Zimmermann (ur. 25 stycznia 1867 lub w 1874 w Trzemesznie, zm. 6 kwietnia 1925 w Krakowie) – polski ksiądz katolicki, teolog, ekonomista, teoretyk myśli chrześcijańsko-społecznej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.

Życiorys[ | edytuj kod]

Działalność w Wielkopolsce[ | edytuj kod]

Jego przodkowie przybyli do Polski w latach trzydziestych XIX wieku z Niemiec. Był synem Jana (doktora medycyny i powstańca) oraz wnukiem Augustyna, profesora gimnazjum w Trzemesznie. Matką Kazimierza była Helena z domu Skarbek-Malczewska, córka Adolfa Skarbka-Malczewskiego, właściciela dóbr Kruchowo.

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.{{Polska miejscowość infobox}} Nieznane pola: "dopełniacz nazwy". Kruchowo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno.

Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Odbył studia teologiczne w Gnieźnie, Poznaniu i Würzburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1897 i podjął pracę w Poznaniu jako prebendarz kościoła podominikańskiego. W 1902 został kanonikiem, a później także prałatem-kustoszem Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Florian Stablewski (ur. 16 października 1841 we Wschowie, zm. 24 listopada 1906 w Poznaniu) – polski biskup rzymskokatolicki, poseł do sejmu pruskiego w latach 1876–1891, arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski w latach 1891–1906.

Pracował też aktywnie w redakcjach Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu i oraz Dziennika Poznańskiego. W latach 1902–1903 i 1907-1910 był redaktorem czasopisma Ruch Chrześcijańsko-Społeczny.

W 1900 został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pełniąc w nim do 1903 funkcję sekretarza Wydziału Historyczno-Literackiego. Po roku 1907 został członkiem komisji powołanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, dla reaktywowania Wydziału Prawniczo-Ekonomicznego, przy tymże towarzystwie.

Współpracował z ruchem katolicko-społecznym w Europie Zachodniej, znał także działalność Wilhelma Emmanuela Kettelera oraz ruchu haidzkiego, pozostał w bliskim związku z ruchem społeczno-gospodarczym zapoczątkowanym przez Karola Marcinkowskiego i ks. Augustyna Szamarzewskiego, a kontynuowanym przez ks. Piotra Wawrzyniaka. Był także ściśle związany z działalnością społeczną abpa Floriana Stablewskiego.

Augustyn Szamarzewski (ur. 21 stycznia 1832 w Poczdamie, zm. 8 maja 1891 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski działacz społeczny i ksiądz związany z Wielkopolską.Kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu – nieistniejący już dziś, jeden z największych gotyckich kościołów w Polsce, którego wieża przez wiele stuleci stanowiła jeden z symboli miasta. W jego miejscu znajduje się obecnie Plac Kolegiacki, zaś funkcję i patronkę świątyni przejął stojący w bezpośrednim sąsiedztwie kościół pojezuicki.

Działalność w Krakowie i Wilnie[ | edytuj kod]

W 1908 objął powstałą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedrę Chrześcijańskich Nauk Społecznych. Około 1910 uzyskał profesurę w UJ. Jego obecność na uczelni i wykłady z „socjologii chrześcijańskiej” wywołały sprzeciw części słuchaczy, którzy odebrali to jako „klerykalną agitację”. Doszło do strajku, podczas którego Uniwersytet od 31 stycznia do 27 marca 1911 roku był zamknięty. Wydarzenia te znane są pod nazwą „zimmermanniady”, w ich wyniku kilkuset studentów poniosło dotkliwe konsekwencje.

I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

W 1911, ukrywając się pod pseudonimem Tektander, pracę pt. Moja Pani. Studium z natury. Przyczynek do psychologii księżych gospodyń. Dziełko to wyśmiane zostało publicznie m.in. przez posła Józefa Putka podczas sejmowej debaty nad budżetem oświaty w 1924.

W roku ak. 1912/1913 był dziekanem Wydziału Teologicznego UJ.

Po I wojnie światowej należał do twórców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – zlikwidowany w 1945 wydział Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB).

W 1924 wybrano go rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Trzemesznie.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Janusz Marian Sondel (ur. 30 kwietnia 1937 we Lwowie) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i prawa w turystyce.
Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego – poczet rektorów Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Krakowskiego, Szkoły Głównej Koronnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lista chronologiczna od 1400 roku czyli od momentu odnowienia Akademii Krakowskiej z inicjatywy królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły.
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Ad sanctam Mariam Magdalenam, nazywane też Marynką) – najstarsza poznańska szkoła ponadgimnazjalna, zlokalizowana przy ul. Garbary 24. Przez wielu historyków (np. Z. Boras) uważana za najstarszą świecką szkołę polską działającą do dziś.
Liceum Ogólnokształcące im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie – najstarsza w Trzemesznie oraz druga (po poznańskiej Marynce) w Poznańskiem szkoła średnia.
Piotr Wawrzyniak (ur. 30 stycznia 1849 r. w Wyrzece koło Śremu, zm. 9 listopada 1910 r. w Poznaniu) – polski ksiądz, wielkopolski działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.
Würzburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, położone w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Dolna Frankonia, w regionie Würzburg, siedziba powiatu Würzburg. Leży nad rzeką Men. Liczy 133 808 mieszkańców (31 grudnia 2011) oraz 87,63 km².
Wilhelm Emmanuel von Ketteler (ur. 25 grudnia 1811 w Münster, zm. 13 lipca 1877 w Burghausen) – niemiecki biskup, od 1850 do śmierci ordynariusz Moguncji, teolog i polityk. Prekursor katolickiej nauki społecznej w Niemczech, chrześcijański reformator, delegat biskupa wrocławskiego na Brandenburgię i Pomorze (1848–1850).

Reklama