Kazimierz Malewicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Żniwa, 1911

Kazimierz Malewicz (ros. Казими́р Севери́нович Мале́вич, ur. 11 lutego/ 23 lutego 1879 w Kijowie, zm. 15 maja 1935 w Leningradzie) – rosyjski malarz, pedagog, komunistyczny filozof, teoretyk sztuki, także rosyjski urzędnik państwowy polskiego pochodzenia czy narodowości. Czołowy artysta awangardy, twórca suprematyzmu. Związany m.in. z Bubnowym Waletem, Wchutiemasem i Unowisem. Od 1918 roku urzędnik Ludowego Komisariatu Oświaty Rosyjskiej FSRR, w 1929 roku komisarz ludowy (minister) sztuk wizualnych Rosyjskiej FSRR. Jeden z najważniejszych przedstawicieli oficjalnej kultury rosyjskiej i radzieckiej lat 1917–1935.

Awangarda (franc. avant garde – "straż przednia") – zespół tendencji i trendów w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu.Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na rozwój międzynarodowej awangardy, w tym polskiej awangardy lat 20. XX wieku. Był zapowiedzią minimalistów. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się Czarny kwadrat na białym tle, pokazany po raz pierwszy w 1915 roku w Piotrogrodzie. Pomysł tego obrazu miał się narodzić w 1913 roku, podczas pracy nad scenografią i kostiumami do „futurystycznej opery” Zwycięstwo nad słońcem Michaiła Matiuszyna.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Państwowe Muzeum Rosyjskie (ros.) Государственный Русский музей, często skrótowo Русский музей – muzeum zawierające największy w Petersburgu zbiór sztuki rosyjskiej i jeden z dwóch największych w Rosji (obok moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej).

Życiorys[ | edytuj kod]

Pochodzenie i narodowość[ | edytuj kod]

Pochodził z zamieszkałej w Rosji polskiej katolickiej rodziny szlacheckiej, mającej ze strony ojca białoruskie korzenie. Urodził się w Kijowie, jego rodzice Seweryn Antonowicz i Ludwika Aleksandrowna Malewiczowie byli Polakami, ojciec był zarządcą u fabrykanta cukru. Kazimierz był pierwszym z 14 rodzeństwa, z których jedynie dziewięcioro osiągnęło dojrzałość. Władał biegle polskim i rosyjskim, które były językami ojczystymi artysty. Jego rodzina często przeprowadzała się i dzieciństwo spędził na wsiach w guberniach podolskiej i wołyńskiej, gdzie przyswoił sobie także język ukraiński. Malewicz w różnych okresach czasu deklarował swoje polskie pochodzenie lub narodowość. Według niektórych badaczy ukraińskich (np. Myrosława Szkandrija) opierających się głównie na ustnych zeznaniach siostry artysty, w okresie korienizacji Malewicz miał określać siebie jako Ukraińca, a zadeklarowanie narodowości polskiej miało wynikać jakoby z chęci znalezienia pracy w Polsce. Dopiero później artysta miał odciąć się od narodowości ukraińskiej, oświadczając m.in. „nie chcę już być więcej Ukraińcem”.

Minimalizm, sztuka minimalna (ang. minimalism albo minimal art) – nurt w sztuce, rozwijający się w latach 60. XX wieku.Witebsk (biał. Віцебск, ros. Витебск) – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną.

Związany trwale z Rosją i rosyjskimi kręgami artystycznymi, wykładał na rosyjskich uczelniach. Przez całe życie był obywatelem kolejno: Imperium Rosyjskiego (1879–1917), Rosyjskiej FSRR (1917–1922) i Związku Radzieckiego (1922–1935). Od 1896 roku mieszkał w Kursku, potem w Moskwie i Petersburgu. Poparł rewolucję październikową, związał się z Rosyjską Partią Komunistyczną. Swoją nową, radykalną koncepcję sztuki utożsamiał ze zmianami politycznymi w Rosji. W 1918 roku został rosyjskim urzędnikiem państwowym, w 1929 roku ministrem (komisarzem ludowym) Rosyjskiej FSRR i w 1932 roku dyrektorem laboratorium Muzeum Rosyjskiego w Leningradzie.

Suprematyzm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza w 1915 roku.Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .

Wykształcenie i okres twórczy[ | edytuj kod]

Początkowo, w latach 1895–1896 uczył się rysunku w Kijowie. Od 1896 zamieszkał razem z rodzicami w Kursku, gdzie ożenił się z Kazimierą Iwanowną Zglejc około 1899 roku.

W latach 1905–1910 uczył się malarstwa w studiu Iwana Rerberga w Moskwie. W tym okresie przeniósł się do Moskwy i ożenił po raz drugi. Od 1910 roku związał się z awangardą moskiewską, wystawiał z grupami: Bubnowyj Walet, Gołubaja rosa i Oslinnyj chwost. Początkowo znajdował się pod wpływem Paula Cézanne’a, rosyjskich postimpresjonistów, fowizmu, ekspresjonizmu i kubizmu. W 1915 roku w Piotrogrodzie ogłosił program suprematyzmu, najbardziej radykalnego kierunku abstrakcjonizmu. Odrzucał ikonografię sztuki przedstawieniowej, uznając linię prostą oraz nie występujący nigdzie w przyrodzie kwadrat jako symbole przewagi człowieka nad chaosem. Zapoczątkowaną przez siebie rewolucję w sztuce utożsamiał z rewolucją socjalistyczną w Rosji.

Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Po rewolucji październikowej prowadził działalność pedagogiczną i artystyczną w Witebsku, pozostającego wówczas w granicach Rosyjskiej FSRR (grupa Unowis). W 1918 roku został urzędnikiem Ludowego Komisariatu Oświaty Rosyjskiej FSRR. W 1921 roku brał udział w wystawie z okazji III Kongresu Rosyjskiej Parti Komunistycznej. W latach 1922–1926 kierował Państwowym Instytutem Kultury Artystycznej w Piotrogrodzie. Jego pierwsza zagraniczna wystawa odbyła się w 1922 roku w ramach "Pierwszej Wystawy Sztuki Rosyjskiej w Niemczech", zorganizowanej w Berlinie przez Wasilija Kandinskiego. Na wystawie przedstawiono jego cztery suprematystyczne i jeden kubistyczny obraz.

Hotel Polonia Palace – hotel zlokalizowany w centrum Warszawy w Al. Jerozolimskich 45 (wcześniej Al. Jerozolimskie 39) róg ulicy Poznańskiej.Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.

Od 8 do 29 marca 1927 roku przebywał w Warszawie, gdzie odbyła się jego pierwsza indywidualna zagraniczna wystawa w warszawskim Hotelu Polonia. Od 29 marca do 5 czerwca 1927 roku w Berlinie, po czym powrócił do Rosji. Opublikował traktat Świat bezprzedmiotowy, stając się autorytetem awangardy europejskiej. W dalszej swojej twórczości rozwijał suprematyzm i poszukiwał zastosowań dla swej teorii w urbanistyce.

Fowizm (fr. Les Fauves – dzikie zwierzęta, drapieżniki) – kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł.Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.

W 1929 roku dzięki poparciu Anatolego Łunaczarskiego objął urząd komisarza ludowego (ministra) sztuk wizualnych Rosyjskiej FSRR. W 1930 roku odbyły się jego wystawy w Berlinie, Wiedniu i Kijowie.

20 września 1930 roku został aresztowany przez NKWD pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. Oskarżenie o szpiegostwo doprowadziło do częściowej izolacji artysty i utraty jego wpływu w ZSRR. W trakcie śledztwa wystawa w Kijowie została zamknięta. W więzieniu przebywał do 8 grudnia 1930 roku, po czym został przypuszczalnie za wstawiennictwem swojego przyjaciela i komisarza Kiriłła Szutki uniewinniony i odzyskał wolność.

Michaił Łarionow (ur. 3 czerwca 1881 w Tyraspolu, zm. 10 maja 1964 w Fontenay-aux-Roses, blisko Paryża) − rosyjski malarz i scenograf.Korienizacja (ros. коренизация) - narodowościowa polityka Związku Radzieckiego na początku lat 20. XX wieku.

W następnych latach jego twórczość rozwijała się w kierunku sztuki zdecydowanie bardziej realistycznej, zgodnie z nowym kierunkiem w partii komunistycznej. Od 1931 roku pracował nad projektem Teatru Pięknego w Leningradzie (obecnie Bałtijski Dom). W październiku 1932 roku artysta objął stanowisko dyrektora Laboratorium Eksperymentalnego Muzeum Rosyjskiego w Leningradzie. W 1932 roku zachorował na raka gruczołu krokowego. W 1933 roku odbyła się wystawa Malewicza z okazji 15. lecia twórczości artystycznej w Rosyjskiej FSRR. W 1933 roku jego dotychczasowy protektor Antolij Łunaczarski zmarł w drodze na placówkę radziecką w Hiszpanii. Malarz w latach 30. namalował serię obrazów figuratywnych odwołujących się często do ideologii komunistycznej oraz rozpoczął pracę nad projektem monumentalnego obrazu „Soc-miasto”, który jednak nigdy nie został dokończony. W 1934 roku uczestniczył w leningradzkiej wystawie Kobieta w Budowaniu Socjalizmu. 24 kwietnia 1935 roku artysta uczestniczył w I Wystawie Leningradzkich Artystów utrzymanej w duchu socrealizmu, po czym został zmuszony przerwać działalność artystyczną na skutek postępującej choroby.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

Malewicz zmarł 15 maja 1935 roku w swoim domu w Leningradzie. Ceremonię pogrzebową rozpoczęła procesja ciągnąca się ulicami Leningradu poczynając od domu artysty do dworca kolejowego, gdzie trumnę artysty umiejscowiono w pociągu do Moskwy, a następnie przetransportowano ją do podmoskiewskiej, letniej rezydencji Malewicza w Niemczinowce.

Kijów (ukr. Київ, Kyjiw, ros. Киев, Kijew) – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później w Holandii i wreszcie w całej Europie, do USA dotarł po I wojnie światowej.
Gubernia wołyńska (1792—1925, do 1795 Izjasławska) – południowo-zachodnia gubernia Imperium Rosyjskiego, utworzona po II rozbiorze z terytorium województwa wołyńskiego i zachodniego skrawka (z Żytomierzem) województwa kijowskiego Rzeczypospolitej.
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR, ros. Коммунистическая партия Советского Союза – КПСС) – ostatnia nazwa założonej w 1903 partii komunistycznej, rządzącej w RFSRR i ZSRR od 1917 do 1991 (1903-1912 SDPRR, Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, frakcja bolszewików; 1912-1918 SDPRR(b), Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików); 1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)). Formalnie centralną instancją partii był Komitet Centralny (KC), największą zaś realną władzę posiadało jego Biuro Polityczne i Sekretariat Komitetu Centralnego na czele z sekretarzem generalnym. Generalny sekretarz KC był przywódcą całej partii. Sekretariatowi KC podlegały wydziały Komitetu Centralnego, oparte na zasadzie funkcjonalnej i pełniące funkcje ministerstw. W okresie istnienia ZSRR partia miała też swoje republikańskie sekcje (komunistyczne partie republik związkowych ZSRR) z wyjątkiem (do 1990) Rosji. Kontrolowała też większość innych partii komunistycznych na świecie, zarówno formalnie poprzez organizacje międzynarodowe (np. Komintern, Kominform), jak i nieformalnie w wyniku faktycznego zwierzchnictwa ZSRR nad częścią z państw oraz sponsorowania i utrzymywania kontaktów w pozostałych przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego i radziecki wywiad (INO NKWD i GRU).
Bubnowyj Walet (ros. "walet karowy") – moskiewska grupa malarzy, związana z ruchem futuryzmu rosyjskiego nawiązująca w swej twórczości do współczesnego malarstwa francuskiego, zwłaszcza do wczesnego kubizmu. Nazwa grupy artystycznej „Walet Karo” nawiązuje do przedrewolucyjnego określenia katorżników, na których odzieży na plecach naszywano czarny romb, piętnujący wyrzutków społeczeństwa.
Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Reklama