Katowickie Forum Partyjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Katowickie Forum Partyjne – organizacja skupiająca w latach 1980-81 działaczy PZPR o orientacji neostalinowskiej.

Stanisław Kania (ur. 8 marca 1927 we wsi Wrocanka koło Jasła) – polski działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR (1980–1981), poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji (1972–1989).Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie) – polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, prezydent PRL (1989) i prezydent RP (1989–1990), generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1960–1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965–1968), minister obrony narodowej (1968–1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983) sprawowała faktyczną władzę w Polsce, członek Biura Politycznego KC PZPR (1971–1989), I sekretarz KC PZPR (1981–1989), poseł na Sejm PRL III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, prezes Rady Ministrów PRL (1981–1985), przewodniczący Rady Państwa PRL (1985–1989).

Grupa powstała z inspiracji I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach Andrzeja Żabińskiego. Uformowała się 15 maja 1981 r. pod przywództwem Wsiewołoda Wołczewa, Gerarda Gabrysia i Stefana Owczarza. Wydawała biuletyn „O Socjalizm”. Sprzeciwiała się jakimkolwiek ustępstwom wobec „Solidarności”, liberalizacji ustroju i rozluźnianiu więzi z ZSRR, krytykowała rząd Jaruzelskiego za bierną postawę wobec „kontrrewolucji”.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy, do 1989 r. pełniący również rolę masowego ruchu oporu przeciw rządom komunistycznym w okresie PRL-u.Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.

W lipcu 1981 r. zorganizowała w Poznaniu Konferencję Forum Komunistów Polskich z udziałem pokrewnych organizacji m.in. Forum Komunistów w Polsce, Forum Dyskusyjne Komunistów Warszawy, Zielonogórskie Forum Komunistów, Toruńskie Forum Partyjne „Iskra”, Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, Marksistowsko-Leninowski Klub Dyskusyjny w Oleśnicy, Chrzanowskie Forum Partyjne, Ruch Komunistyczny w Świnoujściu, Grupa Inicjatywna Komunistów Polskich Warszawa Śródmieście, Poznańskie Forum Komunistów, Seminarium Marksistowsko-Leninowskie przy Hucie „Katowice”, Klub Partyjnej Inteligencji Twórczej „Warszawa 80”, Wałbrzyskie Forum Partyjne, Grupa Inicjatywna Komunistów Lubelskich, Białostockie Forum Partyjne, Gorzowskie Forum Partyjne, Komitet ds. Działaczy Ruchu Robotniczego KW PZPR w Rzeszowie, Klub Partyjny „Ursus 80”.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

Po krytyce ze strony centralnych władz PZPR (Stanisław Kania, Kazimierz Barcikowski) Forum przekształciło się we wrześniu 1981 r. w Seminarium Marksistowsko-Leninowskie.

Bibliografia[ | edytuj kod]

Jakub Kazimierski, Katowickie Forum Partyjne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2





Reklama