• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katarometr

  Przeczytaj także...
  Przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa ciepła oznaczany symbolem λ lub k określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej.Mostek – równoległe połączenie co najmniej dwóch dzielników napięcia. Napięciem wyjściowym mostka jest napięcie pomiędzy punktami wyjściowymi dzielników napięcia.
  Gaz nośny – gaz stosowany w chromatografii gazowej w celu wymywania (elucji) związków chemicznych z kolumn chromatograficznych. Od warunków tego procesu zależą możliwości wykonywania analiz składu próbek badanych mieszanin oraz badań równowag procesów fizykochemicznych, takich jak adsorpcja lub kataliza.
  Zasada działania katarometru
  Budowa komór katarometru
  Schemat
  Zdjęcie mikrokatarometru

  Katarometr (detektor termokonduktometryczny; ang. thermal conductivity detector, TCD) – uniwersalny detektor stężeniowy stosowany w chromatografii gazowej. Wykorzystuje on wrażliwość niektórych oporników na małe zmiany temperatury, dzięki czemu umożliwia wykrycie prawie wszystkich związków, których przewodność cieplna różni się od przewodności cieplnej gazu nośnego.

  Chromatografia gazowa (ang. Gas chromatography, GC) - technika analityczna chromatograficzna, w której fazą ruchomą jest gaz (najczęściej hel, argon, azot wysokiej czystości, coraz rzadziej wodór), a fazą stacjonarną adsorbent lub absorbent, pokrywający nośnik (wypełnienie kolumny lub jej ścianki). Technika GC umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych, w których występuje ich nawet kilkaset. Stosując klasyczną detekcję (np. z użyciem katarometrów) można dokonać orientacyjnej identyfikacji składników mieszaniny na podstawie ich czasów retencji. Niemal jednoznaczną identyfikację umożliwia użycie spektrometru mas jako detektora (Gas chromatography - mass spectrometry, GC-MS).Opornik, rezystor (z łac. resistere, stawiać opór) – najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło. Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność, co, np. w technice wysokich częstotliwości (RTV), ma duże znaczenie (jest to tzw. pojemność oraz indukcyjność pasożytnicza). W technologii bardzo wysokich częstotliwości – kilkuset megaherców (MHz) i powyżej – właściwości pasożytnicze typowego rezystora muszą być traktowane jako wartości rozproszone, tzn. rozłożone wzdłuż jego fizycznych wymiarów (zobacz: schemat zastępczy).

  Katarometr zbudowany jest z czterech oporników włączonych w ramiona mostka Wheatstone'a. Przez dwa z nich przepływa czysty gaz nośny. Służą one jako elementy porównawcze. Pozostałe dwa stanowią czujniki, przez które przepływa strumień gazu opuszczającego kolumnę chromatograficzną. Zawarte w strumieniu składniki zmieniają temperaturę czujników, co powoduje zachwianie równowagi elektrycznej mostka.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. RPW Scott: The Katharometer Detector (ang.). W: Chrom Ed. Series  » Gas Chromatography Detectors [on-line]. www.chromatography-online.org. [dostęp 2011-08-08].
  2. Pracownia mikroinżynierii i mikromechaniki: Mikrosystemy analityczne, ćwicz, Detektor cieplno-przewodnościowy (pol.). W: Skrypt Politechniki Wrocławskiej [on-line]. tm.ite.pwr.wroc.pl, 2006. [dostęp 2011-08-08].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.