• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Katalog centralny

  Przeczytaj także...
  Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.Katalog rozproszony – połączony katalog biblioteczny, skupiający w jednym miejscu rozproszone dane z wielu różnych baz katalogowych. Pełni rolę multiwyszukiwarki zbiorów bibliotecznych, która może przeszukać dowolną ilość katalogów równocześnie. Katalogi rozproszone w odróżnieniu od katalogów centralnych nie posiadają własnych zbiorów danych. Wyszukiwanie i pobieranie informacji w katalogu rozproszonym odbywa się za pomocą tzw. protokołu Z39.50
  Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.

  Katalog centralny – wspólny katalog biblioteczny rejestrujący całość lub część zbiorów jednego typu bibliotek, jednego rodzaju zbiorów różnych bibliotek lub jednej sieci bibliotecznej. Katalog centralny nie jest mechanicznym połączeniem katalogów bibliotek uczestniczących, jak ma to miejsce w katalogu rozproszonym, ale stanowi jedną, wspólną bazę rekordów bibliograficznych opracowaną według jednolitej metodologii. Jego głównym zadaniem jest wskazanie lokalizacji zasobów bibliotecznych za pomocą listy bibliotek, które posiadają daną pozycję w swoich zbiorach, połączone często z hiperłączem odsyłającym do konkretnego zasobu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz: Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011, s. 141. ISBN 978-83-61464-39-6.
  2. komitet red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 159-160.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, komitet red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.], 1976.
 • Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współprac. Hanny Tadeusiewicz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 2011.
 • Przykłady katalogów centralnych[ | edytuj kod]

 • Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT
 • Katalogi centralne Biblioteki Narodowej
 • WorldCat
 • COPAC
 • Nasjonalbiblioteket
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.598 sek.