• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kargowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Kargowa (dawniej Unrugowo, niem. Unruhstadt) – miasto w Polsce położone w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim, siedziba gminy Kargowa, położone w Kotlinie Kargowskiej, nad Obrzycą.

  Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Kargowa liczyła 3768 mieszkańców.

  Wieś położona była w 1581 roku w powiecie kościańskim województwa poznańskiego.

  Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego.Cmentarz żydowski w Kargowej – data powstania nekropolii pozostaje nieznana (najstarsze wzmianki o niej pochodzą z początku XX wieku), została ona zniszczona przez nazistów z latach 30. XX wieku. Do naszych czasów zachowały się tylko nieliczne potłuczone nagrobki z inskrypcjami w języku hebrajskim.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 4,55 km².

  W okolicy Kargowej znajdują się trzy jeziora: Linie, Zacisze i Wojnowskie.

  Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Historia[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Oblężenie Kargowej (1735).
  Pałac w Kargowej
 • 1360 - pierwsza wzmianka o istnieniu osady, której właścicielem był Dzierżykraj
 • 1637 – z nadania przez króla Władysława IV miejscowość otrzymuje przywilej organizacji czterech jarmarków w roku i jednego targu w tygodniu
 • 1641 – miejscowość zostaje zakupiona przez starostę gnieźnieńskiego hrabiego Jerzego Unruga i nazwana Unrugowem (miasto pozostaje własnością rodziny Unrugów od 1661 do 1837 roku)
 • 1661 – Kargowa (Unrugowo) otrzymała pełne prawa miejskie z nadania króla Jana Kazimierza w uznaniu zasług Krzysztofa Unruga podczas potopu. Osiedleńcami byli głównie uciekinierzy ze Śląska, którzy byli prześladowani za przekonania religijne. Miasto było położone na granicy Brandenburgii i Śląska przy szlaku z Poznania przez Wolsztyn i Gubin do Drezna, toteż pełniło rolę komory celnej i miejsca postoju podczas podróży do Drezna władców Polski Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Taki stan rzeczy powodował, że w mieście stacjonował stały posterunek kompanii piechoty.
 • 1793 – w wyniku II rozbioru Polski miasto trafia pod administrację Królestwa Prus
 • 27 stycznia – polska kompania piechoty dowodzona przez kapitana Stefana Więckowskiego obsadziła ratusz i otworzyła ogień do wkraczającego do miasta batalionu pruskiego przeciwstawiając się zajmowaniu przez Prusaków ziem polskich
 • 1807 – Kargowa należy do Księstwa Warszawskiego
 • 1815 – w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego trafia ponownie do Królestwa Prus
 • 1818 - miasto staje się częścią powiatu babimojskiego
 • 1919 – miasto zostaje opanowane przez powstańców wielkopolskich, lecz ze względu na wyraźną przewagę ludności niemieckiej Traktat wersalski pozostawia je w granicach Niemiec w ramach Marchii Granicznej Poznań-Prusy Zachodnie.
 • 1938 - Wskutek likwidacji Prowincji Marchia Graniczna Kargowa włączona zostaje do powiatu sulechowsko-świebodzińskiego
 • 1945 – miasto ponownie włączone do Polski; większość dotychczasowych mieszkańców zostaje wysiedlonych do Niemiec. Po zasiedleniu miasta ludnością narodowości polskiej nastąpił rozwój przemysłu spożywczego (największym pracodawcą była przed wiele lat Fabryka Cukrów "Dąbrówka" - obecnie oddział Nestlé).
 • Miasto przed 1945 słynęło z warzenia piwa, w Kargowej istniało kilka browarów

  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica. Droga wojewódzka nr 314 (DW314) - droga wojewódzka o długości 17 km łącząca DK32 z Kargowej, do DW315 w m. Świętno.

  Liczba mieszkańców przed 1945 r.

 • 1815 – 1518 mieszkańców
 • 1858 – 1920 mieszkańców
 • 1885 – 1604 mieszkańców
 • 1934 – 1807 mieszkańców


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Johann Christoph Knöffel, (ur. 1686 w Oelsa (Rabenau), zm. 10 marca 1752 w Dreźnie), niemiecki architekt, przedstawiciel saskiego rokoka. Zaprojektował wiele obiektów i założeń urbanistycznych w Saksonii, a także na Dolnym Śląsku i w Łużycach, m.in. rozbudowę miasta Forst (Łużyce), zamek w Kargowej (dziś powiat zielonogórski), założenie pałacowo-miejskie w Brodach (powiat żarski).
  Parafia św. Wojciecha w Kargowej - rzymskokatolicka parafia w mieście Kargowa, należąca do dekanatu Sulechów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana w 1923. Mieści się przy ulicy Marchlewskiego.
  August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Droga wojewódzka nr 313 (DW313) – droga wojewódzka o długości 25 km, łączącą Babimost (DW 303 z (DW 278) w miejscowości Klenica. Droga położona jest w całości na terenie województwa lubuskiego (powiat zielonogórski)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.