Karauzjusz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marcus Aurelius Mausaeus Carausius (zm. 293) – uzurpator rzymski w Brytanii w latach 286/287–293.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Sasi (Saksoni, niem. Sachsen, ang. Saxons) – lud pochodzenia germańskiego, osiadły w średniowieczu w Westfalii i Dolnej Saksonii, w tradycji pisanej ich ojczyzną były nadwiślańskie lasy (Widsidh).

Inskrypcja na kamieniu milowym (milliarium) znalezionym w 1894 w pobliżu Carlisle podaje imiona uzurpatora, które są rekonstruowane jako Marcus Aurelius Mausaeus Carausius. Przy czym zaproponowany przez Roberta Mowata człon Mausaeus mógł mieć też formę Mausaius.

Według relacji Aureliusza Wiktora Karauzjusz pochodził z celtyckiego plemienia Menapiów (Menapiae civis), którzy zamieszkiwali tereny prowincji Gallia Belgica. Pochodził z nizin społecznych z rodziny o tradycjach żeglarskich. W młodości był sternikiem statku.

Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Za czasów cesarza Maksymiana miał się odznaczyć w walkach w Galii, przypuszczalnie z jakimś najazdem barbarzyńców. Następnie jako wysoki oficer Maksymiana zbudował flotę do walki z frankońskimi i saskimi piratami morskimi grasującymi u wybrzeży Galii i Brytanii. Bazą do działań floty Karauzjusza było Gesoriacum (obecnie Boulogne-sur-Mer). Wykorzystywał swoją pozycję do prywatnych celów (łupy odebrane piratom), uciekł przed aresztowaniem do Brytanii, gdzie obwołał się cesarzem rzymskim na przełomie 286 i 287 roku. Wojska rzymskie stacjonujące na wyspie podporządkowały się uzurpatorowi, być może ze względu na jego sukcesy w walce z piratami oraz potrzebę walki z napaściami barbarzyńców.

Maksymian, Marcus Aurelius Valerius Maximianus, Maximianus Herculius, (ur. ok. 250 w Sirmium w Panonii, zm. 310) – cesarz rzymski.Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału.

Maksymian podjął działania mające usunąć uzurpatora z wyspy i rozpoczął budowę floty. Jego wyprawa datowana na 289/290 nie zakończyła się jednak sukcesem. Prawdopodobnie zawarto wtedy z Karauzjuszem układ na mocy, którego został on oficjalnym namiestnikiem Brytanii z zadaniem obrony wyspy oraz wybrzeża galijskiego od Armoryki po ujście Renu. Do zakończenia buntu Karauzjusza przyczynił się Konstancjusz Chlorus, który został 1 marca 293 cezarem i wyruszył z zadaniem odzyskania Brytanii. Chlorus rozpoczął kampanię od zablokowania Gesoriacum, które wkrótce poddało się. Prawdopodobnie utrata Gesoriacum wywołała w Brytanii rewoltę przeciwko uzurpatorowi. Karuzjusz został zamordowany w 293 przez Allektusa, innego uzurpatora, który wcześniej współpracował z Karauzjuszem jako minister finansów (rationalis summae rei).

Aleksander Krawczuk (ur. 7 czerwca 1922 w Krakowie) – polski historyk starożytności i eseista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były minister kultury, poseł na Sejm I i II kadencji.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W czasie uzurpacji Karauzjusz emitował szereg monet złotych, srebrnych i brązowych o różnych wagach i urozmaiconych legendach oraz ikonografii, wybijanych na terenie Brytanii w Camulodunum (obecnie Colchester) i Londinium (obecnie Londyn). Do tej pory Rzymianie nie wytwarzali monet w Brytanii, a pierwsza mennica cesarska powstała w Londinium po usunięciu Allektusa w 296. Karauzjusz umocnił też wschodnie i południowe brzegi Brytanii przez budowę fortów na tak zwanym Wybrzeżu Saksońskim (Litus Saxonicum) w obecnym Richborough (Rutupiae), Lympne (Lemania) i Portchester (Portus Adurni), choć są w tej kwestii pewne wątpliwości, ze względu na trudności w datowaniu odkryć.

Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 62–63.
 2. EE IX n. 1255 a = ILS 8928 ↓, s. xxii = Roman Inscriptions of Britain 2291. IMP C M / AVR MAVS / CARAVSIO PF / INVICTO AVG. Rozwinięcie: Imp(eratori) C(aesari) M(arco) / Aur(elio) Maus(aeo) / Carausio P(io) F(elici) / Invicto Aug(usto)
 3. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 21–22.
 4. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 43–46.
 5. Cary i Scullard 1992 ↓, s. 368.
 6. Brewiaria dziejów rzymskich ↓, Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy 39,20.
 7. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 46–47.
 8. Krawczuk 1991 ↓, s. 174.
 9. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 48.
 10. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 49–50.
 11. Brewiaria dziejów rzymskich ↓, Eutropiusz, Brewiarium od założenia Miasta IX, 21.
 12. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 51–52.
 13. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 50, 54–57.
 14. Krawczuk 1991 ↓, s. 174–175.
 15. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 65–66.
 16. Krawczuk 1991 ↓, s. 175–176.
 17. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 67–66.
 18. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 68–69.
 19. Krawczuk 1991 ↓, s. 177.
 20. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 121–123.
 21. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 72–75, 76, 86.
 22. Cary i Scullard 1992 ↓, s. 371.
 23. Kaczanowicz 1985 ↓, s. 59–60.

Bibliografia[ | edytuj kod]

Źródła
 • Brewiaria dziejów rzymskich. Redakcja naukowa: Przemysław Nehring. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. ISBN 978-83-235-0416-0.
 • Opracowania
 • Guy de la Bédoyère: Carausius (286-93) (ang.). [dostęp 2011-01-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-03)].
 • Max Cary, Howard Hayes Scullard: Dzieje Rzymu: Od najdawniejszych czasów do Konstantyna. Tłumaczenie Jerzy Schwakopf. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992, s. 368–371. ISBN 83-06-01859-1.
 • Wiesław Kaczanowicz: Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n.e. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985. ISBN 83-226-035-6.
 • Aleksander Krawczuk: Poczet cesarzy rzymskich. Dominat. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1991. ISBN 83-207-1099-5.
 • Hermann Dessau: Inscriptiones Latinae Selectae. T. III. Cz. 2. Berlin: Weidmann, 1916. (łac.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Roman Inscriptions of Britain (ang.). [dostęp 2016-05-26].
 • Inscriptiones Latinae Selectae. Vol. III Pars II (łac.). [dostęp 2016-05-26].
 • Zbiór monet Karauzjusza na stronie wildwinds.com (ang.). [dostęp 2016-05-26].
 • Brytania (łac. Britannia lub Insula Albionum) – nazwa stosowana przez Rzymian w odniesieniu do dwóch największych Wysp Brytyjskich.Galia (łac. Gallia) - kraina historyczna w Europie Zachodniej, obecnie tereny Francji, Belgii, Szwajcarii i północno-zachodnich Włoch, zamieszkana przez plemiona celtyckie. Termin ten, wprowadzony przez Rzymian, do czasu podboju przez Juliusza Cezara w latach 58-51 p.n.e. nie miał pokrycia w rzeczywistej organizacji państwowej czy międzyplemiennej. Istniały tylko pewne luźne podobieństwa kulturowe i niezbyt intensywne związki ekonomiczne między poszczególnymi plemionami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Armoryka (łac. Armorica lub Aremorica, z celtyckiego are "nad" + mor "morze") – kraina historyczna na terenie starożytnej Galii, obejmująca tereny między Loarą i Sekwaną, tj. późniejszą Bretanię i część Normandii. Zamieszkana przez kilka ludów celtyckich, m.in. Wenetów, Redonów, Namnetów i Unellów.
  Colchester (IPA ˈkəʊltʃɛstə) – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Essex. Uznane za najstarsze miasto założone przez Rzymian (wymienione przez Pliniusza Starszego w roku 77), nosi nieoficjalny tytuł najstarszego miasta w Wielkiej Brytanii.
  Frankowie (łac. gens Francorum lub Franci) – nazwa zbiorcza określająca zachodniogermańską federację plemion, u swoich, uchwytnych źródłowo, początków, tj. w III w. n.e., zamieszkującą tereny na północ i wschód od dolnego Renu. Między trzecim, a piątym wiekiem część Franków najeżdżała terytorium cesarstwa rzymskiego, gdy inna część weszła w skład rzymskich wojsk w Galii. Tylko Frankowie saliccy utworzyli królestwo na terenach rzymskich. Pod wodzą rodzimej dynastii Merowingów podbili niemal całą Galię. Pod władzą Karolingów państwo to stało się wiodącą siłą chrześcijańskiego Zachodu. Jego rozpad dał początek dwóm wiodącym siłom średniowiecza: królestwu Francji i Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu.
  Allectus (? – 296/297) – cesarz rzymski w Brytanii od 293 (zamordował swojego poprzednika Carausiusa) do 296 lub 297, gdy zginął w bitwie.
  Konstancjusz I Chlorus (ur. 31 marca 250, zm. 25 lipca 306), Gaius Flavius Constantius, od 1 maja 305 Imperator Caesar Gaius Flavius Valerius Constantius Augustus, z przydomkiem "Chlorus" pojawia się w źródłach dopiero od VI w. Po śmierci deifikowany. Cesarz rzymski z tytułem cezara od 293, a augusta 305 do 306 roku.
  Richborough – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Dover. Leży 17 km na wschód od miasta Canterbury i 104 km na wschód od centrum Londynu. Za czasów imperium rzymskiego leżało po południowej stronie kanału Wantsum. Uznane jako miejsce lądowania Rzymian podczas inwazji Brytanii w 43 n.e., później stało się portem z fortyfikacjami.
  Boulogne-sur-Mer – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, w departamencie Pas-de-Calais.

  Reklama