Kapitanat portu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek Kapitanatu Portu w Gdańsku
Budynek Kapitanatu Portu w Gdyni
Budynek Kapitanatu Portu w Kołobrzegu
Budynek Kapitanatu Portu w Świnoujściu

Kapitanat portu – jednostka organizacyjna urzędu morskiego sprawująca władzę nad ruchem statków w akwatorium portowym, przyległej redzie. W Polsce na czele kapitanatu stoi kapitan portu. W kapitanacie całodobowo pełnią służbę oficerowie dyżurni.

Port morski Świnoujście – polski port morski położony nad Zatoką Pomorską, na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na wyspach Uznam i Wolin. Port usytuowany w cieśninie Świny, w Świnoujściu, w województwie zachodniopomorskim. W porcie znajduje się nabrzeże przeładunkowe, terminal pasażerski oraz przystań jachtowa.Kapitan portu – w Polsce: urzędnik urzędu morskiego stojący na czele kapitanatu portu. Wymagania jakie są stawiane kapitanom portu to: posiadanie dyplomu kapitana żeglugi wielkiej, wykształcenie wyższe oraz znajomość najważniejszych przepisów obowiązujących naszą administrację morską. Funkcja ta wymaga wysokich kwalifikacji w branży morskiej i jednocześnie odznacza się dużym prestiżem w środowisku. Stanowisko jest obsadzane na zasadzie rozstrzygnięcia konkursu.

Zadania[ | edytuj kod]

Do zadań tego organu należy:

 • zarządzanie ruchem statków na podległym obszarze,
 • przyjmowania zgłoszeń statków,
 • postępowania przy identyfikacji oraz akwizycji jednostek uczestniczących w ruchu w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu,
 • nadzór nad pilotażem, holowaniem i cumowaniem statków w porcie,
 • wydawanie zezwoleń dotyczących zwolnienia z obowiązku korzystania z usług pilota morskiego na w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu oraz zwolnień od obowiązku korzystania z usług holowniczych,
 • tworzenie i przestrzeganie oraz aktualizacja procedur i przepisów związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania i kontroli ruchu statków oraz systemów automatycznej identyfikacji statków,
 • dbanie o bezpieczeństwo żeglugi oraz utrzymywanie porządku w awanporcie, torach wodnych, u wejścia do portu oraz basenach portowych,
 • stosowania procedur związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi,
 • przekazywania informacji użytkownikom torów wodnych wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem żeglugi
 • kontrola stanu działania znaków nawigacyjnych i urządzeń sygnalizacyjnych w porcie i na torach podejściowych,
 • nadzór nad utrzymaniem bezpiecznych, dopuszczalnych zanurzeń statków na torach wodnych i akwenach portowych oraz przy nabrzeżach, pomostach i przystaniach,
 • zgłaszanie wniosków o wykonanie prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich w porcie, na redzie, kotwicowiskach i torach podejściowych na akwenach urzędu,
 • przetwarzanie danych dla map i ich aktualizacja,
 • nadzór nad transportem i przeładunkami materiałów niebezpiecznych,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w obiektach zlokalizowanych na terenach morskich portów i przystani oraz koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zainteresowanymi organami i służbami ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzór nad ratownictwem życia na morzu oraz zabezpieczenie mienia porzuconego, znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze,
 • nadzór i koordynacja akcji przeciwsztormowych, przeciwlodowych i przeciwpowodziowych na terenie administrowanego obszaru, w tym prowadzenie dokumentacji akcji,
 • funkcje administracyjne:
 • zarząd terenami i urządzeniami w porcie, nie przekazanymi innym jednostkom,
 • nadzór nad akcją zimową (odśnieżaniem, odladzaniem),
 • przekazywanie armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentującym armatora informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków,
 • uzgadnianie planów realizacyjnych i projektów budowlanych w zakresie swoich kompetencji,
 • współpraca z Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie ochrony środowiska morskiego,
 • sprawy związane z właściwym wykorzystaniem przydzielonego do dyspozycji kapitanatu taboru pływającego,
 • przyjmowanie, kontrola i ewidencja dokumentów statków wchodzących i wychodzących z portu,
 • kontrola dokumentów kwalifikacyjnych załogi,
 • kontrola dokumentów i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej poruszających się po wodach morskich,
 • prowadzenie dochodzeń dla potrzeb Izb Morskich,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzanie kary pieniężnej za naruszenie przepisów z zakresu działania kapitanatu,
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu "uprawnień pilotowych",
 • nadzór nad działalnością podległych mu bosmanatów.
 • Kapitanaty portów znajdują się w: Gdańsku, Gdyni, Helu, Władysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, Trzebieży, Świnoujściu, Dziwnowie, Szczecinie, Elblągu.

  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.Mapa morska - rodzaj mapy będącej graficznym przedstawieniem obszarów morskich i przyległych do nich terenów przybrzeżnych.


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Bosmanat portu
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Aktualny ruch statków na świecie - radar
 • Kapitanat Portu Świnoujście
 • Warto wiedzieć że... beta

  Port morski Trzebież – port morski w woj. zachodniopomorskim, w miejscowości Trzebież, położony na zachodnim brzegu przewężenia łączącego południową część Zalewu Szczecińskiego z Roztoką Odrzańską. Największy polski port nad Zalewem Szczecińskim, głównie rybacki, ale także handlowy, pasażerski i jachtowy, wodne przejście graniczne.
  Holowanie - operacja przemieszczenia jednostki pływającej (statku, barki, itp.) pozbawionej własnego napędu lub z tymże nieaktywnym przy pomocy holowników lub pchaczy.
  Port morski Kołobrzeg – port morski nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Parsęty, w woj. zachodniopomorskim, w Kołobrzegu. Port handlowo-rybacki posiadający marinę jachtową i pełniący także funkcję pasażerską.
  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
  Znak nawigacyjny – rodzaj urządzenia lub budowli, która jest ustawione w celu wskazywania bezpiecznej drogi wszelkim uczestnikom ruchu wodnego lub lotniczego. Aby dany obiekt był uznawany za znak nawigacyjny, musi być on oznaczony na mapie nawigacyjnej.
  Jednostka pływająca – pojęcie szersze w stosunku do statku wodnego. Jest to każda konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia się na powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej powierzchnią, z napędem własnym ew. cudzym (holowana lub pchana), lub też zakotwiczona na stałe, o jednym lub wielu z niżej wymienionych przeznaczeń:
  Awanport – najdalsza z wewnętrznych części wodnej powierzchni portu (czyli część jego akwatorium), przylega do wejścia do portu i redy, ograniczona jest zazwyczaj falochronem. Z awanportu statki przechodzą do dalszych akwenów portowych: basenów portowych, doków lub kanałów portowych, lub też podchodzą bezpośrednio do nabrzeży, pirsów, pomostów itp.

  Reklama