• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kansas City

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Hrabstwo Jackson (ang. Jackson County) – hrabstwo w zachodniej części stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych. Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 616,41 mil (1 597 km). Według danych z 2010 r. hrabstwo miało 674 158 mieszkańców, plasując je na drugim miejscu wśród najbardziej zaludnionych hrabstw tego stanu (po hrabstwie St. Louis. Hrabstwo powstało formalnie 15 grudnia 1826 roku i nosi imię Andrew Jacksona - senatora Tennessee (i późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych).

  Kansas Cityobszar metropolitalny w centralnej części Stanów Zjednoczonych, liczący ponad 2 mln mieszkańców. Leży po obu stronach granicy stanów Missouri i Kansas i składa się z dwóch miast (oraz ich przedmieść):

 • Kansas City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wyandotte (146,9 tys. mieszkańców w 2000),
 • Kansas City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwach Jackson, Clay, Cass i Platte (441,5 tys. mieszkańców w 2000).
 • Demografia[ | edytuj kod]

  W 2010 roku populacja Kansas City składała się w 59,2% z ludności rasy białej (nielatynoskiej), w 29,9% z ludności rasy czarnej lub afroamerykańskiej, 10% hiszpańskiej lub latynoskiej, 3,2% wielorasowej, 2,5% z ludności azjatyckiej i w 0,5% z ludności indiańskiej.

  Społeczność Chrystusa (ang. Community of Christ), dawniej: Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (skrót RLDS od ang. Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) – ogólnoświatowy Kościół chrześcijański, kładący nacisk na służbę pokojowi i sprawiedliwości, chrześcijańską ewangelizację, uduchowienie, aktywność młodzieży oraz posługę o coraz szerszym zasięgu. Jest zwolennikiem wyraźnie nieliturgicznej tradycji, opartej na wspólnym lekcjonarzu.Hrabstwo Platte to hrabstwo położone w USA stanie Missouri. Zostało założone w 1828 roku. Jest częścią powiatu z Kansas City.

  Religia[ | edytuj kod]

  Według spisu na 2010 rok największymi grupami religijnymi w aglomeracji były:

 • Kościół katolicki: 256 638 członków w 118 kościołach,
 • Południowa Konwencja Baptystów: 156 798 członków w 312 zborach,
 • Protestantyzm bezdenominacyjny: 104 663 członków w 302 zborach,
 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 100 372 członków w 188 zborach,
 • Kościoły Chrystusowe (3 odłamy): 61 080 członków w 242 zborach,
 • Kościół Luterański Synodu Missouri: 33 991 członków w 58 kościołach,
 • Zbory Boże: 32 465 członków w 90 zborach,
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich: 29 460 członków w 55 świątyniach,
 • Kościół Prezbiteriański USA: 22 461 członków w 68 kościołach,
 • Społeczność Chrystusa: 20 297 członków w 66 świątyniach,
 • Kościół Nazareński: 19 525 członków w 65 zborach,
 • Narodowa Konwencja Baptystyczna USA: 19 090 członków w 44 zborach,
 • Amerykański Kościół Baptystyczny w USA: 12 931 członków w 51 zborach,
 • Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce: 11 264 członków w 29 kościołach,
 • Kościół Episkopalny: 10 964 członków w 28 kościołach,
 • Kościół Boży w Chrystusie: 9 904 członków w 35 zborach.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. United States Summary: 2010, Population and Housing Unit Counts, 2010 Census of Population and Housing (ang.). U.S. Department of Commerce, U.S. CENSUS BUREAU. [dostęp 2018-07-20].
  2. thearda.com.
  Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hrabstwo Wyandotte (ang. Wyandotte County) założone w 1859 roku znajduje się w północno-wschodniej części stanu Kansas. Liczba ludności hrabstwa wynosi 154 tys. (2007 r.), co czyni je czwartym co do wielkości w stanie. Siedzibą hrabstwa i najbardziej zaludnionym miastem jest Kansas City, z którym dzieli zjednoczony rząd. Hrabstwo Wyandotte jest częścią Kansas City.
  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce (ang. Evangelical Lutheran Church in America, w skrócie ELCA) – największy Kościół luterański w Stanach Zjednoczonych, liczący według danych za 2011 rok 4 059 785 członków. Powstał w 1988 roku z połączenia trzech działających na obszarze USA Kościołów luterańskich. Jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów. Od 2013 roku zwierzchnikiem Kościoła jest biskup Elizabeth Eaton.
  Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:
  Kansas City - miasto w USA, w stanie Kansas, nad rzeką Missouri, w obszarze metropolitalnym Kansas City, Około 146,9 tys. mieszkańców. Trzecie co do wielkości miasto stanu Kansas z siedzibą powiatu w Wyandotte. Jest częścią miasta-powiatu obejmującego również miasta Bonner Springs i Edwardsville. Miasto jest położone na Kaw Point, który jest skrzyżowaniem rzeki Missouri z rzeką Kansas. Kansas City (Kansas) powstało w 1868 roku.
  Kościoły Chrystusowe – to nurt protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella - irlandzkiego prezbiterianina, który poszukiwał sposobów przywrócenia jedności chrześcijaństwa.
  Kościół Luterański Synodu Missouri (ang. Lutheran Church – Missouri Synod, skrót: LCMS) – chrześcijański kościół protestancki tradycji staroluterańskiej działający w Stanach Zjednoczonych, należący do konserwatywnej rodziny kościołów luterańskich (tzw. wyznaniowego luteranizmu), stanowczo odrzucający teologię liberalnego chrześcijaństwa, a przez to wpisujący się w nurt protestantyzmu ewangelikalnego. Zorganizowany jest według modelu kongregacjonalnego; każdy zbór posiada autonomię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.8 sek.