Kalendarium historii nauki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium historii nauki – zestawienie wybranych odkryć naukowych i wynalazków, a także terapii medycznych i wydarzeń z zakresu cybernetyki.

Plemnik, spermatozoid – gameta męska, haploidalna komórka rozrodcza wytwarzana przez gonadę osobnika płci męskiej służące do rozmnażania płciowego. Plemniki występują zarówno u zwierząt, jak i u roślin, choć różnią się budową. U zwierząt plemnik jest zwykle ruchliwy, o długości zależnej od gatunku: od 40, u waleni, do 250 mikrometrów u niektórych chrząszczy (u człowieka długości ok. 50–60 µm).Otto Hahn (ur. 8 marca 1879 we Frankfurcie nad Menem, zm. 28 lipca 1968 w Getyndze) – niemiecki fizykochemik. Laureat Nagrody Nobla (chemia, 1944) za prace nad rozszczepieniem jądra atomu. Czasem uważany za "ojca" współczesnej technologii jądrowej.

Mimo debaty trwającej wiele wieków, kontrowersyjną pozostaje natura twierdzeń matematycznych – przez jednych są one uważane za odkrywane, przez drugich – za tworzone.

Odkrycie jest często mylone z wynalazkiem, który jest nowym rozwiązaniem technicznym nie występującym w naturze takim jak np. żarówka lub tworzywo sztuczne. Odkrycie może być zarówno przypadkowe – dokonane przy okazji prowadzenia badań skierowanych w inną niż odkrycie stronę (np. w ten sposób odkryto promienie X) lub celowe – kiedy sukcesem kończy się program badawczy skierowany od razu na konkretny cel (np. odkrycie pełnej struktury ludzkiego genomu). Wynalazek zawsze powstaje z premedytacją.

Zasada najmniejszego działania – sformułowana przez Pierre Louis Maupertuisa zasada mówiąca, że w fizyce klasycznej (porównaj: fizyka kwantowa) fizycznie realizowane tory cząstek minimalizują pewien funkcjonał zwany działaniemIgnacy Filip Semmelweis (węg.: Semmelweis Ignác Fülöp) (ur. 1 lipca 1818 w Budzie, zm. 13 sierpnia 1865 w Döbling koło Wiednia) − lekarz pochodzący z rodziny węgierskich Żydów, który położył podwaliny pod nową gałąź medycyny – antyseptykę, która zajmuję się kwestią niszczenia drobnoustrojów poprzez odkażanie. Znalazła ona zastosowanie w położnictwie i chirurgii. Niemniej jednak Ignaz Semmelweis nie potrafił precyzyjnie wyjaśnić mechanizmu zakażenia, w jego czasach bowiem nie znano jeszcze bakterii i wirusów. Jego teoria nie znalazła więc uznania w środowiskach lekarskich. Podchwycił ją dopiero w 1877 r., a zatem już po śmierci Semmelweisa angielski chirurg Joseph Lister, wprowadzając w szpitalach, w których pracował dezynfekcje rąk i narzędzi chirurgicznych kwasem karbolowym.

Wielokrotnie w historii nauki zdarzały się niezależne, wielokrotne odkrycia tego samego zjawiska przez różnych naukowców. To samo tyczy się wynalazków.

Historia odkryć naukowych[ | edytuj kod]

Tabulae Rudolphinae: quibus astronomicae Johannes Kepler, 1571–1630
Geocentryczny układ Wszechświata według Klaudiusza Ptolemeusza

P.N.E.[ | edytuj kod]

 • ok. 5000 p.n.e. – pierwsze obserwacje astronomiczneMezopotamia i Egipt
 • ok. 3000 p.n.e. – arytmetyka i geometriaMezopotamia
 • ok. 2000 p.n.e. – opis gwiazdozbiorówBabilonia
 • Podział roku na 365 dni – Egipt
 • XIV w. p.n.e.FarmacjaEgipt
 • VI w. p.n.e.Twierdzenie matematyczne – Tales z Miletu
 • V–IV p.n.e. – medycynaHipokrates
 • 325 p.n.e.geometria aksjomatyczna – Euklides
 • IV/III p.n.e. – botanikaTeofrast
 • 384–322? p.n.e. – prostoliniowe rozchodzenie się światła Euklides
 • spadanie to ruch przyspieszony Arystoteles
 • III w. p.n.e.heliocentryzmArystarch z Samos
 • Odkrycia Archimedesa
 • prawo Archimedesa
 • prawa dźwigni
 • prawa równi pochyłej
 • hydrostatyka
 • statyka
 • rachunek nieskończony
 • 260 p.n.e. – obliczenie obwodu Ziemi Eratostenes
 • 130 p.n.e. – zjawisko precesji Hipparchos z Nikei
 • 1–1000[ | edytuj kod]

 • ok. 1 – załamanie światła Kleomenes
 • ok. 100 – maszyny proste Heron z Aleksandrii
 • 200 – geocentryczny układ budowy świataPtolemeuszAleksandria
 • 1100[ | edytuj kod]

 • 1054 – supernowaChiny
 • 1200[ | edytuj kod]

 • 1220 – zasada równowagi dźwigni – Jordanus
 • 1250 – zjawisko magnetyzmu, własności magnesu – Piotr z Maricourt
 • 1300[ | edytuj kod]

 • 1325–1382 – związek między drogą, prędkością a przyspieszeniem – Oresmius
 • Mikołaj Kopernik

  1500[ | edytuj kod]

 • 1526 – Paracelsus: teoria chorób
 • 1543 – Mikołaj Kopernik: Teoria heliocentryczna
 • 1543 – Vesalius: anatomia człowieka
 • 1552 – Miguel Servet: cyrkulacja płucna
 • 1600[ | edytuj kod]

  Galileusz
  Blaise Pascal
 • 1604 – Galileo Galilei: prawo swobodnego spadku; dowiódł, że arystotelesowska hipoteza, że cięższe ciała spadają szybciej jest nieprawdziwa
 • 1607 – Galileusz konstruuje termoskop. Urządzenie to nie tylko mierzy temperaturę, ale powoduje zmianę w sposobie myślenia. Do tego momentu uważano ciepło i zimno za Arystotelesowskie elementy (płomień, woda, powietrze, i ziemia) (w 1714 fizyk niemiecki Daniel Fahrenheit skonstruował termometr rtęciowy).
 • 1609 – Johannes Kepler: pierwsze dwa prawa Keplera
 • 1610 – Galileo Galilei: Sidereus Nuncius: obserwacje
 • 1614 – John Napier: użycie logarytmu w obliczeniach
 • 1619 – trzecie prawo Keplera
 • 1628 – William Harvey: cyrkulacja krwi (krążenie krwi)
 • 1637 – René Descartes: dzieło o metodzie naukowej
 • 1643 – Evangelista Torricelli, asystent Galileusza, buduje pierwszy barometr. Zmiany słupa rtęci obserwowane w urządzeniu Toricelliego pokazują po raz pierwszy, że ciśnienie atmosferyczne zmienia się w czasie.
 • 1644 – René Descartes: geometria analityczna
 • 1648 – Blaise Pascal odkrywa, że ciśnienie atmosferyczne spada z wysokością i twierdzi, że ponad atmosferą musi być próżnia.
 • 1650[ | edytuj kod]

 • 1662 – Robert Boyle: prawo gazów doskonałych
 • 1665 – Philosophical Transactions of the Royal Society pierwsze recenzowane czasopismo naukowe
 • 1666 – Newton: prawo powszechnego ciążenia; wszystkie obiekty oddziaływają na siebie grawitacyjnie
 • 1666 – Gottfried Leibniz: rachunek różniczkowy
 • 1672 – Regnier de Graaf odkrył w jajnikach kobiet i samic wielu ssaków kuliste twory obecnie zwane pęcherzykami Graafa
 • 1675 – Leibniz, Newton: rachunek różniczkowy
 • 1676 – Ole Rømer: pierwsze pomiary prędkości światła
 • 1687 – Newton: zasady ruchu Newtona
 • 1700[ | edytuj kod]

 • 1714 – Gabriel Fahrenheit: termometr
 • 1745 – Ewald Jürgen Georg von Kleist: butelka lejdejska
 • 1750 – Joseph Black: ciepło utajone
 • 1751 – Benjamin Franklin: opis wyładowań atmosferycznych
 • 1757 – Albrecht von Haller: neurologia
 • 1766 – Henry Cavendish: wodór
 • 1771 – Karl Scheele: tlen
 • 1785 – William Herschel: mgławica Stożek oraz pierwszy biały karzeł (40 Eridani)
 • 1787 – Jacques Charles: prawo Charles’a prawo gazów doskonałych
 • 1789 – Antoine Lavoisier: zasada zachowania masy
 • 1791 – Luigi Galvani: opublikował „Komentarz o efektach elektrycznych ruchu mięśni” dot. odkrytego zjawiska pobudzenia elektrycznego narządów
 • 1796 – Edward Jenner: szczepienie ochronne
 • 1800[ | edytuj kod]

 • 1800 – Alessandro Volta: bateria elektryczna
 • 1801 – Thomas Young dokonał opisu astygmatyzmu
 • 1805 – John Dalton: teoria atomowa w chemii
 • 1808 – Étienne Louis Malus: polaryzacja światła
 • 1811 – Amadeo Avogadro: prawo Avogadra
 • 1811 – Bernard Courtois: jod
 • 1815 – Augustin Jean Fresnel: interferencja i dyfrakcja światła
 • 1818 – Jöns Jacob Berzelius: ciężar atomu
 • 1819 – Hans Christian Oersted: elektromagnetyzm
 • 1820 – Ampère Andrè Marie: odkrył wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny (prawo Ampère’a)
 • 1821 – Thomas Johann Seebeck: zjawisko Seebecka
 • 1827 – Amadeo Avogadro: prawo Avogadra
 • 1827 – Georg Ohm: opór elektryczny
 • 1828 – Jöns Jacob Berzelius: pierwiastek chemiczny tor
 • 1828 – Friedrich Wöhler: synteza mocznika, co spowodowało zmiany w myśleniu o witalizmie
 • 1824 – Carnot: opisał cykl Carnota
 • 1827 – Georg Ohm: Prawo Ohma (elektryczność)
 • 1831 – Michael Faraday: indukcja elektromagnetyczna
 • 1831 – Justus von Liebig: analiza elementarna
 • 1831 – Robert Brown: jądro komórkowe
 • 1833 – Anselme Payen: wyizolował pierwszy enzym enzyme
 • 1833 – Friedlieb Ferdinand Runge: anilina
 • 1834 – William Rowan Hamilton: sformułował zasadę najmniejszego działania (zasada Hamiltona)
 • 1838 – Matthias Schleiden: wszystkie rośliny zbudowane są z komórek
 • 1840 – Henriego Regnault: francuscy chemicy, odkryli Czterochlorek węgla (tetra)
 • 1841 – Rudolf Albert von Koelliker: plemniki
 • 1842 – Christian Doppler: efekt Dopplera, akustyka
 • 1843 – James Prescott Joule: Zasada zachowania energii, pierwsze prawo termodynamiki
 • 1847 – Hermann von Helmholtz: zasada zachowania energii
 • 1846 – William Morton: odkrycie anestezji
 • 1848 – Lord Kelvin: temperatura zera bezwzględnego
 • 1850[ | edytuj kod]

 • 1851 – Rudolf Clausius podał jedno ze sformułowań II zasady termodynamiki
 • 1852 – Robert Remak: podział komórki
 • 1853 – Ignacy Łukasiewicz: benzyna i nafta; składniki ropy naftowej
 • 1856 – William Perkin: barwnik anilinowy
 • 1858 – Rudolf Virchow: komórki mogą powstać tylko z już istniejących komórek
 • 1858/1859 – Charles Darwin i Alfred Russel Wallace: teoria ewolucji przez selekcję naturalną
 • 1859 – Gustaw Robert Kirchhoff: prawo Kirchhoffa (promieniowanie), analiza spektralna
 • 1861 – ignaz Semmelweis: aseptyka
 • 1863 – Louis Pasteur: odkrył zjawisko pasteryzacji
 • 1865 – Gregor Mendel: mendlowskie zasady genetyki (prawa Mendla)
 • 1867 – Joseph Lister: antyseptyka
 • 1869 – Dmitrij Iwanowicz Mendelejew: układ okresowy pierwiastków
 • James Clerk Maxwell
  (1831–1879)
 • 1873 – James Clerk Maxwell: teoria elektromagnetyzmu (równania Maxwella)
 • 1873 – Van der Waals: równanie stanu gazu rzeczywistego
 • 1876 – Josiah Willard Gibbs: podstawy termodynamiki chemicznej i przejść fazowych
 • 1877 – Ludwig Boltzmann: statystyczna definicja entropii
 • 1882 – Robert Koch: prątek gruźlicy
 • 1883 – Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski: skroplenie powietrza
 • 1885 – Ludwik Pasteur opracował szczepionkę przeciw wściekliźnie
 • 1888 – Heinrich Rudolf Hertz odkrył przewidziane przez Maxwella fale elektromagnetyczne
 • 1890 – James Alfred Ewing odkrył zjawisko histerezy
 • 1892 – Emil von Behring: surowica przeciwbłonicza
 • 1895 – Wilhelm Röntgen: promieniowanie rentgenowskie (promienie X)
 • 1895 – Hendrik Lorentz: teoria elektronowa
 • 1896 – Zygmunt Freud opracował zasady psychoanalizy
 • 1896 – Henri Becquerel: zjawisko radioaktywności
 • 1897 – Joseph John Thomson: elektron
 • 1898 – Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie: polon i rad
 • 1898 – Camillo Golgi: aparat Golgiego
 • 1900[ | edytuj kod]

  Max Planck
  Niels Bohr
  Albert Einstein
  Sumio Iijima – odkrywca nanorurek węglowych
 • 1900 – Max Planck: prawo Plancka, promieniowanie ciała doskonale czarnego
 • 1904 – Theodor Boveri: chromosomy
 • 1905 – Albert Einstein: szczególna teoria względności, wyjaśnienie ruchu Browna, i opisanie zjawiska fotoelektrycznego
 • 1906 – Walther Nernst: trzecia zasada termodynamiki
 • 1911 – Heike Kamerlingh Onnes: nadprzewodnictwo
 • 1911 – Ernest Rutherford: budowa atomu
 • 1911 – Kazimierz Funk: witaminy
 • 1912 – Alfred Wegener: dryf kontynentalny
 • 1912 – Max von Laue: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
 • 1913 – Henry Moseley: zdefiniował liczbę atomową
 • 1913 – Niels Bohr: model Bohra, model atomu
 • 1915 – Albert Einstein: ogólna teoria względności
 • 1918 – Emmy Noether: twierdzenie Noether – zasady zachowania
 • 1918 – Lise Meitner wspólnie z Otto Hahnem odkryła pierwiastek protaktyn.
 • 1920 – Jan Łukasiewicz, Emil L. Post: logika wielowartościowa
 • 1924 – Werner Heisenberg: mechanika kwantowa
 • 1924 – Wolfgang Pauli: zasada Pauliego w mechanice kwantowej
 • 1925 – Erwin Schrödinger: równanie Schrödingera w mechanice kwantowej
 • 1925 – Ida Tacke Noddack: pierwiastek ren
 • 1927 – Werner Heisenberg: zasada nieoznaczoności w mechanice kwantowej
 • 1927 – Georges Lemaître: teoria big bangu powstania wszechświata
 • 1928 – Paul Dirac: równanie Diraca w mechanice kwantowej
 • 1928 – Alexander Fleming: penicylina
 • 1929 – Edwin Hubble: prawo Hubble'a o rozszerzającym się wszechświecie
 • 1930 – Pluton: planeta karłowata. Został odkryty w 1930 roku przez amerykańskiego astronoma Clyde’a Tombaugha
 • 1931 – Harold Clayton Urey: ciężka woda (Nagroda Nobla1934)
 • 1932 – Carl David Anderson: pozyton, pierwsza antycząstka
 • 1932 – James Chadwick: neutron
 • 1938 – Otto Hahn, F. Strassmann: rozszczepienie jądra atomowego
 • 1938 – Setha Barnesa Nicholsona z Mount Wilson Observatory: Lizytea – księżyc Jowisza
 • 1939 – Marguerite Perey: nowy pierwiastek frans
 • 1943 – Oswald Avery: udowadnia, że DNA jest materiałem genetycznym chromosomu
 • 1947 – William Shockley, John Bardeen and Walter Brattain: tranzystor (ostrzowy)
 • 1948 – Norbert Wiener: podstawy cybernetyki
 • 1948 – Claude Elwood Shannon: teoria informacji
 • 1950[ | edytuj kod]

 • 1952 – Marian Danysz, J. Pniewski: hiperjądro
 • 1953 – Watson i Crick: struktura DNA, podstawa biologii molekularnej
 • 1953 – M. Ventris, J. Chadwick odczytanie pisma linearnego B
 • 1957 – J. Bardeen, L. Cooper, J. Schriffer: teoria nadprzewodnictwa
 • 1958 – pasy Van Allena
 • 1961 – Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin za pomocą analizy rentgenostrukturalnej jako pierwsza odkryła, że witamina B12 jest związkiem metaloorganicznym, gdyż zawiera bezpośrednie wiązanie chemiczne między atomem metalu kobaltu i atomem węgla
 • 1964 – Arno Penzias oraz Robert Woodrow Wilson: doświadczalne potwierdzenie hipotezy Wielkiego Wybuchu
 • 1965 – Richard Feynman: elektrodynamika kwantowa
 • 1965 – Leonard Hayflick: ograniczenie na liczbę podziałów komórki: limit Hayflicka
 • 1967 – Jocelyn Bell Burnell oraz Antony Hewish odkrywają pierwszy pulsar
 • 1974 – R.A. Hulse, J.H. Taylor podwójny pulsar
 • 1977 – Robert Edwards i Patrick Steptoe: pierwsze zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro) człowieka (Louise Brown)
 • 1984 – Kary Mullis odkrywa Reakcję łańcuchową polimerazy (Polymerase Chain Reaction – PCR), podstawowe odkrycie w biologii molekularnej
 • 1985 – Elizabeth Blackburn i Carol W. Greider są współodpowiedzialne za odkrycie telomerazy (w 2009 roku otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny)
 • 1985 – Harold Kroto z Uniwersytetu Sussex, Richard Smalleyfulereny; (w 1996 roku otrzymali Nagrodę Nobla z dziedziny chemii)
 • 1986 – nadprzewodnictwo w 30 kelwinach
 • 1991 – Sumio Iijima: nanorurki węglowe
 • 1992 – Aleksander Wolszczan: planety pozasłoneczne
 • 1997 – Ian Wilmut klonuje owcę Dolly
 • 2000[ | edytuj kod]

  Przełom roku według Science:

  Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody.Antoine Henri Becquerel (ur. 15 grudnia 1852 w Paryżu, zm. 25 sierpnia 1908 w Croisic) – francuski chemik i fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 za odkrycie promieniotwórczości.
 • 2001 – nanoobwody
 • 2002 – małe RNA
 • 2003 – ciemna energia
 • 2004 – Spirit ląduje na Marsie
 • 2005 – genom szympansa, genom wirusa grypy hiszpanki i wpływ pojedynczego genu na powstanie nowych gatunków ryb
 • 2006 – dowód hipotezy Poincarego
 • 2007 – zmienność ludzkiego genomu
 • 2008 – dyferencjacja
 • 2009 – Ardipithecus ramidus
 • 2010 – maszyna kwantowa
 • W 2010 roku Science opublikowało listę 10 najważniejszych odkryć dekady: rola śmieciowego DNA, precyzyjna kosmologia, prehistoryczne DNA, woda na Marsie, terapia genowa, mikrobiom człowieka, egzoplanety, rola reakcji zapalnej, metamateriały, globalne ocieplenie.

  Blaise Pascal, wym. [blɛz paskal], pol. Błażej Pascal (ur. 19 czerwca 1623 w Clermont-Ferrand, zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu) – francuski matematyk, fizyk i filozof religii. Był niezwykle uzdolnionym dzieckiem, wyedukowanym przez ojca. Jego wczesne dzieła powstawały spontanicznie, lecz w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki. Miał on znaczący wkład w konstrukcję mechanicznych kalkulatorów i mechanikę płynów; sprecyzował także pojęcia ciśnienia i próżni, uogólniając prace Torricellego. W swoich opracowaniach bronił metody naukowej. Szczególna teoria względności (STW) – teoria fizyczna stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku. Zmieniła ona sposób pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej. Teoria pozwoliła usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagnetyzmu.

  2010[ | edytuj kod]

  Przełom roku według Science:

 • 2011 – próba kliniczna HPTN 052
 • 2012 – bozon Higgsa
 • 2013 – immunoterapia nowotworowa
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • chronologia termodynamiki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Astygmatyzm – wada układu optycznego polegająca na tym, że promienie padające w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowane w różnych punktach. Wywołuje obraz nieostry i zniekształcony.Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Warto wiedzieć że... beta

  Oswald Theodore Avery (ur 21 października 1877 w Halifaksie, zm. 2 lutego 1955 w Nashville) - amerykański lekarz i genetyk, pochodzenia kanadyjskiego.
  Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Podział komórkowy jest jedną z faz cyklu komórkowego.
  Hipoteza Poincarégo – twierdzenie topologii, sformułowane w pracach Henriego Poincarégo w roku 1904. Przez niemal sto lat nie udawało się dowieść jego poprawności lub go obalić. Rozwiązanie tego problemu stało się jednym z problemów milenijnych, ogłoszonych przez Instytut Matematyczny Claya w roku 2000. Ostateczne potwierdzenie hipoteza Poincarégo uzyskała w roku 2006.
  40 Eridani (Keid, omikron-2 Eridani) – potrójny układ gwiezdny odległy od Ziemi o ok. 16,5 roku świetlnego. Znajduje się w gwiazdozbiorze Erydanu. Główną gwiazdę układu, 40 Eridani A, można bez problemu dostrzec gołym okiem. Para 40 Eridani B i C została odkryta 31 stycznia 1783 roku przez Williama Herschela. Potem była ponownie zaobserwowana przez Friedricha Struve w 1825 i przez Ottona von Struve w 1851. W 1910 r. odkryto, że mimo iż składnik B jest słabą gwiazdą, to ma białą barwę. To oznaczało, że musi mieć małe rozmiary – był to pierwszy odkryty biały karzeł.
  Rad (Ra, łac. radium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień.
  Walter Houser Brattain (ur. 10 lutego 1902 w Xiamen, Chiny, zm. 13 października 1987 w Seattle, USA) – fizyk amerykański, który wspólnie z Johnem Bardeenem i Williamem Shockleyem (kierownikiem projektu) opracował w 1947 r. tranzystor, za co otrzymał w 1956 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
  Walter Hermann Nernst (ur. 25 czerwca 1864 w Wąbrzeźnie, zm. 18 listopada 1941 w Zibelle, obecnie Niwica) – fizyk i chemik niemiecki, laureat Nagrody Nobla z chemii w 1920 roku.

  Reklama