• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KABA

  Przeczytaj także...
  Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Język haseł przedmiotowych KABA (Katalogów Automatycznych Bibliotek Akademickich) – język informacyjno-wyszukiwawczy prezentowany w formie kartoteki wzorcowej, używany w polskich bibliotekach.

  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.Języki informacyjno-wyszukiwawcze (JIW) – język sztuczny o wyspecjalizowanych funkcjach odtwarzania treści i formy dokumentów oraz treści zapytań użytkowników a także wyszukiwania dokumentów w zbiorze informacyjnym w odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

  KABA jest językiem, obejmującym zbiór haseł przedmiotowych oraz reguły ich tworzenia, w tym budowy kategorii i podkategorii (wtedy określa się reguły podrzędności i nadrzędności). Ten język katalogów bibliotecznych jest spójny z językiem Biblioteki Kongresu i innymi czołowymi bibliotekami na świecie. Hasłami przedmiotowymi mogą być np. nazwy pospolite (Fizyka ciała stałego, Geologia, Węgiel brunatny); nazwy geograficzne (Polska, Wisła (rzeka), Azja); nazwy ciał zbiorowych (organizacji, instytucji, szkół, urzędów); nazwy osobowe (Staszic Stanisław, Einstein Albert); nazwy imprez (konferencji, sympozjów, targów, wystaw). Jego zaletą jest szybkie przyporządkowanie danej pozycji bibliotecznej (książki, płyty CD itp.) do danej kategorii. Problemem natomiast zbytnie uszczegółowienie kategorii.

  Źródła[ | edytuj kod]

 • Danuta Domalewska, Język KABA: aktualny stan badań
 • Krystyna Kruszyńska, Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów Biblioteki Głównej AGH
 • Szymon Siemianowski, Język haseł przedmiotowych KABA w katalogu komputerowym BUW
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bojar, Bożenna (2002), Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Głowacka, Teresa (2000), Założenia ogólne języka haseł przedmiotowych KABA. W: Język haseł przedmiotowych KABA. Zasady tworzenia słownictwa. Praca zbiorowa pod red. Teresy Głowackiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 9.
 • Sawicka, Urszula (1998), Język KABA i jego użytkownicy. W: Język haseł przedmiotowych KABA. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne pod red. Marii Burchardt i Marii Lenartowicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 11-15.
 • Stanis, Anna (1998), Język haseł przedmiotowych KABA prezentowany w formie kartoteki haseł wzorcowych. W: Język haseł przedmiotowych KABA. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały konferencyjne pod red. Marii Burchardt i Marii Lenartowicz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, s. 16-26.
 • Ścibor, Eugeniusz (1999), Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • http://www.nukat.edu.pl/
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.71 sek.