• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Julian Ochorowicz  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Polska szkoła filozofii medycyny – szkoła filozofii medycyny, której początek związany jest z powstaniem dzieła Tytusa Chałubińskiego O metodzie wynajdywania wskazań lekarskich (1874). Koniec szkoły związany jest z Ludwikiem Fleckiem lub z Ludwikiem Zembrzuskim i Władysławem Szumowskim.
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

  Szereg publikacji książkowych Juliana Ochorowicza, zachowały się po okresie zaborczym i wojennym w prywatnych zbiorach książkowych emigrantów z II Rzeczypospolitej, niektóre są także w muzeum w Wiśle.

 • Jak należy badać duszę? Czyli o metodzie badań psychologicznych (1869)
 • Miłość, zbrodnia, wiara i moralność. Kilka studiów z psychologii kryminalnej (1870)
 • Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872)
 • Z dziennika psychologa (1876)
 • O twórczości poetyckiej ze stanowiska psychologii (1877)
 • O sugestii myślowej (jedna z pierwszych i najszerzej cytowanych książek polskiego autora z zakresu parapsychologii) (1887)
 • Wiedza tajemna w Egipcie (opowiadanie historyczno-przyrodnicze); Istota bytu (legenda historyczno-filozoficzna) (1898)
 • Układ genetyczny pierwiastków (1911)
 • Zjawiska mediumiczne (1913)
 • Psychologia, pedagogika, etyka. Przyczynki do usiłowań naszego odrodzenia narodowego (1917)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Historia, Ochorowiczówka – Muzeum Magicznego Realizmu [dostęp 2021-09-23] (pol.).
  2. Julian Ochorowicz, radzymin.pl [dostęp 2021-09-23] (pol.).
  3. Ochorowicz J., (1876), Z dziennika psychologa.
  4. „Kurier Warszawski” 1925, nr 256, s. 11, nekrolog.
  5. Ochorowicz Julian, z-ne.pl [dostęp 2021-09-23].
  6. Cmentarz Stare Powązki: OCHOROWICZOWIE, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2020-01-31].
  7. Bartłomiej Dobroczyński: Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: Universitas, 2005, s. 294; s. 200 i n. ISBN 83-242-0539-X.
  8. J. Zamojski, Dlaczego wciąż warto badać polską myśl filozoficzno-lekarską, [w:] Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, pod redakcją Michała Musielaka i Jana Zamojskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 11.
  9. Odznaczenie młodego uczonego. „Nowości Illustrowane”. Nr 8, s. 2, 24 lutego 1906. 
  10. „Jak Polacy budowali pierwszy telewizor”, czasopismo „Focus” 23.12.2010.. [dostęp 2013-07-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-28)].
  11. Julian Ochorowicz, „O możliwościach zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na odległość”, „Kosmos”, Lwów 1878.
  12. Sikora Stanisław: Tradycje turystyki polskiej na Śląsku Cieszyńskim, w: „Od PTT do PTTK na Ziemi Cieszyńskiej”, wyd. Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Cieszyn 1985, s. 9–18.
  13. Julian Ochorowicz, Jak należy badać duszę?, czyli O metodzie badań psychologicznych, wyd. 1869, polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  14. Juljan Ochorowicz, Miłość, zbrodnia, wiara i moralność. Kilka studjów z psychologji kryminalnej. wyd. 1870, polona.pl [dostęp 2018-04-17].
  15. Julian Ochorowicz, Wstęp i pogląd ogólny na filozofiją pozytywną, wyd. 1872, polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  16. Julian Ochorowicz, Z dziennika psychologa. Wrażenia, uwagi i spostrzeżenia w ciągu dziesięciu lat spisane, wyd. 1915, polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  17. Julian Ochorowicz, O twórczości poetyckiej, wyd. 1877, polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  18. Juljan Ochorowicz, O sugestji myślowej, wyd. 1937, polona.pl [dostęp 2018-04-17].
  19. Julian Ochorowicz, Wiedza tajemna w Egipcie: (opowiadanie historyczno-przyrodnicze) ; Istota bytu: (legenda historyczno-filozoficzna), wyd. 1898, polona.pl [dostęp 2018-04-17].
  20. Julian Ochorowicz, Zjawiska medyumiczne. [Cz. 1], wyd. [1913], polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  21. Julian Ochorowicz, Zjawiska medyumiczne. Cz. 2, wyd. [1913], polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  22. Julian Ochorowicz, Zjawiska medyumiczne. Cz. 3, wyd. [1913], polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  23. Julian Ochorowicz, Zjawiska medyumiczne. Cz. 4, wyd. [1913], polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  24. Julian Ochorowicz, Zjawiska medyumiczne. Cz. 5, wyd. [1914], polona.pl [dostęp 2020-10-14].
  25. Julian Ochorowicz, Psychologia, pedagogika, etyka. Przyczynki do usiłowań naszego odrodzenia narodowego. Ser. 1, wyd. 1917, polona.pl [dostęp 2018-04-17].
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 23. s. 499–505.
 • Orlikowska C.: Wszechświat 1963. s. 239–241.
 • Bobrowska-Nowak W. Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1971”. s. 67–85. 
 • Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Leonard Piętak (ur. 24 lutego 1841 w Przemyślu, zm. 26 lutego 1909 w Wiedniu) – polski prawnik, profesor, dziekan i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł-wirylista do Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa, minister ds. Galicji przy rządzie Cesarstwa Austriackiego w Wiedniu.
  Telepatia – ogólnie pojęta możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Podobnie jak w przypadku innych zjawisk parapsychologicznych istnieją liczne relacje świadków twierdzących, że zetknęli się z tym zjawiskiem lub potrafią je wywoływać, ale mimo wielu studiów, zjawisko nigdy nie przeszło pozytywnie testów naukowych w warunkach uniemożliwiających dokonywanie oszustw. Istnieje wiele proponowanych teorii na temat mechanizmu działania tego zjawiska, jednak żadna nie została jak na razie jednoznacznie potwierdzona.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Bogdan Hoff (ur. 16 listopada 1865 w Koźminie, zm. 19 lipca 1932 w Wiśle) - polski artysta plastyk, architekt, etnograf.
  Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.089 sek.