Julian Kramsztyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Grób Juliana Kramsztyka na cmentarzu Powązkowskim

Julian Kramsztyk (ur. 1851 w Warszawie, zm. 25 września 1925 tamże) – polski lekarz pediatra i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.

Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako syn rabina Izaaka Kramsztyka (1814–1899). Jego braćmi byli: Stanisław (1841–1906), Zygmunt (1848–1920) i Feliks (1853–1918).

W 1874 otrzymał dyplom lekarza. Rok później został asystentem kliniki diagnostycznej imienia Baranowskiego w Warszawie. W latach 1876–1910 pracował jako lekarz i następnie ordynator oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów.

Przez wiele lat był członkiem Towarzystwa Ochronek i Towarzystwa Osad Rolnych, w których zarządzie zasiadał, Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci, Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz sekcji lekarskiej Towarzystwa Dobroczynności. Pod koniec życia przeszedł na katolicyzm.

Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

Był żonaty z Heleną Fajans (1861-1939, córką Maurycego Fajansa), z którą miał czworo dzieci: Stasię (1884-1884), Romana (1885-1942; artystę malarza), Jerzego (1888 – 1942/3), ekonomistę i menedżera, komplementariusza i dyrektora finansowego Związku Kopalń Górnośląskich Robur i Zofię (1890-1923; po mężu Wagner). Pochowany jest w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 72-3-9/10).

Roman Kramsztyk (ur. 18 sierpnia 1885 w Warszawie, zm. 6 sierpnia 1942 w Warszawie) – polski malarz żydowskiego pochodzenia. Syn Juliana Kramsztyka, wnuk Izaaka.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
Szpital Dziecięcy Bersohnów i Baumanów w Warszawie – nieistniejąca żydowska placówka medyczna funkcjonująca w latach 1878–1942 w Warszawie przy ulicach Siennej 60/Śliskiej 51, Leszno 80/82 oraz Stawki 6/8.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Komplementariusz (od łac. commendarius) – wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Zygmunt Kramsztyk (ur. 1848 w Warszawie, zm. 1920 w Warszawie) – polski lekarz okulista, publicysta, redaktor, wydawca medyczny i badacz literatury żydowskiego pochodzenia.
Związek Kopalń Górnośląskich Robur, przedsiębiorstwo hurtowej sprzedaży węgla w Katowicach w okresie II Rzeczypospolitej.

Reklama