Josiah Willard Gibbs

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Josiah Willard Gibbs (ur. 11 lutego 1839 w New Haven, zm. 28 kwietnia 1903 tamże) – amerykański fizyk teoretyk, profesor Uniwersytetu Yale’a (w New Haven).

Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna.Termodynamika chemiczna – dział chemii fizycznej, stosujący zasady termodynamiki do badań reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych, wykorzystujący fenomenologiczne pojęcia potencjału chemicznego i aktywności składników układu w celu określania kierunku przemian, zmierzających do stanu termodynamicznej równowagi, oraz energetycznych efektów tych przemian – ilości energii, wymienianej między badanym układem i jego otoczeniem (ciepło i praca). Termodynamika chemiczna jest teoretyczną podstawą technologii i inżynierii chemicznej, dotyczy też tzw. procesów nieodwracalnych, przebiegających w układach otwartych termodynamicznie, w skali molekularnej (np. energetyka procesów życiowych) lub w skali kosmicznej (np. struktury dyssypatywne we Wszechświecie).

Życiorys[ | edytuj kod]

Wniósł duży wkład do termodynamiki chemicznej. Jako fizyk i matematyk współtworzył analizę wektorową. Był pierwszym doktorantem w zakresie inżynierii na Uniwersytecie Yale’a. W latach 1875–1878 Gibbs napisał i opublikował serię prac, które wydane w formie monografii noszą tytuł On the Equilibrium of Heterogeneous Substances („O równowadze substancji niejednorodnych”). Uważa się, że dzieło to jest jednym z największych naukowych osiągnięć XIX wieku i stanowi fundament powstającej wówczas nowej dziedziny: chemii fizycznej. Gibbs jest również uważany za jednego z ojców mechaniki statystycznej. W 1902 Uniwersytet Yale’a opublikował jego klasyczną książkę Elementary Principles of Statistical Mechanics („Podstawowe zasady mechaniki statystycznej” – to właśnie Gibbs wprowadził ten termin).

28 kwietnia jest 118. (w latach przestępnych 119.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 247 dni. Trójkąt stężeń Gibbsa, diagram fazowy Gibbsa – swoista postać wykresu fazowego dla układu termodynamicznego zawierającego trzy składniki chemiczne, z których wszystkie są ciekłe lub tworzą z sobą ciekłe roztwory. Z trójkąta tego można wywnioskować, czy po zmieszaniu określonych ilości trzech różnych związków chemicznych otrzyma się jeden roztwór, dwa nie mieszające się ze sobą roztwory, czy też związki te nie będą się z sobą w ogóle mieszały.

W 1901 Josiah Willard Gibbs otrzymał prestiżową nagrodę londyńskiego Towarzystwa Królewskiego (Copley Medal).

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • reguła faz Gibbsa
 • równanie Gibbsa-Duhema
 • równanie Gibbsa-Helmholtza
 • energia swobodna Gibbsa
 • trójkąt stężeń Gibbsa
 • izoterma Gibbsa
 • zjawisko Gibbsa
 • planetoida Gibbsa
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Willard Gibbs (ang.). Notable Names Database (NNDB). [dostęp 2014-06-07].
 • J. Willard Gibbs. Yale University, New Haven, CT (ang.). Witryna internetowa Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. [dostęp 2014-06-22].
 • J.G. Crowther: J. Willard Gibbs (ang.). Encyclopædia Britannica. [dostęp 2014-06-22].
 • J.J. O’Connor, E.F. Robertson: Josiah Willard Gibbs (ang.). Witryna internetowa Uniwersytetu w St Andrews, luty 1997. [dostęp 2014-06-22].
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. New Haven – miasto w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, siedziba Hrabstwa New Haven położonego w stanie Connecticut. W 2019 miasto posiadało ponad 130 tys. mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Równanie Gibbsa-Helmholtza pokazuje jak zmienia się z temperaturą iloraz energii swobodnej i temperatury (G/T). Ma ono następującą postać:
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  W chemii fizycznej izoterma adsorpcji przedstawia zależność między ilością substancji zaadsorbowanej na powierzchni (np. elektrody) a aktywnością tej substancji w roztworze oraz dodatkowymi zmiennymi termodynamicznymi - przy ustalonej temperaturze. Ogólne termodynamiczne równanie - podane po raz pierwszy przez Gibbsa - ma postać:
  Entalpia swobodna (funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa; symbol g lub G) – potencjał termodynamiczny zdefiniowany następująco:
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama