Joseph Bech

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Joseph Bech (ur. 17 lutego 1887 w Diekirch, zm. 8 marca 1975 w Luksemburgu) – luksemburski polityk piastujący najwyższe stanowiska państwowe w swoim kraju zarówno przed, jak i po II wojnie światowej.

Ojcowie integracji europejskiej - osoby, które miały największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich, a zarazem bez których nie byłoby możliwe powstanie tej wspólnoty i późniejszej Unii. Nazywa się ich również Ojcami współczesnej Europy.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

W Europie przez specjalistów zaliczany do grona tak zwanych „ojców integracji europejskiej”.

Życiorys[ | edytuj kod]

Wczesne lata[ | edytuj kod]

Urodził się w Diekirch w Luksemburgu. Studiował prawo na Uniwersytetach we Fribourgu (w Szwajcarii) oraz w Paryżu. W roku 1912 otrzymał stopień doktora nauk prawnych. Przez krótki okres swojego życia z sukcesami pracował w wyuczonym zawodzie, otwierając w 1914 roku własną kancelarię. Prawie równocześnie jednak rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera polityczna.

Izba Deputowanych jest to unikameralny parlament Luksemburga. Metonimiczną nazwą parlamentu jest Krautmaart (nazwa placu na którym znajduje się budynek parlamentu).Europejska Wspólnota Węgla i Stali – historyczna, funkcjonująca w latach 1952 – 2002 ponadnarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne.

Kariera polityczna przed II wojną światową[ | edytuj kod]

Pierwszym szczeblem kariery politycznej Josepha Becha było uzyskanie mandatu do luksemburskiej Izby Deputowanych z ramienia Partii Chrześcijańskiej w 1914 r. Siedem lat później, w roku 1921, objął stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Edukacji. Funkcję tę sprawował przez 4 lata, do roku 1925, w którym został zdymisjonowany na skutek wykluczenia reprezentowanej przez niego partii z koalicji rządowej. Następnie, 16 lutego 1926 roku, po upadku gabinetu Pierre Prüma, przyjął propozycję objęcia stanowiska piętnastego Premiera Luksemburga, który to urząd sprawował do 1937 roku. Równolegle pełnił on funkcje Ministra Spraw Zagranicznych oraz Rolnictwa.

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego została ustanowiona w Akwizgranie po II wojnie światowej i przyznawana jest corocznie od 1950 wybitnym osobistościom i instytucjom za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie.

Podkreśla się, iż w okresie pierwszego piastowania stanowiska premiera, na skutek istniejącej wówczas niekorzystnej dla Luksemburgu sytuacji międzynarodowej (między innymi silne uzależnienie gospodarcze od Niemiec), Joseph Bech stał się zwolennikiem idei internacjonalizacji, która w ówczesnych czasach nie miała jednak większej racji bytu.

Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Od roku 1937 Bech, aż do okresu powojennego, stale wypełniał funkcję Ministra Spraw Zagranicznych oraz Rolnictwa, czasowo łącząc je z tekami innych resortów (np. Edukacji).

Działalność w czasie II wojny światowej[ | edytuj kod]

Z racji piastowania najwyższych stanowisk państwowych w Luksemburgu, Joseph Bech zmuszony był, wraz z innymi ministrami i Wielką Księżną Charlotte, do opuszczenia kraju wkrótce po napaści nazistowskich Niemiec, która miała miejsce 10 maja 1940 r. Podobnie jak przedstawiciele pozostałych zaatakowanych państw w analogicznej sytuacji, poszkodowani udali się do Londynu, gdzie ustanowili luksemburski rząd na uchodźstwie. Wówczas, w 1944 roku, z inicjatywy m.in. Josepha Becha podpisany został traktat ustanawiający zalążek wspólnoty pomiędzy Belgią, Holandią i Luksemburgiem – Beneluxu. Zdobyte wówczas doświadczenie zaprocentowało przy negocjacjach dotyczących tworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej po II wojnie światowej.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Okres po 1945 roku[ | edytuj kod]

Lata po zakończeniu II wojny światowej były okresem intensywnych działań ministra Becha na arenie międzynarodowej, ale także w samym Luksemburgu, związanych z propagowaniem przystępowania kraju do nowo powstających organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO). Wówczas też rozpoczął się powolny proces integracji w zachodniej części kontynentu europejskiego, którego orędownikiem Joseph Bech był od samego początku. Dzięki jego działaniom Luksemburg nie tylko popierał utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, ale także przeforsował propozycję swojej ojczyzny jako miejsca siedziby powstającej organizacji.

Benelux – region w Europie Zachodniej składający się z trzech sąsiadujących ze sobą monarchii: Belgii, Holandii i Luksemburga. Nazwę tworzą pierwsze litery nazw tych krajów: Belgique/België (Belgia), Nederland (Holandia), Luxembourg/Luxemburg (Luksemburg). Pierwotnie ta nazwa oznaczała jedynie unię celną wspomnianych państw.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W roku 1953 otrzymał dodatkowe możliwości propagowania pro-integracyjnych działań Luksemburga na arenie międzynarodowej poprzez objęcie po raz drugi w swojej karierze stanowiska Premiera Rządu Luksemburga (29 grudnia). Funkcję tę sprawował do 1957 r. Między innymi z jego inicjatywy i pod jego przewodnictwem odbyła się konferencja mesyńska, w wyniku której podpisane zostały Traktaty rzymskie, konstytuujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

W roku 1959 Joseph Bech przestaje piastować ostatnią z funkcji ministerialnych – Ministra Spraw Zagranicznych. Jego ostatnim epizodem oficjalnej kariery politycznej było przewodniczenie luksemburskiej Izbie Deputowanych w latach 19591964. Po złożeniu tego stanowiska, w wieku 77 lat, przestaje sprawować oficjalne funkcje państwowe. W międzyczasie, w roku 1960, w uznaniu dla jego wieloletnich działań na arenie europejskiej promujących pokój i jedność kontynentu, został uhonorowany Nagrodą Karola Wielkiego. Przeżywszy 88 lat, zmarł w Luksemburgu.

Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Informacje o Ojcach-założycielach EU na portalu europa.eu
 • Informacje związane z otrzymaniem przez Josepha Becha Nagrody Karol Wielkiego
 • Szarlotta, właśc. Charlotte Aldegonde Élise Marie Wilhelmine (ur. 23 stycznia 1896 w zamku Berg, zm. 9 lipca 1985 w Fischbach) – wielka księżna Luksemburga, ostatnia monarchini tego kraju z dynastii Nassau.Szwajcaria, Konfederacja Szwajcarska (Confoederatio Helvetica, Schweiz, Schweizerische Eidgenossenschaft) – państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia. Szwajcaria od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpiła dopiero 10 września 2002 po przegłosowaniu tej decyzji w referendum minimalną większością 52% głosów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Pierre Prüm (ur. 9 lipca 1886 w Troisvierges, zm. 1 lutego 1950 w Clervaux) - luksemburski polityk i prawnik. Czternasty premier Luksemburga, sprawujący urząd od 20 marca 1925 roku do 16 lipca 1926 roku.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama