• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jordanes  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Ernst Christian Wilhelm Wattenbach (ur. 22 września 1819 w Ranzau, zm. 1897) – niemiecki historyk i paleograf. Wnuk Augusta Henningsa. Ludy irańskie – grupa ludów indoeuropejskich mówiąca językami irańskimi, zamieszkująca terytoria rozciągające się od wschodniej Anatolii poprzez Wyżynę Irańską aż po Hindukusz, oraz od Azji Środkowej po Zatokę Perską. Region ten nazywany jest czasem Wielkim Iranem.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. J. Mantke, Iordanes, [w:] Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, wyd. III, Warszawa 2001, s. 270.
  2. J. Grimm, Kleinere Schriften, Bd. 3: Abhandlungen zur Litteratur und Grammatik, Berlin 1866, s. 171-173.
  3. E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984, s. 47, 48, 64.
  4. E. Zwolski, Kasjodor, s. 48.
  5. Getica, [w:] Iordanis Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, Berlin 1882 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 5,1), LX, c. 316; E. Zwolski, Kasjodor, s. 48.
  6. F. Altheim, Geschichte der Hunnen. Bd. 5, Niedergang und Nachfloge, Berlin 1962, s. 25, 26; R. Kasperski, Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów”, Kraków 2013, s. 71.
  7. Getica, L, c. 266; E. Zwolski, Kasjodor, s. 49.
  8. E. Zwolski, Kasjodor, s. 48, przyp. 3.
  9. Th. von Grienberger, Die Vorfahren des Jordanes, „Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde”, Jg. 34, 1889, s. 408, 409; E. Zwolski, Kasjodor, s. 49: błędnie „posłaniec”.
  10. F. Altheim, Geschichte, s. 26, 27.
  11. E. Zwolski, Kasjodor, s. 48, 49.
  12. Th. Mommsen, Prooemium, [w:] Iordanis Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, Berlin 1882 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 5,1), s. VI; Th. Mommsen, K. Müllendorf, Index Personarum , [w:] , [w:] Iordanis Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, Berlin 1882 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 5,1), s. 146.
  13. Th. von Grienberger, Die Vorfahren, s. 407, 408.
  14. E. Zwolski, Kasjodor, s. 49.
  15. M. Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, Heidelberg 1911, s.9.
  16. Th. von Grienberger, Die Vorfahren, s. 406-409; N. Wagner, Getica. Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen Geschichte der Goten, Berlin 1967, s. 17.
  17. A. Momigliano, Cassiodorus and Italian Culture of his Time, [w:] Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1984 (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 77), s. 207.
  18. Th. Mommsen, Prooemium, s. VII.
  19. F. Altheim, Geschichte, s. 25-27; R. Kasperski, Teodoryk, s. 71.
  20. E. Zwolski, Kasjodor, s. 50, 59, 63.
  21. J. Mantke, Iordanes, s. 270; E. Zwolski, Kasjodor, s. 59.
  22. A.S. Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths, transl. H. Flegal, Copenhagen 2002, s. 84; J. Mantke, Iordanes, s. 270.
  23. B. Croke, Cassiodorus and the Getica of Jordanes, „Classical Philology”, vol. 82, No. 2 (1987), s. 119.
  24. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 102
  25. Getica, L, c. 265-266; A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 85; E. Zwolski, Kasjodor, s. 58, 59.
  26. R. Kasperski, Teodoryk, s. 71.
  27. Getica, L, c. 265-266; A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 102; J. Mantke, Iordanes, s. 270; E. Zwolski, Kasjodor, s. 59.
  28. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 102.
  29. J. Mantke, Iordanes, s. 270.
  30. E. Zwolski, Kasjodor, s. 59.
  31. R. Kasperski, Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius – dwie relacje o władzy amalskich królów na Gotami, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47 (2009), s. 6.
  32. P. Janiszewski P., Ablabios „descriptor Gothorum gentis egregius” i studia nad fragmentami zaginionych dzieł historyków antycznych, [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. 6, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 31.
  33. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 85, 86, 102; Th. Mommsen, Prooemium, s. XIII-XIV; E. Zwolski, Kasjodor, s. 64 i przyp. 49, 80.
  34. J. Mantke, Iordanes, s. 270; E. Zwolski, Kasjodor, s. 64.
  35. Th. Mommsen, Prooemium, s. XIII.
  36. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 213-214.
  37. B. von Simson, Zu Jordanis, „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde”, Bd. 22 (1897), s. 741-747.
  38. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 213, przyp. 79.
  39. Th. Mommsen, Prooemium, s. XIV.
  40. A. Momigliano, Gli Anicii e la storiografia latina del VI sec. d. Cr., [w:] Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1984 (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 77), s. 231-253, za: E. Zwolski, Kasjodor, s. 78.
  41. N. Wagner, Getica, s. 39-57.
  42. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 208.
  43. E. Zwolski, Kasjodor, s. 79.
  44. Romana, [w:] Iordanis Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, Berlin 1882 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 5,1), 1; A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 94.
  45. J. Friedrich, Über die kontroversen Fragen im Leben des gotischen Geschichtschreibers Jordanes, „Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München”, Jg. 1907, s. 393-394.
  46. J. Friedrich, Über die kontroversen Fragen, s. 393-394; Th. Mommsen, Prooemium, s. XIII, przyp. 21.
  47. J. Friedrich, Über die kontroversen Fragen, s. 399.
  48. R. Kasperski, Amalowie, s. 4.
  49. Getica, LX, c. 316; R. Kasperski, Amalowie, s. 4.
  50. L. Ranke, Weltgeschichte, Bd. IV, T. 2, Leipzig 1883, s. 315-317.
  51. Th. Mommsen, Prooemium, s. X; L. Ranke, Weltgeschichte, s. 316.
  52. F. Giunta, Jordanes e la cultura dell'alto medio evo, Palerma 1952, za: E. Zwolski, Kasjodor, s. 76.
  53. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 209.
  54. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 210.
  55. E. Zwolski, Kasjodor, s. 81-83.
  56. E. Zwolski, Kasjodor, s. 82, 83.
  57. Getica, LX, c. 315; R. Kasperski, Amalowie, s. 4.
  58. Romana, 1; E. Zwolski, Kasjodor, s. 85, 86.
  59. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 84, 85; R. Kasperski, Amalowie, s. 2; J. Mantke, Iordanes, s. 270; E. Zwolski, Kasjodor, s. 47.
  60. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 103; R. Kasperski, Amalowie, s. 2; E. Zwolski, Kasjodor, s. 63.
  61. E. Zwolski, Kasjodor, s. 63.
  62. Th. Mommsen, Prooemium, s. X-XIII
  63. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 101; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Bd. 1, 6. Aufl., Berlin 1893, s. 77.
  64. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 103; A. Momigliano, Cassiodorus, s. 207, 208.
  65. A. Momigliano, Cassiodorus, s. 214.
  66. J. Mantke, Iordanes, s. 270; E. Zwolski, Kasjodor, s. 47.
  67. E. Zwolski, Kasjodor, s. 55.
  68. A.S. Christensen, Cassiodorus, s. 93, 94.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  Źródła[ | edytuj kod]

 • Iordanis Romana et Getica, ed. Th. Mommsen, Berlin 1882 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 5,1).
 • Opracowania[ | edytuj kod]

 • Altheim F., Geschichte der Hunnen. Bd. 5: Niedergang und Nachfloge, Berlin 1962.
 • Christensen A.S., Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths, transl. H. Flegal, Copenhagen 2002.
 • Croke B., Cassiodorus and the Getica of Jordanes, „Classical Philology”, vol. 82, No. 2 (1987), s. 117-134.
 • Friedrich J., Über die kontroversen Fragen im Leben des gotischen Geschichtschreibers Jordanes, „Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Klasse der K. B. Akademie der Wissenschaften zu München”, Jg. 1907, s. 379-442.
 • Grienberger Th. von, Die Vorfahren des Jordanes, „Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alterthumskunde”, Jg. 34, 1889, s. 406-409.
 • Grimm J., Kleinere Schriften, Bd. 3: Abhandlungen zur Litteratur und Grammatik, Berlin 1866.
 • Janiszewski P., Ablabios „descriptor Gothorum gentis egregius” i studia nad fragmentami zaginionych dzieł historyków antycznych, [w:] Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. 6, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 9–31.
 • Kasperski R., Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius – dwie relacje o władzy amalskich królów na Gotami, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47 (2009), s. 1-16.
 • Kasperski R., Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów”, Kraków 2013.
 • Mantke J., Iordanes, [w:] Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, wyd. III, Warszawa 2001, s. 270.
 • Momigliano A., Cassiodorus and Italian Culture of his Time, [w:] Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1984 (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 77), s. 191-229.
 • Ranke L., Weltgeschichte, Bd. IV, T. 2, Leipzig 1883.
 • Schönfeld M., Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, Heidelberg 1911.
 • Simson B. von, Zu Jordanis, „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde”, Bd. 22 (1897), s. 741-747.
 • Wagner N., Getica. Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen Geschichte der Goten, Berlin 1967.
 • Wattenbach W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Bd. 1, 6. Aufl., Berlin 1893.
 • Zwolski E., Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984 (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego 49).
 • Magister militum (liczba mnoga magistri militum) pełna nazwa comes et magister utriusque militiae (utriusque, czyli "obu" - gdyż łączył w sobie dwa dawniejsze tytuły: magister equitum i magister peditum, stąd oboczna nazwa magister equitum et peditum - "mistrz konnicy i piechoty") – głównodowodzący rzymskiej armii polowej. Magistri militum praesentales dowodzili armią wewnętrzna, natomiast magistri militum per Gallias, per Thraciam, per Orientem oraz per Illyricum wojskami w tych prowincjach. W Cesarstwie Wschodniorzymskim funkcję tę oddawano terminem strategos.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ewa Maria Wipszycka-Bravo (ur. 27 listopada 1933 w Warszawie) – historyk starożytności, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego.
  Getica — napisana ok. 551 r. kronika "O pochodzeniu i czynach Gotów" (org. Getica), która jest skróconą wersją (wyciągiem) większej pracy Kasjodora "Historia Gotów" w 12 księgach, która nie zachowała się do naszych czasów. Autorem był Jordanes - historyk i kronikarz gocki.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Ortografia (z gr. ορθο-, ortho- = poprawny, γραφος, grafos = piszący) inaczej pisownia – zbiór zasad i norm regulujących sposób zapisu słów danego języka za pomocą liter alfabetu lub innych symboli. W skład zasad ortograficznych wchodzą również zasady dotyczące interpunkcji, natomiast typografia jest osobnym zagadnieniem.
  Przezwisko – rodzaj pseudonimu stosowanego do określenia lub identyfikacji danej osoby. Przezwisko z reguły ma charakter obraźliwy. Przezwisko bez obraźliwego wydźwięku to pseudonim lub ksywa, w internecie używa się także określeń login lub nick.
  Tracja (gr. Θρᾴκη, Thraki, łac. Thracia, bułg. Тракия, Trakija, tur. Trakya). Historycznie: starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (Struma). Obecnie region geograficzny na pograniczu Bułgarii (Tracja Północna), Grecji (Tracja Zachodnia) i Turcji (Tracja Wschodnia).
  Leopold von Ranke vel Rung (ur. 21 grudnia 1795 w Wiehe w Turyngii, zm. 23 maja 1886) – niemiecki historyk, który wprowadził do historiografii metody badawcze polegające na krytycznej analizie źródeł i ich obiektywnym badaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.