• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jolanta Tubielewicz

  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. (WSiP) – wydawnictwo, które wydaje głównie podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne. Powstało zarządzeniem ministra edukacji narodowej 9 kwietnia 1945 r., jako Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), z których w 1951 roku wydzielone zostało Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego. W 1974 roku oba wydawnictwa zostały połączone w wydawnictwo pod obecną nazwą i działały w formie przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa zostało dokonane przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 16 września 1998 r. Od 3 listopada 2004 do 30 sierpnia 2010 przedsiębiorstwo było notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Jolanta Teresa Tubielewicz z d. Tabaczyńska (ur. 16 marca 1931 w Warszawie, zm. 14 czerwca 2003) – profesor japonistyki, wieloletni pracownik Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu cenionych publikacji nt. Japonii.

  W 1987 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1985-1990 pełniła funkcję dziekana Wydziału Neofilologii.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Japonica to pierwsze naukowe czasopismo japonistyczne, które w zamierzeniu redakcji miało być "źródłem informacji i interpretacji faktów oraz zjawisk z zakresu cywilizacji japońskiej dla wszystkich, którzy interesują się Japonią i pragną zrozumieć dokonania narodu zamieszkującego Archipelag Japoński" (Od redakcji, Japonica, nr 1/1993).

  W uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie promowania wiedzy o Japonii w Polsce i współpracy naukowej między Japonią a Polską otrzymała japońskie Złote Promienie ze Wstęgą Orderu Skarbu Świętego (1995). Była też odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998).

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Japonii: językiem japońskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką itd. W wąskim znaczeniu japonistyka jest synonimem filologii japońskiej.

  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Mitologia Japonii, WAiF, Warszawa 1977 (wyd. I), Warszawa 1986 (wyd. III), ​ISBN 83-221-0109-0
 • Nara i Kioto, WAiF, Warszawa 1983, ​ISBN 93-221-0177-6
 • Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984, ​ISBN 83-04-01486-6
 • Bambusowe pacholę (Legendy krainy Kibi), Nasza Księgarnia, Warszawa 1989, ​ISBN 83-10-09291-1​ (oprawa twarda), ​ISBN 83-10-09291-1​ (oprawa miękka)
 • Kultura Japonii. Słownik, WSiP, Warszawa 1996, ​ISBN 83-02-06378-9
 • Wielkie odkrycia i zagadki japońskiej archeologii, Trio, Warszawa 1996, ​ISBN 83-85660-24-0
 • Japonia: zmienna czy niezmienna?, Trio, Warszawa 1998, ​ISBN 83-85660-68-2
 • Mężczyźni i kobiety w starożytnej Japonii, Nozomi, Warszawa 2000
 • Od mitu do historii, Trio, Warszawa 2006, ​ISBN 978-83-7436-011-1
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Profesor Jolanta Tubielewicz (1931-2003), Japonica 16/2003, str. 11-14, ISSN 1232-5538
 • Kto jest kim w Polsce, edycja IV (zespół redakcyjny Beata Cynkier i inni), Warszawa 2001, s. 984
 • Prof. dr hab. Jolanta Tubielewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-04-28].
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dariusz Lipiec, Mit Chrystusa w Japonii, artykuł w magazynie Histmag, inspirowany książką Jolanty Tubielewicz Japonia: zmienna czy niezmienna?
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Order Skarbu Świętego (jap. 瑞宝章, Zuihō-shō) – japoński order, ustanowiony 4 stycznia 1888 roku przez cesarza Mutsuhito (Meiji). Przyznawany jest przez cesarza Japonii, głównie za długoletnią służbę, zarówno cywilną, jak i wojskową. Liczy obecnie 6 klas (do 2003 roku – 8), przy czym klasa I jest klasą najwyższą.
  Histmag – wortal internetowy poświęcony tematyce historycznej. Jeden z głównych polskich serwisów tego typu w Polsce, istniejący od października 2001.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.