Parszczenica (jezioro)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Jezioro Parszczenica)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Parszczenica (kaszb. Jezoro Parszczińce) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich ("Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich"), w województwie pomorskim na wysokości 122 m n.p.m. Akwen jeziora jest połączony rynną Zbrzycy z jeziorami Śluza i Długim. Prowadzi tędy również "Szlak kajakowy rzeki Zbrzycy".

Jezioro przepływowe – jezioro z powierzchniowym odpływem wody naczęściej cieku doprowadzającym lub usuwającym nadmiar wody ze zbiornika.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

Powierzchnia całkowita: 78 ha, maksymalna głębokość: 3,7 m.

Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Jezioro Długie (kaszb. Jezoro Dłudżé) – przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Lipnica o powierzchni 25,5 ha). Jezioro znajduje się na szlaku wodnym rzeki Zbrzycy poprzez którą łączy się z sąsiednimi jeziorami (Parszczenica i Księże).
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.Śluza (kaszb. Jezoro Slëża) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 122 m n.p.m.. Akwen jeziora jest połączony szeroką cieśniną z jeziorem Parszczenica. Linia brzegowa jest zróżnicowana i całkowicie porośnięta lasem sosnowym. Prowadzi tędy również "Szlak kajakowy rzeki Zbrzycy". Część wschodnia jeziora jest objęta obszarem Zaborskiego Parku Krajobrazowego, zaś zachodnia "Obszarem Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich".
Warto wiedzieć że... beta

Zbrzyca – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Brdy. Płynie przez Równinę Charzykowską w województwie pomorskim. Długość rzeki wynosi według różnych źródeł od 46,2 km przez 46,8 km do 48,77 km, powierzchnia zlewni rzeki wynosi od 448,28km² przez 448,3 km² do około 450,4 km². Wypływa z jeziora Duży Zbełk w okolicach miejscowości Dziemiany. Płynie przez jeziora: Wielkie Sarnowicze, Dywańskie, Somińskie, Kruszyńskie, Parzyńskie, Milachowo, Laska, Księże, Długie, Parszczenica i Śluza. Uchodzi do jeziora Witoczno, w którym łączy się z Brdą. Średni roczny przepływ przy ujściu wynosi 4,74 m³/s.
Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
Równina Charzykowska (314.67) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce; równina położona na obszarze województwa pomorskiego, granicząca na zachodzie z Doliną Gwdy, na południu z Pojezierzem Krajeńskim, na wschodzie z Borami Tucholskimi, zaś na północy z Pojezierzem Bytowskim. Obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zalesienia (kompleks leśny Borów Tucholskich, Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy i Park Narodowy Bory Tucholskie). Na obszarze równiny występują liczne jeziora, do największych należy jezioro zespołów jezior Charzykowskiego. Nazwa równiny pochodzi od wsi Charzykowy nad jeziorem Charzykowskim.
Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

Reklama