• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Wuttke

  Przeczytaj także...
  Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Okręg wyborczy województwo katowickie do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 1989–2001 obszar województwa katowickiego. Wybierano w nim 3 senatorów, przy czym w latach 1989–1991 obowiązywała zasada większości bezwzględnej, zaś w latach 1991–2001 – większości względnej.

  Jerzy Józef Wuttke (ur. 29 sierpnia 1945 w Chorzowie) – polski plastyk, profesor sztuk plastycznych, poseł na Sejm X i II kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył w 1969 studia na Wydziale Projektowania Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Kierował Katedrą Wzornictwa na Wydziale Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa. Objął funkcję przewodniczącego rady naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Wykładał także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda. Od 1969 członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

  Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – stowarzyszenie założone w Krakowie z inicjatywy Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków.Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (ang: The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice; fr: L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice) – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej.

  W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1989–1991 sprawował mandat posła na Sejm X z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W wyborach w 1991 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatora w województwie katowickim z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był posłem na Sejm II kadencji z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Był jednym z liderów powstałego na skutek rozpadu BBWR Ruchu Solidarni w Wyborach.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Instytut Wzornictwa Przemysłowego – jedna z najstarszych instytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym w Europie, założona w październiku 1950 roku w Warszawie przez profesor Wandę Telakowską. Instytut jest jednostką naukowo-badawczą i mieści się przy ulicy Świętojerskiej 3/5. Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest strategicznym doradcą w obszarze wzornictwa. Doradza przedsiębiorstwom z różnych branż, projektantom, instytucjom i samorządom. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy– poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

  Był także wśród inicjatorów powołania Związku Górnośląskiego, w latach 1997–2000 pełnił funkcję prezesa tej organizacji.

  Został członkiem Katowickiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999).
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1978)
 • Złota odznaka „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prezesi Związku Górnośląskiego. zg.org.pl. [dostęp 2016-10-29].
  2. Katowicki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. jaroslawkaczynski.info, 17 czerwca 2010. [dostęp 2017-09-19].
  3. M.P. z 1999 r. nr 15, poz. 204
  4. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. [dostęp 2017-11-17].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła II kadencji. [dostęp 2016-10-29].
 • Prof. Jerzy Wuttke, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-10-29].
 • Była drużyna, „Gazeta Wyborcza” z 9 i 16 września 1999.
 • Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.Ruch Solidarni w Wyborach (SwW) – polskie ugrupowanie polityczne o profilu chadeckim (działające jako stowarzyszenie, a następnie partia polityczna), istniejące w latach 1996–2001.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, którego powstanie zapowiedział Lech Wałęsa 1 czerwca 1993 podczas konferencji prasowej w ogrodach Belwederu. Miał on odnosić się do tradycji piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. BBWR został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. W 7 stycznia 1994 podczas posiedzenia założycieli funkcję przewodniczącego powierzono Zbigniewowi Relidze. Funkcję przewodniczącego pełnił do czasu zwołania zjazdu stowarzyszenia. W listopadzie tego samego roku ustąpił i odszedł z BBWR. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj. 5,41% poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas Lech Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  29 sierpnia jest 241. (w latach przestępnych 242.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 124 dni.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 września 1993, na czas kadencji od 19 września 1993 do 20 października 1997.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.929 sek.