• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Skowronek  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Bibliografia[ | edytuj kod]
 • Jerzy Skowronek – historyk wieku XIX – biografia pod redakcją Tomasza Kizwaltera, Warszawa 1999, ​ISBN 83-7181-089-X​, EAN: 9788371810893
 • M. Skowronkowa, Bibliografia publikacji profesora Jerzego Skowronka, „Archeion” 102, (2000), s. 327–353.
 • E. Dembińska, Wybór bibliografii prac prof. Jerzego Skowronka z dziedziny archiwistyki, „Archeion” 97 (1997), s. 16–17.
 • B. Grochulska, Jerzy Skowronek, "Kwartalnik Historyczny" 103 (1996), nr 4, s. 185–187.
 • T. Krawczak, Człowiek etyki i czynu. Śp. Jerzy Skowronek (21 VI 1937 – 23 VII 1996), „Teki Archiwalne” 2 (1997), s. 315–318.
 • A. Biernat, Wspomnienie o śp. Profesorze Jerzym Skowronku – Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, „Archiwista Polski” 1996, nr 3, s. 14–17.
 • S.K. Kuczyński, Profesor Jerzy Skowronek (21 VI 1937 – 23 VI 1996), „Archeion” 97 (1997), s. 11–15.
 • A. Wroński, Profesor Jerzy Skowronek (1937–1996), „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” 3 (1996), nr 2, s. 323–324.
 • R. Turkowski, Wspomnienie o dyrektorze Instytutu Nauk Humanistycznych WAT prof. Jerzym Skowronku [w:] Kształcenie humanistyczne w akademiach wojskowych. Materiały z sympozjum naukowego przeprowadzonego z okazji jubileuszu X-lecia INH WAT (27.11.1998 r.), red. Z. Kazimierski, E. Karczewski, Warszawa 1999, s. 16–19
 • Z. Strzyżewska, Wspomnienie o Profesorze Jerzym Skowronku, „Niepodległość i Pamięć” 3 (1996), nr 2, s. 210–211.
 • A. Stawarz, Pamięci profesora Jerzego Skowronka (1937–1996), „Niepodległość i Pamięć” 3 (1996), nr 2, s. 209–210.
 • Jarosław Czubaty (ur. 1961) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, od 1996 r., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autor podręczników do nauki historii w szkole średniej.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.
  Stefan Kieniewicz (ur. 20 września 1907 w Dereszewiczach na Białorusi, zm. 2 maja 1992 w Konstancinie) – polski historyk i archiwista, badacz historii Polski XIX wieku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Żołnierz Armii Krajowej i uczestnik powstania warszawskiego.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.