Jerzy Cynk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jerzy Bogdan Cynk (ur. 11 maja 1925 w Warszawie, zm. 18 listopada 2016 w Wielkiej Brytanii) – polski historyk, autor wielu publikacji w języku angielskim na temat polskiego lotnictwa.

Obozy w III Rzeszy – obozy i podobozy przeznaczone do przetrzymywania (w niektórych przypadkach także uśmiercania) ludzi kierowane przez SA, a później SS, policję lub Wehrmacht. Utworzone w latach 1933–1945 przez władze niemieckie. Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, umiejscowione były na własnym terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach państw okupowanych. Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Życiorys[ | edytuj kod]

Syn Maksymiliana i Stefanii z Domiańskich. W 1939 roku był uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Był członkiem Szarych Szeregów. W 1942 roku wstąpił do Warszawskiego Koła Lotniczego konspiracyjnego Aeroklubu Warszawskiego, a od października tego roku był żołnierzem Armii Krajowej, rozpoczynając naukę w konspiracyjnej Podchorążówce Lotnictwa. Między innymi, od 1943 roku kolportował konspiracyjne pismo lotnicze „Wzlot”. 21 czerwca 1943 roku został aresztowany przez Niemców i 6 sierpnia 1943 r. wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz (miał numer obozowy 135649), a w listopadzie 1944 r. przeniesiony do Sachsenhausen. Uwolniony 3 maja 1945 roku pod Salzburgiem, we wrześniu 1945 wstąpił do 2 Korpusu PSZ, gdzie służył w kontrwywiadzie w Ekspozyturze Informacji „Włochy”. Od sierpnia 1946 zamieszkał w Wielkiej Brytanii, otrzymał świadectwo maturalne 3 DSK w Bodney.

Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.Konzentrationslager Sachsenhausen – niemiecki obóz koncentracyjny założony w lipcu 1936 w miejscowości Sachsenhausen (obecnie dzielnica Oranienburga) około 30 km na północ od Berlina. Funkcjonował do 22 kwietnia 1945.

Od 1953 roku publikował artykuły na temat polskiego lotnictwa w brytyjskiej prasie lotniczej, począwszy od „Flight”. Nawiązał w tym okresie kontakt z licznymi polskimi przedwojennymi konstruktorami lotniczymi i lotnikami przebywającymi na emigracji, zbierając bazę źródłową do historii polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego. Między innymi uzyskał informacje i szkice niezrealizowanych projektów samolotów. Po odwilży październikowej w 1956 roku w Polsce, rozpoczął też współpracę z historykami lotnictwa w kraju, przede wszystkim Andrzejem Glassem i Feliksem Pawłowiczem. Sam stał się wieloletnim współpracownikiem „Skrzydlatej Polski”. Jest autorem pierwszego przeglądowego opracowania opisującego wszystkie konstrukcje lotnicze powstałe w Polsce do II wojny światowej (Polish Aircraft 1893-1939, 1971). Zajął się następnie badaniami nad historią działań polskiego lotnictwa podczas wojny. W 1990 roku został oficjalnym historykiem Polish Air Force Association in Great Britain, opracowując następnie dzieło The Polish Air Force at War. The Official History (1998).

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, później Gimnazjum pod wezwaniem św. Wojciecha w Warszawie – nieistniejąca szkoła w Warszawie.

11 listopada 1990 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Uhonorowany doktoratem honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (19 października 2012). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta B. Komorowskiego (25 października 2012).

Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.
18 listopada jest 322. (w latach przestępnych 323.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 43 dni.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Skrzydlata Polska - czasopismo o tematyce lotniczej wydawane od 1930, jest najstarszym periodykiem o tematyce lotniczej w Polsce.
Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

Reklama