Jednostka informacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednostki informacji – najmniejsza jednostka informacji, inaczej bit. Skrótem (symbolem) bitu jest b. Wyższe jednostki to:

Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa). Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
 • półbajt (ang. nybble) – 4 bity;
 • oktet (ang. octet) – 8 bitów;
 • bajt (ang. byte, symbol: B) – pierwotnie liczba bitów przetwarzana jednocześnie przez komputer. Obecnie używany wyłącznie do oznaczania 8 bitów (czyli oktetu).
 • Do określenia większej liczby bajtów stosuje się przedrostki dziesiętne układu SI, będące wielokrotnościami liczby 10 (10), jednak najczęściej są one używane w znaczeniu przedrostków dwójkowych:

  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.Oktet – jednostka informacji składająca się z 8 bitów. Dla większości komputerów oktet jest również najmniejszą adresowalną jednostką pamięci, czyli bajtem, przez co pojęcia te często są używane zamiennie. Jednak rozmiar bajtu zależy od architektury konkretnego systemu komputerowego: niektóre starsze maszyny używały większych bajtów, składających się z 9, 10 lub 12 bitów, inne mniejszych – 5-, 6-bitowych. Pojęcie oktetu natomiast zawsze oznacza dokładnie 8 bitów i jest najczęściej spotykane w standardach sieciowych.
 • kilobajt (ang. kilobyte, symbol kB) – 10 = 1000 bajtów;
 • megabajt (ang. megabyte, symbol MB) – 10 = 1000 = 1 milion bajtów;
 • gigabajt (ang. gigabyte, symbol GB) – 10 = 1000 = 1 miliard bajtów;
 • terabajt (ang. terabyte, symbol TB) – 10 = 1000 = 1 bilion bajtów.
 • Zaproponowane (opcjonalne) przez IEC przedrostki dwójkowe są wielokrotnościami liczby 2 (2):

  Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.
 • kibibajt (ang. kibibyte, symbol KiB) – 2 = 1024 bajty;
 • mebibajt (ang. mebibyte, symbol MiB) – 2 = 1024 = 1 milion 48 tysięcy 576 bajtów;
 • gibibajt (ang. gibibyte, symbol GiB) – 2 = 1024 = 1 miliard 73 miliony 741 tysięcy 824 bajtów;
 • tebibajt (ang. tebibyte, symbol TiB) – 2 = 1024 = 1 bilion 99 miliardów 511 milionów 627 tysięcy 776 bajtów.
 • W praktyce zapis przedrostków dwójkowych jest mało znany (porównaj: wielokrotności bajta: próby rozwiązania) i w przypadku bajtów prefiksy kilo-, mega-, giga- i tera- nie zawsze są używane w znaczeniu potęg tysiąca, lecz zwykle stosuje się je zamiast ich binarnych odpowiedników. Występują także przedrostki mieszane, np. dla dyskietek 1 MB oznacza 1 024 000 bajtów.

  Nośnik danych – przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Pojęcie nośnika danych jest ściśle związane z informatyką i komputerami, choć definicja powyższa nie wyklucza uznania za nośnik danych np. kartki papieru.Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

  Można spotkać się także ze stosowaniem zapisu 1 KB = 1024 B dla odróżnienia od 1 kB = 1000 B, przez osoby nieznające przedrostków dwójkowych:

 • kilobajt (ang. kilobyte, symbol KB) – 2 = 1024 bajty.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • teoria informacji
 • przedrostek dwójkowy
 • nośnik danych
 • Warto wiedzieć że... beta

  Teoria informacji – dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np. w celu transmisji lub kompresji. Naukowo teoria informacji jest blisko powiązana z matematyką dyskretną, a z jej osiągnięć czerpią takie dyscypliny jak informatyka i telekomunikacja.
  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Reklama