Jednostka Wojskowa Formoza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}
Baza JWF.
Odznaka pamiątkowa Grup Specjalnych Płetwonurków.
Odznaka pamiątkowa JW Formoza (wzór 2019).

Jednostka Wojskowa Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiegojednostka wojskowa płetwonurków bojowych, będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych.

Włodzimierz Edward Potasiński (ur. 31 lipca 1956 w Czeladzi, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał dywizji Wojska Polskiego, od sierpnia 2007 do kwietnia 2010 dowódca Wojsk Specjalnych.PZL W-3 Sokół – wielozadaniowy śmigłowiec konstrukcji i produkcji polskiej z PZL Świdnik. Produkowany w wielu wariantach i od 1985 wyprodukowany w około 150 egzemplarzach. Używany jest m.in. w takich krajach jak Polska, Czechy, Birma, Hiszpania, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Wietnam, Filipiny i Rosja.

Historia[ | edytuj kod]

Idea jednostki wojskowej typu rozpoznawczego i dywersji morskiej zapoczątkowana została w 1974 roku, kiedy powstał Zespół Badawczy ds. Płetwonurków Morskich. Inicjatywę powołania protoplasty obecnej JW 4026 podjął Oddział Rozpoznawczy Sztabu Marynarki Wojennej. Zespół miał opracować koncepcję organizacji i formowania specjalnego dywizjonu płetwonurków morskich. Rozkazem Szefa SG WP pododdział sformowano 13 listopada 1975 roku. Wchodził on w skład 3 Flotylli Okrętów. Pierwszym dowódcą formacji nazwanej Wydziałem Płetwonurków, a niejawnie określanej Wydziałem Działań Specjalnych, był kmdr por. dypl. Józef Rembisz. We wrześniu 1987 pododdział zmienił nazwę na Wydział Działań Specjalnych. Pododdział rozformowano 12 listopada 1990 r. Siły i środki rozformowanej formacji nazwano Grupami Specjalnymi Płetwonurków i włączono w skład Grupy Okrętów Rozpoznawczych. Następnie płetwonurkowie bojowi operowali jako Sekcje Działań Specjalnych. W 2004 ponownie nazwane GSP, cały czas w podporządkowaniu gOR 3 FO.

skwer Kościuszki – reprezentacyjna ulica (kategoria: droga powiatowa) Śródmieścia Gdyni stanowiąca wspólnie z ulicą 10 Lutego i aleją Jana Pawła II wizytówkę Gdyni. Skrzyżowanie skweru z ulicami Świętojańską i 10 Lutego jest punktem centralnym Gdyni.Zbigniew Włosowicz (ur. 3 maja 1955 w Krakowie) – polski prawnik, dyplomata, ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (1993–1997), podsekretarz stanu ds. międzynarodowych w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2010 do 2012), zastępca szefa BBN od 2013

W dniu 9 marca 2007 Rozkazem Dowódcy MW sformowano JW 4026, Morską Jednostkę Działań Specjalnych, podporządkowaną rozkazom Dowódcy Marynarki Wojennej. JW 4026 stała się pierwszą samodzielną jednostką wojskową, w której skład weszli żołnierze-marynarze komandosi 3 FO. Pierwszym Dowódcą MJDS wyznaczony został kmdr por. Jan Pawłowski.

Wojska Specjalne (WS) – jeden z czterech rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) – komórka organizacyjna będąca organem podległym Ministrowi Obrony Narodowej jest odpowiedzialna za dowodzeniem jednostkami wojskowymi rodzajów sił zbrojnych w czasie pokoju oraz kryzysu. Podczas czasu wojny dowodzi jednostakmi wojskowymi które nie podlegają Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest odpowiedzialne za szkolenie dowództw oraz sztabów wojsk i rezerw osobowych. W jego kompetencjach leży funkcja gestora sprzętu tj. jaki sprzęt będzie zostanie przydzielony konkretnej grupie zołnieży.

Organizacyjna podległość tzw. Formozy pod rozkazy Dowódcy MW nie trwała długo. Dnia 12 września 2007 Minister Obrony Narodowej wydał Decyzję, by morskich komandosów Marynarki Wojennej włączyć w struktury nowo powołanych mocą ustawy Wojsk Specjalnych. Zgodnie z Decyzją Ministra ON, Morska Jednostka Działań Specjalnych z dniem 1 stycznia 2008 stała się jednostką wojskową najmłodszego ówcześnie rodzaju sił zbrojnych SZ RP. W okresie 1.1.2008-31.12.2013 podlegała rozkazom Dowódcy Wojsk Specjalnych (urząd zniesiono z końcem 2013 roku). Mimo wchodzenia w skład Wojsk Specjalnych, specyfika JW 4026 powoduje ciągłą współpracę z MW.

Płetwonurek - samodzielny nurek wyposażony w sprzęt nurkowy (butla nurkowa, KRW (kamizelka ratunkowo-wypornościowa), automat oddechowy, płetwy, itp). Płetwonurek w przeciwieństwie do nurka klasycznego może swobodnie poruszać się w toni wodnej dzięki płetwom i umieszczonej na plecach butli sprężonego gazu (najczęściej powietrza). Automat oddechowy podaje płetwonurkowi powietrze o ciśnieniu panującym w otoczeniu.Order Krzyża Wojskowego (OKW) – polski order wojskowy przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych. Stanowi najwyższe z odznaczeń wojskowych, nadawanych w Polsce za czyny bojowe w czasie pokoju.

1 października 2011 r. Decyzją Ministra ON jednostce zmieniono etat na większy i nazwę na Jednostka Wojskowa Formoza. Wieloletni przydomek jednostki został usankcjonowany jako jej nazwa urzędowa.

1 stycznia 2013 r. grupa gdyńskich żołnierzy rozpoczęła pełnienie dyżuru bojowego w składzie NATO Response Force 20 zmiany i pełniła go pół roku. Dowódca Wichniarek z dniem 9 stycznia 2013 przestał pełnić funkcję w JWF, jednocześnie objął obowiązki Special Operations Joint Task Force – Afghanistan/NATO Special Operations Component Command – Afghanistan Chief of Staff. Od tego momentu obowiązki dowódcy pełnił czasowo kmdr por. Radosław Tokarski.

Siły specjalne SZ PRL – grupa pododdziałów o charakterze specjalnym znajdujących się w składzie Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej SZ PRL. Pododdziały specjalne pełniły rolę jednostek dalekiego rozpoznania i dywersyjno-sabotażowych stąd też podlegały one strukturom kierowniczym rozpoznania wojskowego (np. Oddziałowi Koordynacji Rozpoznania Wojskowego Zarządu II SG WP). Jawnie były przedstawiane jako wyspecjalizowane pododdziały wojsk powietrznodesantowych i wojsk rozpoznawczych, co stanowiło element maskowania ich rzeczywistego przeznaczenia.Tajwan, hist. Formoza (chiń. upr.: 台湾; chiń. trad.: 臺灣 lub 台灣; pinyin: Táiwān; pe̍h-ōe-jī: Tâi-oân) – wyspa na Oceanie Spokojnym, oddzielona od Chin kontynentalnych Cieśniną Tajwańską. Jest wyspą w większości wyżynną, obrzeża Tajwanu są nizinne.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 337/MON z dnia 18 listopada 2013 roku wprowadzono oznakę rozpoznawczą Jednostki Wojskowej Formoza.

Od 1 stycznia 2014 roku w wyniku reformy struktur dowodzenia jednostka podlega bezpośrednio pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po zrealizowaniu zadań w ramach Special Operations Joint Task Force – Afghanistan, etatowy dowódca JWF kmdr Dariusz Wichniarek od kwietnia 2014 r. ponownie dowodził Jednostką Wojskową Formoza.

Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.

Żołnierze JW 4026 służyli w składzie:

 • Polski Kontyngent Wojskowy w Zatoce Perskiej (2000)
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Zatoce Perskiej (2003)
 • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie.
 • NATO Response Force 20 zmiana
 • SNMG2, zaokrętowani na ORP Kościuszko
 • Polski Kontyngent Wojskowy na Morzu Śródziemnym (Sophia)
 • Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 12 lutego 2014 Jednostka Wojskowa Formoza w Gdyni otrzymała imię patrona, gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

  Marynarz – w szerszym ujęciu każdy członek załogi jednostki pływającej bez względu na pełnioną funkcję oraz stopień. Pojęcie to dotyczy wtedy jednakowo: marynarki handlowej, marynarki wojennej oraz żeglugi śródlądowej.Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, sformowana 13 lipca 1990 (Jednostka Wojskowa 2305) w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów 30 marca 1990 w Bejrucie dwóch Polaków, w odwecie za pomoc polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. Pierwsi dowódcy używali też nazwy, wydaje się najbardziej adekwatnej: Wojskowa Formacja Specjalna "GROM" (symboliczny numer "13"). Miała ona podkreślać wojskowy charakter oddziału, zgodny z sugestiami brytyjskiej delegacji na czele której stał gen. Jeremy Phipps, która sugerowała, iż RP powinna utworzyć jednostkę HRU o charakterze wojskowym. WFS "GROM" zostało zapomniane, lub też celowo się je ignoruje, ponieważ podkreśla odrębność, oraz znacznie szersze ambicje, a potem już konkretne możliwości jednostki JW 2305.

  W dniu 23 września 2014 r. Jednostka Wojskowa Formoza otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Miasta Gdynia oraz Ligę Morską i Rzeczną. Matką chrzestną sztandaru JW 4026 została wdowa po Dowódcy WS, patronie JWF, Marta Murzańska-Potasińska, a ojcem chrzestnym sztandaru został kmdr dypl. w st. spocz. Józef Rembisz, pierwszy dowódca płetwonurków bojowych MW. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się na nabrzeżu Basenu IX Portu Wojennego Gdynia, miejscu dyslokacji JW 2808, dawniej macierzystej dla protoplastów JW 4026. W uroczystości brali udział także: wręczający sztandar w imieniu Prezydenta RP Zastępca Szefa BBN Zbigniew Włosowicz, sekretarz stanu MON Beata Oczkowicz, przedstawiciele Wojsk Specjalnych, w tym z czterech pozostałych JW WS, poczty sztandarowe oraz inni zaproszeni goście. Sztandar odebrał Dowódca JWF kmdr Radosław Tokarski.

  Poniżej znajduje się lista sprzętu i uzbrojenia używanego przez Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP. Lista zawiera broń strzelecką, broń białą oraz sprzęt bojowy.5,56 mm karabinek szturmowy wz. 96 – polski karabinek automatyczny, produkowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Zastępuje w uzbrojeniu SZ RP karabinki AKM.

  Decyzją nr 8/MON z 21 stycznia 2019 roku w JW Formoza wprowadzono odznakę pamiątkową.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) – były organ dowodzenia szczebla operacyjno-strategicznego powołany ustawą z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 lipca 2007 roku. Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11. Ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852) Dowództwo Wojsk Specjalnych zostało rozformowane a jego zadania przejęły i następcami prawnymi są Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
  Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  Mundur wojskowy – charakterystyczny jednolity dla danej formacji wojskowej ubiór żołnierza. W języku polskim określenie to pojawiło się w XVIII w. i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego – die Montur.
  Port wojenny Gdynia – polski port wojenny nad Zatoką Gdańską, w woj. pomorskim w Gdyni, położony na Pobrzeżu Kaszubskim. Port stanowi bazę logistyczną Marynarki Wojennej RP, którą zarządza oddział logistyczny Komenda Portu Wojennego Gdynia zabezpieczający okręty w nim stacjonujące. Port wojenny Gdynia jest główną bazą morską 3 Flotylli Okrętów.
  Funkcjonariusz publiczny – podmiot, który z uwagi na szczególną pozycję zawodową lub posiadane kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej.
  Komandor porucznik (kmdr por.) – wojskowy stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający podpułkownikowi w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

  Reklama