• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaz zastawkowy

  Przeczytaj także...
  Puchacze – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski.Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Dźwigar - element konstrukcyjny wiązar lub belka, poziomy lub ukośny (np. dźwigar dachowy, stropowy); element budowli (np. dźwigar mostowy, stanowiący zazwyczaj przęsło mostu) przenoszący obciążenia konstrukcji na podpory główne (ściany lub słupy).
  Jazy zastawkowe
  Jaz zastawkowy w miejscowości Tama Brodzka na Skarlance
  Jaz zastawkowy w miejscowości Puchacze na Krznie
  Jaz zastawkowy w Iławie na IławceJaz w Iławie
  Jaz zastawkowy w Iławie na IławceJaz w Iławie
  jaz zastawkowy w Malenice (Kraj południowoczeski, Czechy)
  jaz zastawkowy w Niemczech
  Jaz zastawkowy w Niemczech
  Jaz zastawkowy na rzece Tywa w przy małej elektrowni wodnej w miejscowości Lubanowo - Trzaski

  Jaz zastawkowy, stawidło – rodzaj jazu wyposażonego w zamknięcia płaskie, na tyle duże, że do ich przemieszczania niezbędne jest zastosowanie prostego mechanizmu, napędzanego najczęściej ręcznie. Stosowane jest przemieszczanie zamknięcia za pośrednictwem listew palczastych, łańcuchów, kół zębatych i ślimaków. Obsługa takiego zamknięcia wykonywana jest ręcznie za pomocą korby, rzadziej stosuje się napęd elektryczny. Jako zamknięcie tego rodzaju jazu stosuje się płaskie zastawki drewniane, zespolone kształtownikami stalowymi, lub zasuwy całkowicie stalowe. Stosowane są również zasuwy dwudzielne dla większych wysokości zamknięcia. Jaz zastawkowy jest więc stopniem wodnym większym od zastawki, w której niewielka wielkość zamknięcia pozwala na ręczne zakładanie i otwieranie zamknięcia, i mniejszym od innych jazów z zamknięciami, w których wielkość zamknięcia wymusza konieczność stosowania odpowiednich siłowników.

  Przekładnia ślimakowa – przekładnia zębata o osiach prostopadłych leżących w dwóch różnych płaszczyznach. W przekładniach ślimakowych współpracują dwa elementy o odmiennej konstrukcji:Lubanowo (dawniej niem. Liebenow) – wieś w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Banie, nad rzeką Tywą, przy drodze wojewódzkiej nr 121 łączącej Gryfino i Myślibórz przez Banie. Wieś jest położona 5 km na północny zachód od Bań.

  Stawidło to nazwa zwyczajowa funkcjonująca potocznie, w nomenklaturze związanej z hydrotechniką stosuje się określenie jaz zastawkowy.

  W Polsce opracowano katalog obiektów typowych BIPROMEL, w którym zaprojektowano zamknięcie metalowe jazów zastawkowych z blachą opierzającą i kształtownikami rozmieszczonymi w ten sposób, że parcie wody na zamknięcie rozkłada się w sposób równomiernie obciążający poszczególne dźwigary zasuwy.

  Kształtownik – element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym, wykonany najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno albo wytłoczony w procesie ekstruzji z tworzywa sztucznego (np. PVC).Napęd elektryczny – zespół połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną w procesie technologicznym.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • stopień wodny
 • zamknięcie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski, Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 r., Inżynieria Środowiska, ​ISBN 83-87012-66-1
 • Warto wiedzieć że... beta

  Nysa Kłodzka (czes. Kladská Nisa, niem. Glatzer Neisse) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.
  Mechanizm – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie, jak np. przenoszenie ruchu, sił, sygnałów.
  Skarlanka - rzeka biorąca swój początek z mokradeł znajdujących się przy jeziorze Skarlińskim, kilka kilometrów na północny zachód od Nowego Miasta, na wysokości 97,5 m n.p.m. Obszar odwadniany przez Skarlankę jest częścią Pojezierza Brodnickiego. Jej długość wynosi 37,1 km, a spadek wyrównany rzeki 0,072‰. Powierzchnia całkowita zlewni wynosi 227,7 km². Skarlanka płynie licznymi rynnami subglacyjnymi i jest rzeką typowo pojezierną gdyż przepływa przez wiele jezior - Skarlińskie, Wielkie Partęczyny, Dębno, Robotno, Kurzyny, Strażym i Bachotek, odcinki jeziorne łącznie liczą 12 km. Uchodzi do Drwęcy na wysokości 70,7 m n.p.m. Jeden z jej najważniejszych dopływów stanowi rzeka Cichówka.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.
  Obciążenie fizyczne - układ zewnętrznych sił, działających na ciało lub element konstrukcyjny. Wyróżnia się np. obciążenia:
  Tama Brodzka - wieś w gminie Brodnica, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim na drodze Olsztyn - Toruń, kiedyś ważny węzeł kolejowy - linie do Iławy, Działdowa i Brodnicy (obecnie linia do Iławy jest nieczynna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.643 sek.