Jauhienija Zielankowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jauhienija Mikałajeuna Zielankowa (biał. Яўгенія Мікалаеўна Зелянкова, ros. Евгения Николаевна Зеленкова, Jewgienija Nikołajewna Zielenkowa; ur. 11 czerwca 1948 we wsi Cepra) – białoruska lekarz i polityk, w latach 1997–2000 członkini Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

Pawieł Uładzimirawicz Szypuk (biał. Павел Уладзіміравіч Шыпук, ros. Павел Владимирович Шипук, Pawieł Władimirowicz Szypuk; ur. 1 maja 1949 w Opolu w rejonie janowskim) – białoruski inżynier i polityk, w latach 1994–1997 przewodniczący Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, w latach 1997–2004 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I i II kadencji, w latach 1997–2000 – jej przewodniczący.Obwód baranowicki (biał. Баранавіцкая вобласць, ros. Барановичская область) – jednostka administracyjna istniejąca w latach 1939–1954 (de facto: 1940–1941, 1944–1954) utworzona na terenie dawnego województwa nowogródzkiego.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodziła się 11 czerwca 1948 roku we wsi Cepra, w rejonie kleckim obwodu baranowickiego Białoruskiej SRR, ZSRR. W 1975 roku ukończyła Witebską Państwową Akademię Medyczną, uzyskując wykształcenie lekarza. W 1968 roku pracowała jako laborantka na tej samej uczelni. W latach 1977–1981 była ordynatorką oddziału dziecięcego w szpitalu Mohylewskiego Zjednoczenia Produkcyjnego „Chimwołokno”. W latach 1981–1983 pełniła funkcję zastępczyni lekarza naczelnego szpitala Zakładów im. Kujbyszewa w Mohylewie (1981–1983). Od 1983 roku pracowała jako zastępczyni lekarza naczelnego szpitala Mohylewskiego Zjednoczenia Produkcyjnego „Chimwołokno”.

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.

13 stycznia 1997 roku została członkinią nowo utworzonej Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji. Pełniła w niej funkcję członkini Komisji ds. Socjalnych. Jej kadencja w Radzie Republiki zakończyła się 19 grudnia 2000 roku.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruś (ros. Белорусская Советская Социалистическая Республика, błr. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка) – jedna z czterech republik, które w grudniu 1922 roku utworzyły Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

Reklama