Janusz Walo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Walo (ur. 5 października 1966 w Kamieniu) – polski naukowiec, dr hab. inż. nauk technicznych o specjalności geodezja satelitarna i geodezja wyższa. Jest specjalistą w dziedzinie geodezji i grawimetrii i profesorem uczelni na Politechnice Warszawskiej. Prorektor PW ds. studenckich w kadencji 2016–2020, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW w kadencji 2020–2024.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) – polska organizacja pozarządowa; zrzeszenie o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym. Organizacja przyjęła obecną nazwę w 1953.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1986 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1991 otrzymał dyplom magistra. Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską. W roku 2000 otrzymał stopień doktora, a w 2014 uzyskał habilitację. W 2014 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej PW.

Geodezja satelitarna – dział geodezji wyższej, zajmujący się wyznaczaniem położenia (pozycji) punktów geodezyjnych i obiektów ruchomych; tworzeniem precyzyjnych globalnych, regionalnych (kontynentalnych), lokalnych przestrzennych sieci geodezyjnych (x, y, z); tworzeniem systemów nawigacyjnych; wyznaczaniem modeli pola grawitacyjnego Ziemi i funkcji tego pola (spłaszczenie Ziemi, kształt geoidy, odchylenia pionu itd.); pomiarem, monitorowaniem i modelowaniem zjawisk geodynamicznych (ruch bieguna, stabilność ruchu obrotowego Ziemi, pływy, ruchy skorupy ziemskiej).Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

W latach 2012–2016 pełnił funkcję prodziekana ds. nauczania Wydziału Geodezji i Kartografii PW, w kadencji 2016–2020 prorektora ds. studenckich PW, a od 2020 dziekana WGiK PW. W 2017 roku został wybrany Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich na kadencję 2017–2021.

Obszarami zainteresowań naukowych Janusza Walo są m.in. grawimetria, geodezja satelitarna i geodezja wyższa. Był organizatorem i opiekunem naukowym studenckich wypraw naukowych badających lodowce Spitsbergenu oraz współorganizatorem i jurorem konkursów popularyzujących wiedzę geodezyjną i kartograficzną (w tym ogólnopolskiej olimpiady dla uczniów techników).

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Geodezja wyższa – dział geodezji zajmujący się pomiarami i przedstawianiem „dużych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma, a pewna płaszczyzna zastępcza zbliżona do rzeczywistej powierzchni bryły ziemskiej.
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

Reklama