Janusz Sawicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Sawicki (ur. ?) – polski urzędnik państwowy i ekonomista, w latach 1989–1991 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef rady nadzorczej Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Lista Macierewicza – dwie listy przygotowane w MSW w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 r.Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, zajmujący się badaniami ekonomicznymi. Jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki.

Życiorys[ | edytuj kod]

W PRL przez ponad dekadę pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Od 4 stycznia 1989 do 23 sierpnia 1991 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za obsługę polskiego zadłużenia zagranicznego, i zarazem pełnomocnika rządu ds. redukcji zadłużenia. Jednocześnie od 14 marca 1989 do 31 grudnia 1990 przewodniczył radzie nadzorczej Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, w tym okresie kierował też radą nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie. Z funkcji wiceministra odwołany na własną prośbę wkrótce po ujawnieniu nieprawidłowości w FOZZ podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Później został adiunktem w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a w 2009 – doradcą prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Autor publikacji naukowych dotyczących makroekonomii, polityki gospodarczej i funkcjonowania waluty euro.

Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyny bank państwowy, z siedzibą w Warszawie. Powstał w roku 1924 z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Inicjatywa utworzenia tego banku należała do Władysława Grabskiego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

W procesie sądowym dotyczącym FOZZ oskarżono go m.in. niedopełnienie nadzoru nad Grzegorzem Żemkiem i niegospodarność. Jego sprawa została prawomocnie umorzona w 2001 ze względu na przedawnienie. Jego nazwisko znalazło się na liście Macierewicza (jako kontakt operacyjny o pseudonimach „Jasa”, „Kmityn”), miał być współpracownikiem Departamentu I MSW i oddziału „Y” Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W mediach oskarżano go także o bycie oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych na tajnym etacie.

Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać formę pracownika służby cywilnej, urzędnika służby cywilnej, pracownika samorządowego lub inną.Przedawnienie – pojęcie odnoszące się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Antoni Dudek: Od Mazowieckiego do Suchockiej. Otwarte, 2020. ISBN 978-83-240-5659-0.
  2. Jacek Kalabiński: Mniejszy, ale o ile. wyborcza.pl, 25 stycznia 1991. [dostęp 2020-09-24].
  3. Wiceminister finansów Sawicki odwołany. wyborcza.pl, 23 sierpnia 1991. [dostęp 2020-09-24].
  4. Co łączy FOZZ z BGK?. rp.pl, 21 lipca 2009. [dostęp 2020-09-24].
  5. Sawicki, Janusz (ekonomia). buw.uw.edu.pl. [dostęp 2020-09-24].
  6. Państwowy bank zatrudnia ludzi z FOZZ?. tvn24.pl, 21 lipca 2009. [dostęp 2020-09-24].
  7. Afera FOZZ – „matka wszystkich afer”. historia.org.pl, 12 lipca 2019. [dostęp 2020-09-24].
  8. Niedotykalni. bhp.org.pl, 24 kwietnia 2004. [dostęp 2020-09-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-21)].
Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego – fundusz powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 roku przez Sejm PRL IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Rzeczywistym zadaniem funduszu było skupowanie na wtórnym rynku zagranicznych długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu.Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.
Warto wiedzieć że... beta

Wojskowe Służby Informacyjne (WSI), JW 3362, Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - istniejąca w latach 1991-2006 służba specjalna, instytucja wywiadu prowadząca wywiad wojskowy i instytucja kontrwywiadu wojskowego, część składowa MON podległa Ministrowi Obrony Narodowej, działająca na rzecz SZ RP.
Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. Zgodnie z konstytucją Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Jako rezultat przeprowadzonych kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi m.in. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
Ministerstwo Handlu Zagranicznego – polski urząd administracji rządowej obsługujący Ministra Handlu Zagranicznego.

Reklama