• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Korczak  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Ulica Krochmalna w Warszawie – jedna z ulic dzielnicy Wola biegnąca od alei Jana Pawła II do ulicy Żelaznej (krótki odcinek ulicy znajduje się także po zachodniej stronie Żelaznej).Korczak – czarno-biały film w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1990 roku. Jest to biograficzna opowieść o Januszu Korczaku, polskim lekarzu żydowskiego pochodzenia.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych. [dostęp 2016-03-20].
  2. Olczak-Ronikier 2011 ↓, Cytat : „By naprawić zaniedbanie sprzed lat i ułatwić rocznicowe obchody, UNESCO przyjęło za datę narodzin Henryka Goldszmita rok 1878”., s. 48
  3. Mikołaj Gliński: 12 rzeczy o Korczaku, które warto wiedzieć (pol.). culture.pl, 2014-08-25. [dostęp 2014-10-25].
  4. Wielka Encyklopedia PWN. Tom 14. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 359. ISBN 83-01-13793-2.
  5. Sąd ustalił datę śmierci Korczaka, Culture.pl [dostęp 2021-08-25] (pol.).
  6. Janusz Korczak: Dzieła Tom 3. Wolumin 2. Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898–1912). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1994, s. 222. ISBN 83-85449-22-1.
  7. Maria Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1997, nr 1.
  8. Korzenie Janusza Korczaka. Józef (Adolf) Gębicki (pol.). Nowa Panorama Literatury Polskiej. [dostęp 2019-10-01].
  9. Polski Słownik Biograficzny. Tom VIII Girdwoyn Michał–Gross Adam. Wrocław-Kraków-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959-1960, s. 213.
  10. Korczak 2012 ↓, s. 107.
  11. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 73. ISBN 978-83-7414-077-5.
  12. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 65. ISBN 978-83-7414-077-5.
  13. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 75. ISBN 978-83-7414-077-5.
  14. Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Domagała: Warszawskie miejsca Janusza Korczaka. Warszawa: Fundacja Pedagogium, 2008, s. 46–47. ISBN 978-83-926229-9-4.
  15. Historia i patron. W: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie [on-line]. wladyslaw.edu.pl. [dostęp 2018-03-01].
  16. Izraelita, t. Nr 3., 1895, s. 23.
  17. Izraelita, t. Nr 34., 1896, s. 291.
  18. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 77. ISBN 978-83-7414-077-5.
  19. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 84. ISBN 978-83-7414-077-5.
  20. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011, s. 139, 144. ISBN 978-83-7414-077-5.
  21. Janusz Korczak: Dzieła Tom 3. Wolumin 2. Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898–1912). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1994, s. 134–143. ISBN 83-85449-22-1.
  22. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011, s. 117. ISBN 978-83-7414-077-5.
  23. Korczak 2012 ↓, s. 74.
  24. Olczak-Ronikier 2011 ↓.
  25. Janusz Korczak: Dzieła Tom 4. Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900–1912). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1998, s. 344–366. ISBN 83-85449-40-X.
  26. Korczak 2012 ↓, s. 150.
  27. Janusz Korczak: Dzieła Tom 7. Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecko do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Latona, 1993, s. 7–136. ISBN 83-85449-12-4.
  28. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011, s. 138–139. ISBN 978-83-7414-077-5.
  29. Janusz Korczak: Dzieła Tom 7. Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecko do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Latona, 1993, s. 392. ISBN 83-85449-12-4.
  30. Korczak 2012 ↓, s. 109.
  31. Teczka osobowa dr Henryka Goldszmita w Centralnym Archiwum Wojskowym, sygn. 4325
  32. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1213.
  33. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1096.
  34. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1128.
  35. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1021.
  36. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 302, 737.
  37. Janusz Korczak: Tom 2. Wolumin 1. Koszałki opałki. Humoreski i felietony. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1998, s. 169–170. ISBN 83-85449-42-6.
  38. Kazimierz Pollack: Ze wspomnień starego dziennikarza warszawskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961, s. 55–56.
  39. Falkowska 1989 ↓, s. 52, 58.
  40. Janusz Korczak: Tom 1. Dzieci ulicy. Dziecko salonu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992, s. 474. ISBN 83-85449-10-8.
  41. Janusz Korczak: Tom 4. Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900–1912). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1998, s. 468–470. ISBN 83-85449-40-X.
  42. M. Pawlina-Meducka, Życie kulturalne w XIX wieku, w: Kielce przez stulecia, red. nacz. J. Główka, Kielce 2014, s. 243.
  43. Maciej Józef Kwiatkowski: „Tu Polskie Radio Warszawa…”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 199. ISBN 83-06-00190-7.
  44. Hanna Mortkowicz-Olczak: Janusz Korczak. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1978, s. 196.
  45. Maria Falkowska. Blaski i cienie współpracy Janusza Korczaka z Polskim Radiem. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Nr 3/4, s. 83–96, 1993. 
  46. Aleksander Hertz: Wyznania starego człowieka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991, s. 412. ISBN 83-06-02026-X.
  47. Maciej Józef Kwiatkowski: „Tu Polskie Radio Warszawa…”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 504–505. ISBN 83-06-00190-7.
  48. Janusz Korczak: Tom 11. Wolumin 2. Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007, s. 342–343. ISBN 978-83-89348-79-1.
  49. Igor Newerly: Żywe wiązanie. Warszawa: Czytelnik, 1978, s. 243.
  50. Janusz Korczak: Tom 11. Wolumin 3. Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2007, s. 317. ISBN 978-83-89348-80-7.
  51. Falkowska 1989 ↓, s. 61.
  52. Korczak 2012 ↓, s. 11 (przypis 3).
  53. Falkowska 1989 ↓, s. 131.
  54. Barbara Puszkin. Związki Janusza Korczaka z polskimi masonami i teozofami. „W Korczakowskim Kręgu. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka”. Nr 5 (21), s. 26. Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM. 
  55. Daniel Bargiełowski: Po trzykroć pierwszy.
  56. Olczak-Ronikier 2011 ↓, s. 316–331.
  57. Lewowicki, T., 1994, Janusz Korczak, Prospects: the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIV, no. 1/2, 1994, p. 37–48.
  58. Janusz Korczak: Dzieła Tom 14. Wolumin 1. Pisma rozproszone. Listy (1913–1939). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2008, s. 196. ISBN 978-83-61552-13-0.
  59. Krzysztof Komorowski (red.): Warszawa walczy 1939–1945. Leksykon. Warszawa: Fundacja Polska Walczy i Wydawnictwo Bellona, 2015, s. 366. ISBN 978-83-1113474-4.
  60. Janusz Korczak: Pamiętniki i inne pisma z getta. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012, s. 108. ISBN 978-83-7747-747-2.
  61. Ida Merżan: Aby nie uległo zapomnieniu. Rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987, s. 111. ISBN 83-10-08896-5.
  62. Janusz Korczak: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992, s. 119. ISBN 83-85449-08-6.
  63. Ruta (oprac.) Sakowska: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 2. Dzieci – tajne nauczanie w getcie warszawskim. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000, s. 61–62. ISBN 83-85888-46-2.
  64. Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013, s. 350. ISBN 978-83-63444-27-3.
  65. Zofia Kowalska, Zygmunt Bobrowski (red.): Nasz Dom 1919–1989. Warszawa: 1989, s. 5.
  66. Aleksander Lewin: Korczak znany i nieznany. Warszawa: Agencja Edytorska Ezop, 1999, s. 287–307. ISBN 83-900153-4-X.
  67. Janusz Korczak: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona, 1992, s. 123–167. ISBN 83-85449-08-6.
  68. Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013, s. 351. ISBN 978-83-63444-27-3.
  69. Jan Zieliński: Szkatułki Newerlego. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012, s. 137. ISBN 978-83-8374145-98-5.
  70. Janusz Korczak: Wybór pism. Warszawa: Nasza Księgarnia, 503-599.
  71. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz (wybór i oprac.): Wspomnienia o Januszu Korczaku. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981, s. 29. ISBN 83-10-08022-0.
  72. Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013, s. 735. ISBN 978-83-63444-27-3.
  73. Falkowska 1989 ↓, s. 371.
  74. Agnieszka Witkowska. Ostatnia droga mieszkańców i pracowników warszawskiego Domu Sierot. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. 6, s. 161–178, 2010. Centrum Badań nad Zagładą Żydów. ISSN 1895-247X. 
  75. Olczak-Ronikier 2011 ↓, s. 422–433.
  76. M. Rudnicki: Ostatnia droga Janusza Korczaka „Tygodnik Powszechny” 1988 nr 45
  77. Władysław Szpilman: Pianista. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003, s. 91–92. ISBN 83-240-0230-8.
  78. Anna Mieszkowska: Matka dzieci Holokaustu. Historia Ireny Sendlerowej. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2004, s. 144. ISBN 83-7319-254-9.
  79. Ruta Sakowska: Dwa etapy. Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar. Szkic historyczny i dokumenty. Wrocław: Ossolineum, 1986, s. 49. ISBN 83-04-02324-5.
  80. Emanuel Ringelblum: Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939-styczeń 1943. Warszawa: Czytelnik, 1983, s. 606. ISBN 83-0700879-4.
  81. Katarzyna Karaś: Sąd ustali, kiedy zmarł pisarz Janusz Korczak (pol.). polskieradio.pl, 2012-06-19. [dostęp 2012-06-20].
  82. Rozprawa w sprawie daty śmierci Janusza Korczaka. Fundacja Nowoczesna Polska, 2012.
  83. Marek Domagalski. Sąd ustalił datę śmierci Janusza Korczaka. „Rzeczpospolita”, s. C1, 2015-03-30. 
  84. Janusz Korczak w domenie publicznej. W: Instytut Książki [on-line]. Fundacja Nowoczesna Polska. [dostęp 2015-03-29].
  85. Waltraut Kerber-Ganse: Die Menschenrechte des Kindes. Leverkusen Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2009. ISBN 978-3-86649-259-2.
  86. Newerly, I. (1967): Introduction (A. Bidwell & G. Bidwell, Trans.) [In:] M. Wolins (Ed.): Selected works of Janusz Korczak (pp. XVII–XLV). Washington, DC: National Science Foundation
  87. Valojeva, R. (1996): Korczak theory in the context of the humanistic pedagogy. [w:] A. Cohen, S. Aden, & R. Yatziv (Eds.): Studies in the legacy of Janusz Korczak, 1 (pp. 93–89). Haifa, Israel: University of Haifa Publishing House, The Janusz Korczak Associaion in Israel, and Beit Lochamei Hagetaot
  88. Lifton, B.J. (2003): Who was Janusz Korczak? In J. Korczak, Ghetto diary (pp. VII–XXX). New Haven, CT: Yale University Press
  89. Sara Efron, Janusz Korczak: Legacy of a Practitioner-Researcher, „Journal of Teacher Education”, 56 (2), 2005, s. 145–156, DOI10.1177/0022487104274415, ISSN 0022-4871 (ang.).
  90. Sara Efrat Efron, Moral Education Between Hope and Hopelessness: The Legacy of Janusz Korczak, „Curriculum Inquiry”, 38 (1), 2008, s. 39–62, DOI10.1111/j.1467-873X.2007.00397.x, ISSN 0362-6784.1 stycznia
  91. Kohlberg, L. (1981): Education for justice: The vocation of Janusz Korczak. [In:] L. Kohlberg (Ed.): Essays on moral development, Volume 1: The philosophy of moral development (pp. 400–407). San Francisco: Harper and Row
  92. Paweł Piotrowski: Inspiracje korczakowskie w idei edukacji „just community” Lawrence’a Kohlberga [w:] Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa. Tom I. Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2012, s. 59–77. ISBN 978-83-7842-051-4.
  93. Gadotti, M. (1998): Janusz Korczak as the pioneer of child’s rights. The Sixth International Janusz Korczak Conference. Israel: Kibbutz Lochamei Haghetaot
  94. Reinhold Boschki, Re-Reading Martin Buber and Janusz Korczak: Fresh Impulses Toward a Relational Approach to Religious Education, „Religious Education”, 100 (2), 2005, s. 114–126, DOI10.1080/00344080590932391, ISSN 0034-4087.
  95. Reiter, S., Asgad, B., Sachs, S. 1990: The implementation of a philosophy in education – Korczak, Janusz educational principles as applied in special education, The British journal of mental subnormality, 1990, 4 –16
  96. Anna Kamińska: Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka. Kraków: Instytut Wydawniczy „Maximum”, 2012. ISBN 978-83-61714-36-1.
  97. M.P. z 2019 r. nr 0, poz. 101 „jako wyraz najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.
  98. M.P. z 1947 r. nr 103, poz. 685 „za wybitne zasługi na polu opieki nad dzieckiem”.
  99. Stanisław Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania. Warszawa: Drukarnia Wydawnicza, 1939, s. 89.
  100. M.P. z 1931 r. nr 260, poz. 347 „za zasługi na polu pracy społecznej” - jako dr. Henryk Goldszmidt.
  101. M.P. z 1937 r. nr 257, poz. 406 „za wybitną twórczość literacką”.
  102. Praca zbiorowa pod red. Juliana Kryżanowskiego, od 1975 Czesława Hernasa 1984 ↓, s. 473.
  103. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 905
  104. Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. sejm.gov.pl, 2011-11-21. [dostęp 2016-10-17].
  105. Janusz Korczak, Bankructwo małego Dżeka. Powieść, Warszawa - Kraków 1924, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  106. Janusz Korczak, Bezwstydnie krótkie..., Warszawa - Kraków 1926, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  107. Janusz Korczak, Dzieci ulicy, Warszawa 1901, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  108. Janusz Korczak, Dziecko salonu,Warszawa 1906, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  109. Janusz Korczak, Feralny tydzień. Opowiadania, Warszawa - Kraków 1927, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  110. Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Warszawa - Kraków 1919, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  111. Janusz Korczak, Józki, Jaśki i Franki, Warszawa 1911, polona.pl [dostęp 2018-06-27].
  112. Janusz Korczak, Kajtuś czarodziej. Powieść. Warszawa 1935 [i.e. 1934], polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  113. Janusz Korczak, Kiedy znów będę mały, Warszawa - Kraków 1925, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  114. Janusz Korczak, Koszałki opałki (satyry społeczne), Warszawa 1905, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  115. Janusz Korczak, Król Maciuś na wyspie bezludnej. Powieść, Warszawa - Kraków 1923, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  116. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy. Powieść, Warszawa 1923, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  117. Janusz Korczak, Momenty wychowawcze, Warszawa 1924, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  118. Janusz Korczak, Mośki, Joski i Srule, Warszawa 1910, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  119. Janusz Korczak, Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe Starego Doktora, warszawa 1939, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  120. Janusz Korczak, Prawidła życia. Pedagogika dla młodzieży i dorosłych, Warszawa - Kraków 1930, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  121. Janusz Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa - Kraków 1929, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  122. Janusz Korczak, Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą, Warszawa 1922, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  123. Janusz Korczak, Uparty chłopiec, Życie Ludwika Pasteura, Warszawa 1938, polona.pl [dostęp 2018-06-29].
  124. Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2011, s. 11. ISBN 978-83-7414-077-5.
  125. Irena Maciejewska: [w:] Władysław Szlengel. Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979, s. 21. ISBN 83-06-00288-1.
  126. Stulecie Winnych. filmpolski.pl. [dostęp 2021-01-09].
  127. Pamiętnik Blumki, Lubimyczytać.pl [dostęp 2021-01-15].
  128. Iwona Chmielewska: Jak ciężko być królem, Wydawnictwo Wolno [dostęp 2021-01-15] (pol.).
  129. Recenzja książki „Jak ciężko być królem”, Kultura Liberalna, 25 grudnia 2018 [dostęp 2021-01-15] (pol.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923.
 • Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924.
 • Rocznik Oficerski Rezerw 1934. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1934.
 • Maria Falkowska: Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989. ISBN 83-10-09142-7. OCLC 22291731.
 • Janusz Korczak: Pamiętnik i inne pisma z getta. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012. ISBN 978-83-7747-747-2. OCLC 818434686.
 • Joanna Olczak-Ronikier: Korczak. Próba biografii. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011. ISBN 978-83-7414-077-5. OCLC 745921036.
 • Igor Newerly: Żywe wiązanie. Warszawa: „Czytelnik”, 1966.
 • Praca zbiorowa pod red. Juliana Kryżanowskiego, od 1975 Czesława Hernasa: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny A-M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984. ISBN 83-01-01520-9.Sprawdź autora:1.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kolekcja Janusza Korczaka w zbiorach Biblioteki Narodowej (wersja cyfrowa na Polona.pl)
 • Biogram na portalu culture.pl
 • Strona Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
 • Centrum Pamięci Bohaterów Polskich, Argentyna
 • The Janusz Korczak Living Heritage Association (ang. • szw.)
 • Jom Kipur w Getcie Warszawskim, święta doktora Korczaka
 • Janusz Korczak – biogram
 • Jarosław Górski, Korczak, jakiego znać nie chcemy
 • Jarosław Górski, Estetyk – przyrodnik – czarodziej. Pisarskie powinności Janusza Korczaka
 • Utwory Janusza Korczaka w serwisie Wolne Lektury
 • Kamienica Karola Mintera – zabytkowa kamienica znajdująca się na warszawskiej Pradze-Północ przy ul. Sierakowskiego 4 róg ul. Okrzei. Ulica Freta – ulica w Warszawie, wzdłuż której ciągnie się Nowe Miasto. Biegnie od ulicy Nowomiejskiej (przy zbiegu z ulicą Mostową i Długą) do połączenia ulic: Zakroczymskiej, Franciszkańskiej i Kościelnej. Jest zamknięta dla samochodów.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksandr Jefimowicz Szczerbak (ros. Александр Ефимович Щербак, ur. 13 czerwca/25 czerwca 1863 w guberni czernihowskiej, zm. 23 kwietnia 1934 w Sewastopolu) – rosyjski lekarz neurolog i psychiatra, fizjoterapeuta.
  Kazimierz Stanisław Pollack (ur. 7 października 1882 w Warszawie, zm. 11 sierpnia 1961 tamże) – polski dziennikarz.
  Wawer - dzielnica Warszawy położona w południowo-wschodniej części miasta nad prawym brzegiem Wisły. Dzielnica położona jest na obszarze Niżu Środkowopolskiego, znaczną jej część stanowią tereny zielone. Do 1951 roku miejscowość należała do gminy Wawer. Jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy i drugą od końca (po Wilanowie) pod względem gęstości zaludnienia. Dzielnicę charakteryzuje niska zabudowa głównie willowa (Anin), brak dużych blokowisk i skupisk osiedli.
  John Dewey (ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont, zm. 1 czerwca 1952 w Nowym Jorku) – filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (1896–1902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia od 1904 oraz w Chicago.
  Kamionek (dawniej Kamion lub Kamień, także Kamionki) – osiedle i obszar MSI w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Bielany – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 dzielnic – jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.161 sek.