Janusz Bieniak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Bieniak (ur. 1 października 1927 w Warszawie) – prof. dr hab., polski historyk (mediewista) specjalizujący się w tematyce dotyczącej historii Polski średniowiecznej oraz naukach pomocniczych historii, m.in. genealogii, heraldyce, dyplomatyce i źródłoznawstwie. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa – kolegialny organ doradczy przy przewodniczącym Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Wojciechu Jaruzelskim, działający w latach 1986-1989.

Życiorys[ | edytuj kod]

Janusz Bieniak urodził się w Warszawie w rodzinie o tradycjach ziemiańskich, jednak całe życie związał z Toruniem. W roku 1946 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Toruniu, latach 1947–1951 studiował historię pod kierunkiem mediewisty profesora Bronisława Włodarskiego. W trakcie studiów uczęszczał też na wykłady profesora Henryka Elzenberga z filozofii starożytnej. W latach 1949–1958 pracował w Małym Seminarium OO Redemptorystów, jako nauczyciel historii, oraz w Muzeum Okręgowym w Toruniu. W marcu 1958 powrócił na toruńską uczelnię, przechodząc kolejne etapy kariery uniwersyteckiej (w 1960 r. obronił rozprawę doktorską, a w 1968 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie historii średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii), zwieńczone profesurą w 1982 roku. Od 1986 do przejścia na emeryturę (1998 r.) kierował Zakładem Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Członek toruńskiego oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1984–1985 był wicedyrektorem do spraw dydaktycznych w IHiA UMK. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechu Jaruzelskim (1986-1989). Przewodniczący Komisji Genealogii i Heraldyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Mediewistyka – dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi). Współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Jan Wroniszewski (ur. 1956 w Łodzi) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Andrzej Radzimiński (ur. 4 kwietnia 1958 w Lubawie) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowieczna i naukach pomocniczych historii, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2012 rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Reklama