Jan Peter Balkenende

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende (ur. 7 maja 1956 w Biezelinge koło Kapelle) – holenderski polityk, prawnik i nauczyciel akademicki, deputowany do Tweede Kamer, w latach 2001–2010 lider Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA), od 2002 do 2010 premier Holandii.

Wybory parlamentarne w Holandii w 2003 roku zostały przeprowadzone 22 stycznia 2003. Były to wybory przedterminowe, przeprowadzone osiem miesięcy po poprzednich wyborach. Odbyły się z uwagi na dymisję pierwszego rządu Jana Petera Balkenende spowodowaną problemami z populistyczną partią koalicyjną Listą Pima Fortuyna. W ich wyniku Holendrzy wybrali 150 posłów do Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. Wybory zakończyły się zwycięstwem rządzącego Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego, co pozwoliło jego liderowi na utworzenie drugiego gabinetu z udziałem Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji i Demokratów 66.Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1980 ukończył historię na Vrije Universiteit Amsterdam, a w 1982 studia prawnicze na tej uczelni. Doktoryzował się w zakresie prawa w 1992. W latach 1982–1984 pracował jako prawnik w radzie holenderskich uniwersytetów (Academische Raad). Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Od 1992 do 1998 był członkiem radu miejskiej w Amsterdamie, od 1984 do 1998 wchodził jednocześnie w skład zarządu partyjnego think tanku Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. W 1993 został także nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni.

Amsterdam – największe miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. Wszystkie instytucje rządowe oraz przedstawicielstwa obcych państw znajdują się w Hadze.Vrije Universiteit, skrót VU, pol. Wolny Uniwersytet w Amsterdamie, razem z Christelijke Hogeschool Windesheim tworzy związek Vereniging VU-Windesheim, który powstał w 1880.

W 1998 po raz pierwszy uzyskał mandat posła do Tweede Kamer. Ponownie do niższej izby Stanów Generalnych wybierany w 2002, 2003 i 2006. W 2001 został przewodniczącym frakcji poselskiej CDA, a także liderem politycznym tego ugrupowania.

W wyborach w 2002, 2003 i 2006 kierowany przez niego Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny zajmował każdorazowo pierwsze miejsce, co pozwoliło Janowi Peterowi Balkenende obejmować urząd premiera i tworzyć kolejne rządu. Pierwszy z nich powstał 22 lipca 2002, koalicję zawiązały CDA, Lista Pima Fortuyna (LPF) i Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Problemy z populistyczną LPF doprowadziły do przedterminowych wyborów po niespełna roku, 27 maja 2003 lider CDA stanął na czele drugiego rządu współtworzonego również przez VVD oraz przez Demokratów 66 (D66). 30 czerwca 2006 podał się do dymisji z powodu rozpadu koalicji rządowej, a 7 lipca tegoż roku powołał swój trzeci, tym razem mniejszościowy, rząd z udziałem CDA i VVD. Po przedterminowych wyborach w tym samym roku stanął na czele koalicji CDA, Partii Pracy (PvdA) i ChristenUnie (CU), rozpoczynając urzędowanie 22 lutego 2007. 20 lutego 2010 w związku z kryzysem rządowym, spowodowanym udziałem wojska holenderskiego w misji w Afganistanie, PvdA wystąpiła z koalicji. Stał na czele rządu mniejszościowego do czasu przedterminowych wyborów parlamentarnych w tym samym roku, kończąc urzędowanie 14 października 2010, kiedy to nowym premierem został Mark Rutte z VVD.

Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (niderl. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) — holenderska centroprawicowa partia o profilu konserwatywno-liberalnym założona w roku 1948. Należy do Międzynarodówki Liberalnej oraz do Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jest uważana za bardziej prorynkową od socjalliberalnej partii Demokraci 66.Tweede Kamer (pełna nazwa: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Druga Izba Stanów Generalnych) – izba niższa Stanów Generalnych, parlamentu Holandii. Często bywa nazywana również holenderską Izbą Reprezentantów. Składa się ze 150 członków wybieranych na cztery lata w 18 wielomandatowych okręgach wyborczych.

W wyborach w 2010 Jan Peter Balkenende ponownie otwierał listę wyborczą CDA, odmówił jednak objęcia mandatu, zrezygnował z przywództwa w partii i zadeklarował wycofanie się z aktywności politycznej. W 2010 został profesorem na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, w 2011 partnerem w przedsiębiorstwie doradczym Ernst & Young.

Wybory parlamentarne w Holandii w 2010 roku – odbyły się 9 czerwca 2010. W ich wyniku został wyłoniony skład Tweede Kamer, czyli niższej izby holenderskich Stanów Generalnych. Zwycięstwo odniosła opozycyjna liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) na czele z Markiem Rutte.Wybory parlamentarne w Holandii w 2002 roku zostały przeprowadzone 15 maja 2002. W ich wyniku Holendrzy wybrali 150 posłów do Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. Frekwencja wyborcza wyniosła około 79%.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (niderl. Christen-Democratisch Appèl, CDA) – największa partia polityczna w Holandii. Liderem jej jest obecny wicepremier Maxime Verhagen. Została ona założona w 1976, jako unia katolickiej KVP i dwóch partii protestanckich: chrześcijańsko-demokratycznej CHU oraz konserwatywnej ARP. W parlamencie była partią rządzącą (jako część koalicji) od 1980 do 1994 i jest nią ponownie od 2002 (od 2010 jako część koalicji). Od października 2010 współtworzy rząd w koalicji z VVD.
Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (skrót EUR) jest uniwersytetem w Holandii. Specjalizuje się on w zarządzaniu, organizacji, politologii, jak również medycynie i opiece zdrowotnej. Roczny budżet uczelni sięga €542 milionów.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Biezelinge – wieś w prowincji Zelandia, w Holandii. Według danych na rok 2018 wieś zamieszkiwało 8640 osób, a gęstość zaludnienia wyniosła 2655 os./km.
Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską większością kwalifikowaną na okres 2,5 roku z jednokrotną możliwością odnowienia kadencji, przy czym Przewodniczący Rady Europejskiej musi pochodzić spoza grona Rady Europejskiej. Nowym uprawnieniem przewodniczącego jest reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku w stosunku do Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Reklama