• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Maria Vianney  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Sykstus I (ur. w Rzymie, zm. ok. 125) – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od ok. 116 do ok. 125. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.Ornat – w liturgii rzymskokatolickiej, starokatolickiej i anglikańskiej wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez kapłana do mszy świętej.
  Kult świętej Filomeny[ | edytuj kod]
   Zapoznaj się również z: Filomena (dziewica).

  Święta Filomena była wczesnochrześcijańską męczennicą, zamordowaną za wiarę w 302 roku. 24 maja 1802 roku w rzymskich katakumbach odkryto przypadkowo jej grobowiec. W 1805 roku jej relikwie przeniesiono do Mugnano, gdzie w ich obecności zaczęły się dziać liczne cuda (m.in. uzdrowienia).

  Wojna na Półwyspie Iberyjskim (fr.: Guerre d’indépendance espagnole; hiszp.: Guerra de la Independencia Española; katal.: Guerra del Francès; port.: Invasões Francesas; ang.: The Peninsular War) – konflikt rozpoczęty po zawarciu trójprzymierza Wielkiej Brytanii z Hiszpanią i Portugalią przeciw Francji. Toczyła się na Półwyspie Iberyjskim w czasie wojen napoleońskich. Konflikt zapoczątkowała okupacja Portugalii przez armię francuską w roku 1807 i Hiszpanii w 1808; trwał on aż do pokonania Napoleona w roku 1814.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Kult świętej dotarł do Francji w 1815 roku za sprawą zakonników bonifratrów (Bracia świętego Jana Bożego), którzy podczas kwest publicznych mieli zwyczaj śpiewania Skargi Świętej Filomeny. Przełożony zakonu, ojciec de Mongallon, znalazł gościnę w Lyonie u zamożnej rodziny Jaricot. Na prośbę ich córki, podarował im cząstkę relikwii przywiezionej z Mugnano.

  Kult Rozumu – ateistyczny kierunek myśli politycznej w czasie rewolucji francuskiej. Odrzucał on istnienie Boga, głosił niszczenie wszelkich wpływów chrześcijaństwa we Francji oraz pochwałę ludzkiego umysłu, jak i obyczajowy hedonizm. Jego rozwój został zahamowany przez Komitet Ocalenia Publicznego w czerwcu 1794.Matka Boża z La Salette - katolicki tytuł Maryi, Matki Jezusa, związany z objawieniami maryjnymi we francuskim mieście La Salette 19 września 1846 roku.

  W 1816 roku otrzymał ją ksiądz Vianney, który wówczas był wikariuszem w Écully. Kiedy został proboszczem w Ars, relikwie zabrał ze sobą.

  W tym okresie Filomena była świętą mało znaną. Zasługą księdza Vianneya jest to, że kult świętej Filomeny rozszerzył się najpierw na okolicę, a potem na całą Francję.

  Święty Jan Vianney darzył Filomenę dużą czcią. Wiele spektakularnych cudów i uzdrowień, które dokonały się w Ars za sprawą modlitwy Vianneya, sam Vianney przypisywał wstawiennictwu świętej Filomeny

  Melania Calvat, fr. Françoise Mélanie Calvat, zwana Mathieu (ur. 7 listopada 1831 w Corps we Francji, zm. 15 grudnia 1904 w Altamura we Włoszech) – świadek objawienia Matki Bożej w La Salette w dniu 19 września 1846. Jako siostra zakonna, karmelitanka, znana pod imieniem Maria od Krzyża.Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinonia/ wiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia.

  „Ja cudów nie czynię! Jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce!... Zwróćcie się do świętej Filomeny. Ilekroć prosiłem o co Boga przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany”.

  Jan Vianney ułożył do niej litanię i namawiał do modlitwy do niej. Często świadkowie słyszeli, jak podczas modlitwy, czynił świętej wyrzuty, że czyni za dużo spektakularnych uzdrowień w jego parafii, co sprawia że ludzie wprost szturmują Ars. Proboszcz z Ars uważał uzdrowienia za rzecz drugorzędną, ceniąc znacznie bardziej nawrócenia z grzechu i o takie cuda zwykle prosił świętą.

  Pokój w Schönbrunn – podpisany 14 października 1809 pomiędzy Cesarstwem Francuskim a Cesarstwem Austriackim w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Kończył wojnę Francji z V koalicją i będącą jej częścią wojnę polsko-austriacką. Do jego postanowień należało uznanie przez Austrię wszystkich poprzednich podbojów Napoleona. Austria zrzekała się Nowej Galicji (swych ziem zabranych w III rozbiorze Polski) i cyrkułu zamojskiego na rzecz Księstwa Warszawskiego, przekazywała Tyrol i Salzburg Bawarii, Triest i Dalmację na południe od rzeki Sawy oddała Francji (Prowincje Iliryjskie). Austria zmuszona została ponadto do przekazania Rosji okręgu tarnopolskiego. Cesarstwo austriackie uznało też tytuł króla Hiszpanii Józefa Bonaparte. W stanie wojny z Francją pozostała jedynie Wielka Brytania.Monstrancja (z łac. monstrare − pokazywać) − naczynie liturgiczne służące w liturgii katolickiej do umieszczania w nim konsekrowanej hostii, celem wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji teoforycznej.

  Stosunek do objawień w La Salette[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Matka Boża z La Salette.

  19 września 1846 roku w miejscowości La Salette doszło do objawienia maryjnego. Matka Boża miała się ukazać dwójce dzieci: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. Wydarzenie to spowodowało napływ do La Salette licznych pielgrzymek. Równocześnie pojawiły się głosy podające w wątpliwość prawdziwość tych objawień. Śledztwo kościelne było w toku i nie zostało jeszcze zamknięte.

  Grenoble (oksyt. Grenòble, Granòble; średniowieczny oksyt. Grasanòbol; franko-prow. Grenoblo) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Isère.Franciszkański Zakon Świeckich (Bracia i Siostry od Pokuty, Bracia i Siostry od Pokuty św. Franciszka, Trzeci Zakon św. Franciszka, Tercjarze Franciszkańscy, Franciszkanie świeccy) – mający swoje korzenie w średniowiecznym franciszkańskim ruchu pokutniczym. Katolickie międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu Zakonu Franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod wyższym kierownictwem tegoż zakonu. Za inspiratora i pierwotnego założyciela tego zakonu uważany jest św. Franciszek z Asyżu.

  Stosunek Jana Vianneya do objawień był zmienny. Okazało się, że proboszcz z Ars posiadający dar nadprzyrodzonej intuicji w wielu sprawach, w kwestii objawień w La Salette, dość długo nie miał pewności.

  Pielgrzymi wracający z La Salette, często odwiedzali Ars. Sam Vianney uwierzył początkowo w objawienia, ale czekał na wyniki śledztwa kościelnego. Niemniej jednak nie odradzał pielgrzymek do La Salette, a nawet święcił medaliki i obrazki stamtąd pochodzące. Zawiesił nawet u siebie rycinę przedstawiającą objawienie. Jego wikary, ksiądz Raymond w objawienie nie wierzył.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Maria od Opatrzności (ur. 25 marca 1825 w Lille, zm. 7 lutego 1871 w Paryżu) – francuska Błogosławiona Kościoła katolickiego.

  24 września 1850 roku do Ars przybyli trzej mężczyźni, którzy przywieźli do Ars Maksymina Girauda. Oficjalnie chcieli, by uchodzący za świętego proboszcz z Ars udzielił Maksyminowi rady co do jego powołania. Prawdopodobnie prawdziwym ich celem było wykorzystanie chłopca do agitacji politycznej. 25 września 1850 roku odbyła się rozmowa Maksymina z proboszczem z Ars. Nie znamy szczegółów tej rozmowy, jednak Vianney nabrał po niej wątpliwości do autentyczności objawiań.

  Parament (łac. paramentum – ozdoba, od czasownika parare – zdobić) – słowo to spotykane jest najczęściej w liczbie mnogiej.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Ksiądz Raymond zauważył, że po rozmowie z Maksyminem, Vianney nie poświęca już medalików z La Salette i rozgłosił, iż proboszcz nie wierzy w autentyczność objawień. Sprawa nabrała rozgłosu.

  Jan Vianney miał świadomość, że w tym okresie miał duże poważanie u wielu katolików, a nawet hierarchów kościelnych. Teraz wrogowie objawienia saletańskiego powoływali się na autorytet proboszcza z Ars dowodząc nieprawdziwości objawień.

  Proboszcz był tym głęboko zaniepokojony i zwierzył się kiedyś kierowniczkom Domu Opatrzności:

  La Salette – sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej z 1846 roku, znajdujące się w miejscowości La Salette-Fallavaux we francuskich Alpach.Karol Balley (Charles Balley, ur. 30 września 1751, zm. 16 grudnia 1817) – francuski duchowny katolicki, genowefita. W latach 1803-1817 proboszcz w Écully. Nauczyciel, wychowawca i przyjaciel świętego Jan Vianneya.

  „Mam wyrzuty sumienia. Obawiam się czym nie uczynił czegoś przeciw Matce Boskiej”.

  Jego niepokój wzrósł, gdy w 1851 roku Kościół w osobie biskupa de Bruilarda uznał objawienia za autentyczne.

  Odtąd unikał rozmów o objawieniach, a na często zadawane pytania, czy w nie wierzy, odpowiadał wymijająco.

  Zmieniło się to w 1858 roku, na dziesięć miesięcy przed śmiercią. Według słów księdza Toccaniera, Vianney powiedział:

  Ars-sur-Formans – miejscowość i gmina we Francji w odległości 40 kilometrów od Lyonu, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ain.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  „Brakowało mi sumy potrzebnej do uzupełnienia fundacji misyjnej. Pomodliłem się do Najświętszej Panny z la Salette, aby mi tej sumy udzieliła. I znalazłem całą te sumę jaka była mi potrzeba, Uważam to wydarzenie za cudowne”.

  Po tym wydarzeniu, Vianney zaczął zachęcać wiernych do pielgrzymek do La Salette. A pytany wprost odpowiadał, że w nie wierzy.

  Działalność budowlana i społeczna[ | edytuj kod]

  Rozbudowa kościoła parafialnego[ | edytuj kod]

  Zaraz po przybyciu do Ars, Jan Vianney przystąpił do odnowy istniejącego tam kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Sykstusa. Początkowo odnowił spróchniały ołtarz oraz ze swojej skromnej pensji dokupił dwie figurki aniołków. Parę lat później kupił rzeźbę Ecce Homo do bocznej kaplicy poświęconej Chrystusowi. Miejscowa dziedziczka Anna des Garets ufundowała paramenty liturgiczne m.in. srebrną monstrancje wysadzaną drogimi kamieniami oraz wspaniały ornat. W późniejszym okresie także inni przedstawiciele rodu des Garet łożyli na rozbudowę i wyposażenie kościoła (m.in. jej brat Franciszek).

  Żal doskonały (łac. contritio) – ból z powodu popełnionego grzechu wynikający z miłości do Boga. Gładzi on wszystkie grzechy (także ciężkie) nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do spowiedzi, choć zakłada zarazem pragnienie tego sakramentu, kiedy tylko nadarzy się okazja. Temat ten podejmowali m.in. św. Tomasz z Akwinu oraz Sobór Trydencki. Jest jedyną formą odstępstwa, kiedy można przyjąć Komunię Świętą bez spowiedzi i wzbudzić w sobie żal doskonały, a kiedy nadarzy się okazja należy przystąpić do spowiedzi w konfesjonale. Z tej możliwości mogą skorzystać katolicy przekonani, iż otrzymają rozgrzeszenie w konfesjonale.Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  W 1820 roku proboszcz wzniósł nową dzwonnicę oraz boczną kaplice poświęconą Matce Bożej. W późniejszym okresie dobudowano kaplice poświęcone Janowi Chrzcicielowi (1923), Ecce homo (1833), św. Filomeny (1837) oraz świętych aniołów.

  W związku z licznym napływem pielgrzymów Jan Vianney marzył by rozbudować kościół pod wezwaniem św. Filomeny – jego ulubionej świętej. Zaaprobował plan nowej świątyni, który sporządził architekt – Pierre Bossan, jednak dzieła nie zdążył ukończyć. Podjęli go jego następcy, po śmierci proboszcza, uzyskując fundusze z loterii, w której główną wygraną był klęcznik i zegarek proboszcza. Prace rozpoczęto w 1862 roku. W miejscu absydy starego kościoła wzniesiono nową zwieńczoną kopuła. W 1878 zakończono pracę, gdyż wierni nie zgodzili się na wyburzenie nawy starego kościoła, co planował architekt. W latach 1897–1910, z okazji beatyfikacji proboszcza dobudowano dwie boczne kaplice, w jednej z nich stoi sarkofag z relikwiami.

  Benedykt Józef Labre, wł. Benedetto Giuseppe Labre, właśc. fr. Benoît Joseph Labre (ur. 26 marca 1748 w Amettes we Francji, zm. 16 kwietnia 1783 w Rzymie) – wyznawca, pielgrzym Boży, tercjarz franciszkański, święty Kościoła katolickiego.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Dom Opatrzności[ | edytuj kod]

  W Ars w tym okresie nie było stałej szkoły, ani stałego nauczyciela. W 1823 roku ksiądz Vianney zakupił nieruchomość położoną niedaleko kościoła parafialnego. Wyłożył na to własne pieniądze otrzymane od brata Franciszka, jako cześć należnego mu spadku oraz pieniądze otrzymane od darczyńców. W 1824 roku – w budynku otwarta została bezpłatna szkoła dla dziewcząt wraz ze stancją. Wychowawczyniami były znane z pobożności – Katarzyna Lassagne i Benedykta Lardet, a po jej śmieci w 1830 roku - Maria Filliat. Wszystkie nauczycielki pracowały bez wynagrodzenia.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Egzorcysta – osoba sprawująca egzorcyzm, czyli liturgiczny obrzęd wypędzania złego ducha, bądź też niszczenia jego wpływów.

  Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ponieważ Vianney nie pobierał żadnych opłat za kształcenie, zaczęły do niej ściągać także uczennice z sąsiednich miejscowości. Wkrótce ksiądz proboszcz w powstałym pensjonacie zaczął osadzać także młode dziewczęta z bardzo ubogich rodzin. W ten sposób szkołą stała się przytułkiem, który miał otrzymać nazwę Opatrzności.

  Sytuacja Kościoła katolickiego w czasie rewolucji francuskiej ulegała znacznym zmianom w różnych etapach rewolucji. Duchowni byli czynnymi uczestnikami prac Zgromadzenia Prawodawczego (Konstytuanty), a część z nich poparła gruntowną reformę monarchii francuskiej i jej przekształcenie w monarchię konstytucyjną. Rozłam w Kościele katolickim we Francji wywołała natomiast konstytucja cywilna kleru, która nakładała na duchownych obowiązek złożenia przysięgi wierności wobec państwa. Sprzeciw części duchownych wobec takiego postanowienia rządu doprowadziła do powstania we Francji nielegalnego Kościoła niekonstytucyjnego (którego funkcjonowanie było natomiast uznawane przez papieża) oraz akceptowanego przez władze Kościoła konstytucyjnego.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Od 1827 roku zaprzestano przyjmować córek zamożnych rodziców, a przyjmowano jedynie dziewczyny biedne i opuszczone. Wkrótce ich liczba bardzo wzrosła.

  Utrzymanie i wyżywienie tak wielkiej liczy podopiecznych okazało się coraz trudniejsze, zwłaszcza, że ksiądz nie chciał pobierać żadnych opłat nawet od tych uczennic które pracując w okolicznych folwarkach miały dochód i mogłyby płacić. Dom utrzymywał się z darów oraz jałmużny wiernych, choć zdarzały się chwile bardzo krytyczne.

  Apsyda (lub absyda) – w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza. Zazwyczaj zamyka prezbiterium, czasem nawy boczne i ramiona transeptu lub westwerk. Apsyda jest zwykle mniejsza lub równa bryle części budynku, która jest przez nią zamknięta. Występowała już w architekturze rzymskiej, stąd przejęta przez chrześcijaństwo.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  W 1829 roku, zapasy zboża na plebanii wyczerpały się niemal doszczętnie. Wydawało się, że żywności zabraknie i będzie trzeba wydalić część podopiecznych. Byłaby to trudna decyzja, gdyż wiele z nich nie miało dokąd pójść. Wtedy to, według dokumentów kanonizacyjnych, strych plebanii w cudowny sposób zapełnił się zbożem. Okoliczność ta, na procesie kanonizacyjnym, potwierdzona była przez licznych świadków, zeznających pod przysięgą, w tym wychowawczynie placówki. W 1830 roku, według zeznań Marii Filliat, miało miejsce także cudowne rozmnożenie mąki.

  Pius X (łac. Pius X, właśc. Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso, zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie) – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914, święty Kościoła katolickiego.Pierwsza komunia święta – uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

  Program nauki w Domu Opatrzności nie był obszerny. Dziewczęta, które w przyszłości miały być żonami rolników, uczono rzeczy praktycznych: robótek na drutach, szycia, prasowania itd. Vianney przykładał jednak wagę do atmosfery wiary i pobożności, jaka tam panowała.

  W 1835 roku otworzono przy Domu Opatrzności nowy budynek przeznaczony na szkołę dla chłopców.

  Francis Trochu (ur. 5 października 1877, zm. 8 maja 1967) – francuski ksiądz katolicki i historyk. Znany jako autor biografii świętych katolickich. Konstytucja cywilna kleru (oryg.fr. La loi sur la constitution civile du clergé) – dokument przegłosowany 12 lipca 1790 przez Konstytuantę w czasie rewolucji francuskiej. Jego celem było dokonanie gruntownych zmian w strukturze francuskiego Kościoła katolickiego, podporządkowanie jego instytucji państwu i zastąpienie konkordatu podpisanego w 1516.

  W 1847 roku zgodnie z decyzja kurii, Dom Opatrzności przeszedł pod opiekę zakonnic – Sióstr Świętego Józefa. W 1848 roku dobudowano do niego kaplicę, gdzie do dziś trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.

  Sierociniec istniał do 1975 roku. Obecnie w budynkach Domu Opatrzności mieszczą się dom pielgrzyma i dom rekolekcyjny.

  Józef Fesch (Joseph), (ur. 3 stycznia 1763 w Ajaccio na Korsyce, zm. 13 maja 1839 w Rzymie) – przyrodni brat matki Napoleona, Letycji, arcybiskup Lyonu, kardynał, kolekcjoner sztuki.Philibert de Bruillard (12.09.1765-15.12.1860) – biskup, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette .


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gujana Francuska (franc. Guyane) – francuskie terytorium zależne o statusie departamentu zamorskiego, położone w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim, graniczące na zachodzie z Surinamem, a na południu i południowym wschodzie z Brazylią. Ze względu na swoją zależność Gujana posiada podwójną symbolizację: oficjalną - francuską i narodową (flagę i herb). Gujana Francuska, jako integralna część Francji, należy do Unii Europejskiej.
  Jan Chrzciciel, Jan Baptysta , cs. Prorok, Priedtiecza i Krestitiel Gospodień Ioann, łac. Ioannes Baptista, hebr. יוחנן המטביל Jehohanan ben Zekarijahu (ur. pomiędzy 6 p.n.e.-2 p.n.e. w Ain Karem, zm. ok. 32 n.e. w Macheront) – pustelnik, prorok żydowski, święty katolicki i prawosławny. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Kanonicy regularni, kanonicy regularni laterańscy, CRL – najstarszy zakon klerycki zorganizowany według reguły św. Augustyna. Genezy zakonu należy upatrywać w przykładzie życia pierwszej wspólnoty chrześcijan, o której czytamy w Dziejach Apostolskich.
  Józefitki (siostry od świętego Józefa) – potoczna nazwa kilku katolickich żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych, które za patrona obrały świętego Józefa z Nazaretu. Niezależne zakony to m.in.:
  Powstanie w Lyonie w 1793 - powstanie wymierzone przeciwko rewolucji francuskiej i rządom jakobinów, trwające od czerwca do listopada 1793.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.068 sek.