Jan Maria Piskorski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Jan M. Piskorski)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan M. Piskorski (ur. 1956 w Szczecinie) – polski historyk, profesor doktor habilitowany, wykładowca historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Porównawczych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Życiorys[ | edytuj kod]

W latach 1976–1979 studiował historię, archiwistykę, polonistykę oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończenia studiów rozpoczął pracę w Instytucie Historii PAN w Warszawie, w prowadzonym przez profesora Gerarda Labudę Zakładzie Historii Pomorza w Poznaniu. W latach 1988–1989 kontynuował naukę na Uniwersytecie w Getyndze, gdzie zarazem kończył habilitację.

Przegląd Historyczny - polskie czasopismo historyczne. Jest wydawane od lat 1905 - 1907 . Obecnie jest wydawane przez Wydawnictwo DiG we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jan Karol Kochanowski.Wczesne średniowiecze – okres średniowiecza, trwający od końca V do połowy (lub końca) XI wieku. Powszechnie za początek okresu uważa się detronizację Romulusa Augustulusa w 476, ostatniego cesarza cesarstwa zachodniorzymskiego. Mniej zwolenników mają: klęska cesarza Walensa pod Adrianopolem w 378 roku lub początek rządów Teodozjusza Wielkiego na Zachodzie (394). Za koniec dość powszechnie obiera się rok 1000, ta data, nie związana z żadnym konkretnym wydarzeniem, symbolizuje proces przemian zapoczątkowany w czasach karolińskich (rozwój feudalizmu, odrodzenie Kościoła), a rozpoczynających nową epokę pełnego średniowiecza.

W 1983 r. obronił na UAM pisany pod kierunkiem profesora Jerzego Strzelczyka doktorat pt. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV w. W 1991 r. zdał kolokwium habilitacyjne na UAM na podstawie pracy Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i początkach XIV w. na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, omawiającą zagadnienia kolonizacji wiejskiej na obszarze Europy i Pomorza Zachodniego w średniowieczu.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Pomorze Zachodnie (Pomorze Nadodrzańskie, łac. Pomerania, kasz. Zôpadnô Pòmòrskô, niem. Pommern) – kraina historyczno-geograficzna nad dolną Odrą i mniejszymi rzekami uchodzącymi do Zatoki Pomorskiej, między Reknicą a Łebą. Na zachodzie przechodzi w Meklemburgię, na południu w Brandenburgię, ziemię lubuską oraz Wielkopolskę (Krajnę), a na wschodzie w Pomorze Gdańskie.

W latach 2000–2006 był wiceprezesem wspólnej polsko-niemieckiej komisji mieszanej ds. podręczników szkolnych przy UNESCO, a w latach 2006–2007 przewodniczącym Rady Humanity in Action Poland.

Członek wielu rad naukowych oraz kolegiów redakcyjnych, między innymi Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, „Przeglądu Historycznego” (Warszawa), Muzeum PRL w Nowej Hucie, Muzeum Przesiedleń we Friedlandzie(niem.). Był także profesorem gościnnym na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku w Niemczech, członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika German History (Londyn, Oksford) oraz w latach 1992–2005 dyrektorem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Halle (Saale) (do 1995 r. Halle/Saale, pol. hist. Dobrogóra) – położone nad rzeką Soławą (niem. Saale) miasto na prawach powiatu w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Z populacją niemal 232 400 mieszkańców jest najliczniej zaludnionym miastem w kraju związkowym. Z Lipskiem, miastem leżącym w kraju związkowym Saksonia, tworzy aglomerację Lipsk-Halle o liczbie 996 100 mieszkańców (2009). Zniszczone w czasie II wojny światowej w bardzo niewielkim stopniu.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Specjalizuje się głównie w dziejach kolonizacji i migracji, w tym na prawie niemieckim, historii dziejopisarstwa oraz historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikuje także w Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, USA, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Przygotowywał filmy edukacyjne dla Telewizji Polskiej, w tym scenariusze do kilku pierwszych odcinków Pomorskich pejzaży historycznych, które też prowadził.

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (niem. Deutsches Historisches Institut in Warschau) – jeden z finansowanych przez Federalne Ministerstwo ds. Edukacji i Nauki instytutów historycznych. Siedziba instytutu mieści się w Pałacu Karnickich w Alejach Ujazdowskich 39. Zadaniem instytutu są badania naukowe historii Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Publicysta i eseista między innymi Odry, Więzi, Kwartalnika Literackiego Wyspa, Gazety Wyborczej, Polityki, Rzeczypospolitej oraz wielu innych gazet i miesięczników polskich, niemieckich, hiszpańskich, szwajcarskich.

Przewodniczył sympozjum „Pogranicza, ludzie pograniczy, granice epok w nauce i sztuce” w czasie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie w 2014.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z trzynastu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Jest organizatorem olimpiad wiedzy o Unii Europejskiej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
Uniwersytet w Getyndze Georg-August-Universität Göttingen zwany Georgiana od imienia Georga Augusta jest znaną uczelnią w Niemczech. Założona w 1734 roku w Getyndze przez Jerzego II. Uniwersytet w Getyndze jest w czołówce uczelni niemieckich. Uczelnia powiązana jest z 45 laureatami Nagrody Nobla.
Civitas Schinesghe pierwsza spisana oficjalnie nazwa państwa Mieszka I pochodząca z roku 991/992. Nazwa ta została użyta w dokumencie Dagome iudex. W dokumencie tym, spisanym po łacinie, Mieszko oddaje swoje państwo pod papieską opiekę. "Państwo Gnieźnieńskie", według Dagome iudex, obejmuje Pomorze oraz ziemie Polan, Kujawian, Mazowszan i Lędzian, natomiast poza jego terytorium znajdują się Grody Czerwieńskie, Ziemia Krakowska (Biała Chorwacja), Morawy, południowa część Śląska (pomiędzy Odrą a Sudetami), Milsko i Łużyce, które to ziemie przyłączył do Polski książę Bolesław I Chrobry.
Osnabrück (dolnosaks. Ossenbrügge) – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia położone w północno-zachodniej części kraju, siedziba powiatu Osnabrück, do którego jednak nie należy.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
Kolonizacja na prawie niemieckim (osadnictwo na prawie niemieckim) - było to zjawisko społeczno-gospodarcze, które miało miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie od XII do XIV wieku. Polegało ono na planowym osadnictwie ludności pochodzącej głównie z zachodnich obszarów Niemiec.

Reklama