• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Grzenia

  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Kultura języka – termin językoznawczy, w Polsce różnie definiowany na przestrzeni lat. Najogólniejsza definicja Andrzeja Markowskiego brzmi: świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych. Wyróżnia on także cztery precyzyjniejsze znaczenia tego terminu:
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Jan Grzeniapolski językoznawca, autor licznych słowników, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce języka w Internecie, językoznawstwie polonistycznym, kulturze języka, onomastyce i stylistyce; również wydawca.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1987 zakończył studia magisterskie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską zatytułowaną Problematyka aluzji literackiej (wybrane zagadnienia) napisał pod kierunkiem prof. Aleksandra Wilkonia. W 1989 został zatrudniony w macierzystym instytucie. Od 1993 prowadził zajęcia w Szkole Języka, Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz w Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego.

  Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie. Prószyński i S-ka to polskie wydawnictwo prasowe i książkowe, działające w latach 1990-2008, oraz nazwa handlowa, pod którą od początku 2009 ukazują się książki wydawane przez wydawnictwo Prószyński Media.

  20 września 1994 doktoryzował się na podstawie pracy Język poetycki jako struktura polifoniczna (na materiale poezji polskiej XX wieku), której promotorem był prof. Aleksander Wilkoń. W Instytucie Języka Polskiego UŚ został zatrudniony jako adiunkt i prowadził zajęcia i seminaria z gramatyki opisowej języka polskiego, leksykologii i leksykografii, dialektologii.

  Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W latach 1996–2001 był redaktorem kwartalnika polonistycznego „Postscriptum”. W 2000 został członkiem Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN. W 2001 był współorganizatorem, pierwszej w Polsce, internetowej konferencji naukowej „Porozmawiajmy o rozmowie”. W 2002 rozpoczął współpracę z Poradnią Językową Wydawnictwa Naukowego PWN.

  Onomastyka (ang. onomastics, franc. onomastique, niem. Onomastik lub Namenkunde) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię). Onomastyka zajmuje się m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Od 2009 prowadził własne wydawnictwo „Nomen Omen”, w którym publikował książki własne oraz innych autorów, m.in. Piotra Wilczka i Henryka Martenki, prowadził także serwis nasze-imiona.pl.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Opracowano na podstawie materiałów źródłowych

  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, wyd. 2: Warszawa 2002
 • Język poetycki jako struktura polifoniczna. (Na materiale poezji polskiej XX wieku), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999
 • Słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000
 • Szkolny słownik ortograficzny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, wyd 2: Warszawa 2001
 • Nasze imiona, Świat Książki, Warszawa 2002
 • Słownik imion, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, wyd 2: Warszawa 2004 i 2006, wyd 3: Warszawa 2008
 • Słownik poprawnej polszczyzny, Świat Książki, Warszawa 2004
 • Dialog a nowe media, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004
 • Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, Videograf Edukacja, Katowice 2009
 • 505 zagadek o imionach, Nomen Omen, Katowice 2010
 • Szkolny słownik ortograficzny, Nomen Omen, Katowice 2010 (ebook)
 • Anna, Nomen Omen, Katowice 2010 (ebook)
 • Piotr, Nomen Omen, Katowice 2010 (ebook)
 • Krzysztof, Nomen Omen, Katowice 2011 (ebook)
 • Małgorzata, Nomen Omen, Katowice 2011 (ebook)
 • Nasze imiona. 200 najbardziej popularnych imion w Polsce w XX w., Nomen Omen, Katowice 2011 (ebook)
 • Inne[ | edytuj kod]

 • Nowy słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, wyd. 4: Warszawa 2001 (współautor części słownikowej)
 • Zasady komunikacji internetowej, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Słownik ortograficzny PWN z wymową : nowe wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 (współautor)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jan Grzenia, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-10-13].
  2. Dr Jan Grzenia. uranos.cto.us.edu.pl. [dostęp 2017-10-13].
  3. Język poetycki jako struktura polifoniczna (na materiale poezji polskiej XX wieku) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-10-13].
  4. Porozmawiajmy o rozmowie. uranos.cto.us.edu.pl. [dostęp 2017-10-13].
  5. Firma Wydawnictwo Nomen Omen dr Jan Grzenia. money.pl. [dostęp 2017-10-13].
  6. 505 zagadek o imionach / Jan Grzenia.. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2017-10-13].
  7. Wydawca Nomen Omen. ksiegarnia.pwn.pl. [dostęp 2017-10-13].
  8. Nasze-imiona.pl. Nasze-imiona.pl. [dostęp 2017-10-13].
  9. dr Jan Grzenia, słowniki. uranos.cto.us.edu.pl. [dostęp 2017-10-13].
  10. dr Jan Grzenia. Publikacje. uranos.cto.us.edu.pl. [dostęp 2017-10-13].
  11. Grzenia, Jan. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2017-10-13].
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.
  Piotr Wilczek (ur. 26 kwietnia 1962 w Chorzowie) – historyk literatury i kultury, przekładoznawca, tłumacz literacki.
  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Świat Książki sp. z o.o. – polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1994, należące do grupy Weltbild.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.651 sek.