• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Chojnacki - ur. 1943  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Internistów Polskich – stowarzyszenie medyczne zrzeszające polskich lekarzy chorób wewnętrznych. Powstało formalnie w 1906 roku jako Towarzystwo Internistów Ziem Polskich. Swoją obecną nazwę nosi od 1923 roku. Towarzystwo Internistów Polskich jest członkiem European Federation of Internal Medicine. Wydaje własny miesięcznik – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  Jan Chojnacki (ur. 8 czerwca 1943 w Marianowie) – polski profesor nauk medycznych, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pułkownik, w okresie od 6 stycznia 1998 do 11 stycznia 2002 sprawował funkcję komendanta-rektora Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Gerontologii i Medycyny Wewnętrznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek wielu uznanych towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego czy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jan Chojnacki jest synem Wojciecha i Agnieszki z Ogłozów. Uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1961–1967 studiował w Wojskowej Akademii Medycznej) (teraz Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Jak sam wspomina, na drugim roku studiów chciano relegować go z uczelni. Powodem tego miała być odmowa podpisania przez niego deklaracji wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której nawet nie przeczytał. Dzięki wstawiennictwu profesora Józefa Borsuka odstąpiono jednak od tego zamiaru. Od 1968 stale związany z WAM. Był m.in. nauczycielem oraz uzyskał specjalizacje I i II stopnia z interny i gastroenterologii. Doktoryzował się w 1973, habilitację uzyskał w 1982. Tytuł profesora nauk medycznych nadano mu w 1990 roku. Osiem lat później został komendantem-rektorem macierzystej uczelni. Okres sprawowania przez niego tej funkcji przyniósł między innymi otwarcie nowych kierunków studiów na uczelni oraz rozpoczęcie przyjmowania kobiet na studia oficerskie.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) - powstałe w 1951 roku towarzystwo naukowe, zrzeszające lekarzy różnych specjalności.

  W 2001 roku minister obrony narodowej Bronisław Komorowski zawiesił pułkownika Chojnackiego w czynnościach służbowych. Powodem podjęcia tej decyzji były nieścisłości dotyczące budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego WAM i wątpliwości co do zasad, na jakich akademia współpracowała z "Fundacją WAM" założoną przez profesora Chojnackiego.

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego siedziba znajduje się przy Placu Hallera 1 w Łodzi . Powstał w 2001 r.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Na początku 2002 roku na stanowisku komendanta-rektora WAM zastąpił go Krzysztof Zeman.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN) – stowarzyszenie naukowe działające w Łodzi od 1936 r. (do 1946 r. pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi).
  Interna (z łac. "internus" – wewnętrzny) – potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce, krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.741 sek.