Jacek Fredro

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jacek Fredro herbu Bończa (ur. 1770 w Hoczwi, powiat leski, zm. 8 lutego 1828) – członek Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji w 1809, członek Stanów Galicyjskich, wicemarszałek krajowy galicyjski 1817, strażnik wielki sreber koronnych galicyjskich 1825, strażnik wielki galicyjski.

Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Bieńkowa Wisznia, Beńkowa Wisznia (ukr. Вишня, Wysznia) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim. W 2001 roku liczyła ok. 1,8 tys. mieszkańców.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się w rodzinie Józefa Fredry (s. Antoniego) chorążego łomżyńskiego i Teresy z Urbańskich I v. za Józefem hr. Butlerem III v. za Józefem bar. Bobowskim, dziedziczki wsi Rudki i Cisna. Brat kanonika Konstantego, Elżbiety i Zofii Fredrów. Przyrodni brat hr. Butlerówien: Józefy za Krzysztofem Niemirowiczem-Szczyttem, Anny za Janem Wisłockim i Antoniny za Kazimierzem Ossolińskim.

Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Dziedzic klucza Rudki, Beńkowej Wiszni, Nowosiółek, Rabego, Cisny i wielu innych.

W 1810 wykorzystując w Cisnej złoża rudy żelaza, założył w tej miejscowości hutę, tzw. fryszerkę, produkującą narzędzia rolnicze, garnki i piece. Surowcem dla huty była uboga ruda darniowa, występująca na stokach Hyrlatej.

W 1822 otrzymał dziedziczny tytuł hrabiego austriackiego (prawdopodobnie nie do końca uczciwie).

Rawicz (Rawa, Ursyn, Ursowic, Panna na niedźwiedziu, Miedźwiada, Miedźwioda, Niedźwiada, Niedźwiadek, Niedźwieda, Niedźwioda, Rawic, Rawita) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Rawa. używany zarówno w Królestwie, jak i na Litwie, Rusi i w Rosji. Według pierwszej wersji, początkowo przysługiwał jakoby polskim potomkom czeskich Wrszowców, druga (według Kaspra Niesieckiego "lepsza") wersja podaje, że bardziej prawdopodobne jest polskie (jeszcze z czasów pogańskich) pochodzenie rodów posługujących się herbem Rawicz.Kazimierz Ossoliński (ur. 1738 w miejscowości Balice, zm. 1794) – podkomorzy mielnicki (1786) i podczaszy mielnicki (1765).

Mąż hrabianki Marianny Dembińskiej herbu Rawicz, ojciec Aleksandra Fredry – słynnego komediopisarza i Henryka Emiliana Fredro (dyrektora zakładu ociemniałych we Lwowie, dziedzica Cisnej); gen.Jana Maksymiliana (zm. 1845 r.); Edwarda (szambelana austriackiego); Seweryna (dziedzica Nowosiółek); Juliana (bezpotomnego). Miał też trzy córki; Cecylię, Konstancję i Ludwikę.

Hyrlata (1103 m n.p.m.) – szczyt w Bieszczadach Zachodnich. Jest kulminacją zwartego masywu położonego pomiędzy dolinami Solinki i Roztoczki, będącego bocznym odgałęzieniem pasma granicznego. Inne jego wierzchołki to: Berdo (1041 m n.p.m.) na północnym zachodzie oraz Rosocha (1084 m n.p.m.) na południowym wschodzie. Hyrlata usytuowana jest w części centralnej. Stoki są zalesione i w niektórych miejscach strome. Cały masyw Hyrlatej znajduje się na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Administracyjnie są to tereny miejscowości Liszna, Majdan, Żubracze i Solinka (tylko osada leśna). Nie prowadzą tędy znakowane szlaki turystyczne, natomiast wzdłuż zachodnich podnóży Hyrlatej, doliną Solinki biegną tory Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Z rzadkich w Polsce roślin występuje na Hyrlatej ciemiernik czerwonawy.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://sciaga.onet.pl/12563,55,,,1,18684,sciaga.html, Biografia syna Jacka – Aleksandra
  2. http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?lang=en&id=034259, Genealogia Dynastyczna, R.Jurzak
  3. Teresa Urbańska h. Nieczuja [w:] Wielka Genealogia Minakowskiego
Warto wiedzieć że... beta

Rudki (ukr. Рудки) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim, do 1945 w Polsce, w województwie lwowskim, siedziba powiatu rudeckiego.
Rabe (w latach 1977-1983 Karolów) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Baligród.
Józef Butler (? - 1749), herbu Butler, starosta kwieciński i dziedzic Radzięcina, starosta witagolski. Syn Marka i Franciszki Szczuki . Właściciel części ziem klucza frampolskiego. W 1740 roku ufundował pierwszy drewniany kościół we Frampolu. Ożenił się z Teresą Urbańską. Po śmierci męża wyszła za mąż za Józefa Fredro.
Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji (Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obydwóch Galicjów pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Wielkiego Napoleona) – polski rząd tymczasowy, ustanowiony przez Wodza Naczelnego Wojsk Polskich księcia Józefa Poniatowskiego na austriackich ziemiach Galicji Wschodniej i Zachodniej, wyzwolonych w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809. Istniał od 2 czerwca do 31 grudnia 1809. Jego siedzibą były kolejno: Lwów (2-19 czerwca), Zamość (1-21 lipca) i ostatecznie Lublin.
Jan Maksymilian Fredro, herbu Bończa, krypt.: X, (ur. 1784 w Surochowie, zm. 15 lutego 1845 w Paryżu) – generał brygady wojsk Królestwa Kongresowego, pułkownik wojsk napoleońskich, uczestnik kampanii napoleońskich 1812-1814, członek Rady Administracyjnej i Rady Stanu Królestwa Polskiego, tłumacz, dramatopisarz , krytyk teatralny i poeta. Adiutant cara Aleksandra I (od roku 1816), marszałek dworu Królestwa Polskiego.
Cisna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Cisna; siedziba gminy Cisna. Wieś położona jest w Bieszczadach w dolinie Solinki przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 893 i 897. Od października 1939 r. do sierpnia 1944 r. wieś była siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.
Krzysztof Niemirowicz-Szczytt (Krzysztof Szczytt-Niemirowicz / Krzysztof Szczytt) herbu Jastrzębiec (zm. 1790) - szambelan JKM (od 1762), starosta witagolski (od 1775), deputat na Trybunał Lit. (1777-1778), sędzia asesorii lit. (1780-1782)

Reklama