JSTOR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JSTOR (/eɪ-stɔːr/, skrót od ang. Journal Storage) – biblioteka cyfrowa utworzona w 1995 roku. Początkowo zawierała cyfrowe kopie czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Następnie zaczęła zbierać także książki, materiały źródłowe oraz aktualne numery czasopism naukowych. Pozwala na wyszukiwanie w pełnej treści niemal 2000 czasopism naukowych.

Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Dostęp do JSTOR posiada ponad 8000 instytucji w ponad 160 krajach. Większość instytucji uzyskuje dostęp do biblioteki JSTOR poprzez prenumeratę, choć część starszej zawartości będąca w domenie publicznej jest dostępna bez ograniczeń dla wszystkich.

W 2012 roku JSTOR uruchomił program mający zapewnić darmowy dostęp do 3 starszych artykułów przez okres 14 dni dla indywidualnych naukowców i badaczy, którzy dokonają rejestracji na platformie.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Zawartość[ | edytuj kod]

Biblioteka zawiera publikacje udostępniane przez ponad 900 wydawców, co stanowi ponad 1900 tytułów czasopism naukowych w ponad 50 dyscyplinach naukowych.

Oprócz głównej strony JSTOR udostępnia także usługę Data for Research pozwalającą na dostęp do zawartości archiwów w celu analizy korpusu. Strona ta oferuje możliwość wyszukiwania z funkcją graficznej prezentacji zasięgu artykułu oraz powiązaniem z JSTOR. Użytkownicy mogą tworzyć zestawy artykułów, a następnie pozyskiwać na ich podstawie zbiory danych zawierających zadane słowo, częstotliwości występowania oraz podstawowe metadane. Uzyskane dane można ściągać w formatach XML oraz CSV. Usługa nie zapewnia dostępu do pełnych tekstów artykułów, choć naukowcy mogą pozyskać je od podmiotu JSTOR w ramach umowy o poufności.

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Digitalizacja (ucyfrowienie) - w bibliotekarstwie i archiwistyce oznacza wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Powstający w wyniku skanowania plik graficzny ma postać bitmapy i nie stanowi użytecznej postaci dokumentu cyfrowego, ponieważ:

Kolejną usługą dostępną jako uzupełnienie strony głównej jest JSTOR Plant Science. Baza JSTOR Plant Science zawiera okazy roślin danego typu, struktury taksonomiczne, literaturę naukową oraz powiązane materiały. Jest ona skierowana do badających, wykładających bądź studiujących botanikę, biologię, ekologię, nauki środowiskowe lub ochronę środowiska. Materiały zebrane w bazie zostały udostępnione dzięki Global Plants Initiative (GPI) i są otwarte tylko dla użytkowników JSTOR i członków GPI. Z JSTOR Plant Science współpracuje dwoje partnerów - the African Plants Initiative koncentrująca się na roślinach afrykańskich oraz Latin American Plants Initiative koncentrująca się na roślinach z Ameryki Łacińskiej.

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).

W listopadzie 2012 roku JSTOR uruchomił program Books at JSTOR uzupełniając swoją bazę o 15 000 nowo wydanych książek. Książki są powiązane z recenzjami oraz z cytującymi je artykułami.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. "At a glance" (PDF). JSTOR. 13 lutego 2012, dostęp 25.06.14
 2. "Annual Summary". (PDF) JSTOR. 19 marca 2013. dostęp 25.06.14
 3. Register and read beta (ang.). about.jstor.org. [dostęp 2014-06-25].
 4. Data for Research. JSTOR.
 5. JSTOR Plant Science. JSTOR.
 6. Global Plants Initiative. JSTOR.
 7. "A new chapter begins: Books at JSTOR launches". JSTOR. 12.11.2012. dostęp 13.09.14

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona biblioteki
 • Biblioteki i instytucje oferujące dostęp do JSTOR
 • Wyszukiwarka cytowań JSTOR.
 • Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Samogłoska półprzymknięta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to e (zwykłe e).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) — usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.

  Reklama