• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • JPEG 2000  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Teoria złożoności obliczeniowej – dział teorii obliczeń, którego głównym celem jest określanie ilości zasobów potrzebnych do rozwiązania problemów obliczeniowych. Rozważanymi zasobami są takie wielkości jak czas, pamięć lub liczba procesorów.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]
 • Oficjalna strona JPEG 2000
 • Everything you always wanted to know about JPEG 2000 – opublikowane przez intoPIX w 2012 roku (PDF)
 • D. Singer, R. Clark, D. Lee, MIME Type Registrations for JPEG 2000 (ISO/IEC 15444), RFC 3745, IETF, kwiecień 2004, DOI10.17487/RFC3745, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • OpenJPEG – napisana w języku C, otwarta biblioteka implementująca kodek formatu JPEG 2000. Udostępniona na licencji BSD. Biblioteka jest rozwijana przez Université Catholique de Louvain oraz CNES.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwantyzacja to nieodwracalne nieliniowe odwzorowanie statyczne zmniejszające dokładność danych przez ograniczenie ich zbioru wartości. Zbiór wartości wejściowych dzielony jest na rozłączne przedziały. Każda wartość wejściowa wypadająca w określonym przedziale jest w wyniku kwantyzacji odwzorowana na jedną wartość wyjściową przypisaną temu przedziałowi, czyli tak zwany poziom reprezentacji. W rozumieniu potocznym proces kwantyzacji można przyrównać do "zaokrąglania" wartości do określonej skali.
  PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.
  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.
  Exchangeable Image File Format (Exif) - standard metadanych dla plików z obrazkami, wydany przez Japan Electronics and Information Technology Industries Association.
  JasPer – projekt mający na celu stworzenie wolnej implementacji podstawowego kodeka formatu JPEG 2000, opisanego w części pierwszej standardu (ISO/IEC 15444-1). Składa się z biblioteki oraz kilku aplikacji demonstrujących jej działanie. Projekt został włączony do piątej części standardu JPEG-2000 jako wzorcowa implementacja podstawowego kodeka opisanego w pierwszej części standardu.
  JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.
  Formaty plików graficznych można podzielić na formaty przechowujące grafikę rastrową oraz formaty przechowujące grafikę wektorową. Z kolei formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną oraz nie stosujące kompresji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.189 sek.