• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • JOM

  Przeczytaj także...
  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  JOM (Język Operacyjny Maszyny) – język komputerowy dla komputerów serii ZAM-41. Język ten przeznaczony był do opisywania wykonywanych na maszynie tzw. problemów. Obejmował definiowanie tytułów/nagłówków dla problemów, zadań które dla danego problemu należało zrealizować oraz definiowało się środki techniczne niezbędne do ich wykonania, takie jak urządzenia wejścia-wyjścia, translatory, podprogramy itp.

  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.Taśmy dziurkowane (perforowane), znane od połowy XIX wieku, używano jako nośnik do zapisywania danych. Były do tego celu również stosowane obok kart dziurkowanych w pierwszych komputerach. Z czasem zostały zastąpione przez bardziej pojemne media np. taśmy magnetyczne.

  Każdy problem, którym operował język JOM, stanowił odrębną jednostkę przetwarzania. Dzieliła się ona na tzw. kroki, które realizowały albo dostępny podprogram systemowy wykonujący wymaganą czynność, albo program zdefiniowany przez użytkownika i poddany wcześniej translacji do postaci binarnej, gotowej do wykonania. Pierwszy elementem definiowanym w kodzie JOM była tzw. czołówka, tj. opis problemu, następnie perforowany na taśmie papierowej w kodzie M-2. Zdania (instrukcje/dyrektywy) dostępne dla czołówki to: PROBLEM, WEJSCIA, WYJSCIA, OGRANICZ, TYTUL.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Kod wynikowy, to kod w określonym języku, utworzony przez translator, w wyniku translacji kodu źródłowego. Programy komputerowe są kodowane przez programistów w określonym języku programowania, obecnie najczęściej w języku wysokiego poziomu. Taki kod jest niezrozumiały dla maszyny, na której program ma być wykonywany. W związku z tym kod źródłowy stworzony przez programistę, musi zostać poddany translacji, czyli tłumaczeniu, na kod wynikowy, tak dobrany przez autorów translatora, aby mógł być wykonany przez daną maszynę (komputer, maszynę wirtualną, interpreter, inny translator).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wierzbowski 1973 ↓, s. 42-43.
  2. Wierzbowski 1973 ↓, s. 54-55.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jan Wierzbowski, ZAM-41. Kompendium Oprogramowania, wyd. I, Warszawa: Instytut Maszyn Matematycznych, 1973 (pol.).
 • ZAM 41 – pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.Instrukcja - w programowaniu jest to najmniejszy samodzielny element imperatywnego języka programowania. Instrukcja może być niskiego poziomu napisana w asemblerze np. mov ax,bx, która po przetłumaczeniu na kod binarny nadaje się do uruchomienia przez procesor lub instrukcja wysokiego poziomu napisana np. w języku C: int a = 5;, która zostanie przetłumaczona na kilka instrukcji niskiego poziomu. Program jest tworzony jako zbiór różnych instrukcji. Instrukcja może zawierać wewnętrzne komponenty (np. wyrażenia).
  Warto wiedzieć że... beta

  Translator to specjalny program komputerowy (lub urządzenie), dokonujący tłumaczenia (translacji) programu napisanego w języku programowania, z postaci źródłowej do postaci wynikowej, zrozumiałej dla maszyny. Czasami zamiast określenia kod wynikowy używa się równoważnego kod obiektowy.
  Wywołanie systemowe (ang. system call) stanowi interfejs między wykonywanym programem a (posiadającym zwykle wyższe uprawnienia) jądrem systemu operacyjnego. Funkcje systemowe wywoływane są przez specjalny, wspierany przez dany procesor mechanizm, na przykład z użyciem wyznaczonego przerwania lub instrukcji skoku dalekiego.
  Dyrektywa w informatyce, to pojęcie stosowane w odniesieniu do zdań lub określonych fraz języka komputerowego, umożliwiających zlecenia bądź modyfikację realizacji określonych poleceń wydawanych przez użytkownika. Dyrektywy definiowane są zarówno w językach programowania, w powłokach systemów operacyjnych, jak i innych językach komputerowych. Należy jednak podkreślić, iż w wielu przypadkach użycie pojęcia dyrektywy, jest kwestią nomenklatury zastosowanej przez danego autora w odniesieniu do danego pojęcia języka komputerowego.
  Termin język komputerowy: odnosi się do dużej grupy języków służących do komunikowania się użytkownika z komputerem. Jest szerszym pojęciem od częściej używanego terminu języka programowania. Oznacza to, że oprócz języków programowania (np: C++, Java, Pascal, Assembler) zawiera również język znaczników (np: HTML, LaTeX, XML)
  Perforacja − otwory wykonane w jakimś materiale, spełniające różne funkcje, np. ułatwienie przesuwania, odrywania, wpinania w segregator, mocowania itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.714 sek.