Izraelczycy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Izraelczycy (hebr. ‏ישראלים‎, Israelim) – obywatele współczesnego państwa Izrael. Należą do nich ludzie z różnych środowisk etnicznych, narodowych i religijnych, w tym najliczniej Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie, Arabowie, druzowie, Czerkiesi i inni. W rezultacie niektórzy Izraelczycy identyfikują się zarówno ze swoim obywatelstwem, jak również biorą pod uwagę pochodzenie swoich przodków. Prawie wszyscy Izraelczycy lub ich przodkowie wyemigrowali do regionu w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

Czerkiesi – grupa etniczna z północno-zachodniego Kaukazu, obecnie zamieszkująca głównie Republikę Karaczajo-Czerkieską, gdzie Czerkiesi stanowią ok. 10% ludności, oraz kilka wiosek Republiki Adygei.Zjednoczone królestwo Izraela (znane również jako królestwo Izraela i Judy) – starożytne państwo na Bliskim Wschodzie, którego historię szeroko opisuje Biblia. Zgodnie z opisem biblijnym było to potężne państwo obejmujące tereny dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Syrii i Jordanii. Źródła pozabiblijne dostarczają nielicznych informacji o tym okresie w dziejach Palestyny, dlatego znaczenie, a nawet istnienie zjednoczonego królestwa i jego władców bywa kwestionowane.

Ze względu na różnorodny skład etniczny, Izrael jest wielokulturowym państwem, o różnorodnych tradycjach i wartościach. Kultura w znacznej części opiera się na kulturze zachodniej, co w dużym stopniu wynika z tradycji zachodnioeuropejskich imigrantów. Największe fale imigracji mające miejsce w końcu XIX i początku XX w. z Europy, później także na dużą skalę z Południowej Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, byłego Związku Radzieckiego i Etiopii wprowadziły wiele nowych elementów kulturowych i miały szeroki wpływ na kulturę. Powstała w rezultacie mieszanka kulturowa może być opisana jako swoista kombinacja powstała z różnorodnych tradycji.

Druzowie, al–muwaḥḥidūn (arab. دروز durūz hebr: דרוזים, druzim) – grupa wyznaniowa, która wyłoniła się z egipskiego ismailizmu w XI wieku na Bliskim Wschodzie. Arabowie (arab.: عرب ’Arab, w pierwotnym znaczeniu: „koczownicy”) – grupa ludów pochodzenia semickiego zamieszkująca od czasów starożytnych Półwysep Arabski. Większość Arabów to ludzie biali, choć w Afryce spotkać też można Arabów o negroidalnym wyglądzie.

Izraelczyków, jak i wiele osób pochodzenia izraelskiego, można znaleźć nie tylko w Izraelu, ale także w wielu państwach na świecie, np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i całej Europie. Szacuje się, że aż 750 tysięcy Izraelczyków mieszka za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).

Terminu „Izraelczycy” nie należy mylić z „Izraelici”, który oznacza grupę etniczną, zamieszkującą królestwo Izraela w czasach biblijnych.

Demografia[ | edytuj kod]

Ok. 7,3 mln Izraelczyków żyje na obszarze państwa Izrael: spośród nich 76% stanowią Żydzi, 20% Arabowie, 4% inni. Dodatkowo 750 tys. Izraelczyków żyje poza granicami kraju.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Israel's population in New Year: 7.3 million, 76% Jewish. haarertz.com. [dostęp 2010-05-17].
 2. Eric Gould, Omer Moav. The Israeli Brain Drain. S. 3. [dostęp 2010-05-17].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Israel's modern immigrants, 18 maja 2002 [dostęp 2021-04-17] (ang.).
 • Israel faces Russian brain drain, 25 listopada 2004 [dostęp 2021-04-17] (ang.).
 • Kehilot | Secular & Religious Jewish Communities of Israel
 • Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.Grupa etniczna (inaczej: etnos), w znaczeniach antropologicznym i społecznym – zbiorowość, która postrzega siebie samą lub postrzegana jest przez otaczające ją zbiorowości jako odrębną i specyficzną ze względu na jedną lub więcej cech takich jak:
  Warto wiedzieć że... beta

  Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.
  Europa Zachodnia – nazwa stosowana dla określenia państw zachodniej części Europy, ze względu na ich przynależność geograficzną, historyczną i kulturową.

  Reklama