Izotropia poprzeczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Izotropia poprzeczna to charakterystyka właściwości ciała (materii), w którym jego właściwości fizyczne są symetryczne względem osi symetrii, która jest poprzeczna do jego płaszczyzny izotropii. Ta prostopadła płaszczyzna posiada nieskończoną ilość płaszczyzn symetrii a więc w jej obrębie właściwości fizyczne są jednakowe we wszystkich kierunkach. Przykładem takiego materiału może być równolegle warstwowana skała.

Symetria płaszczyznowa względem płaszczyzny P – odwzorowanie geometryczne przestrzeni przyporządkowujące każdemu punktowi A tej przestrzeni punkt A’ taki, że punkty A i A’ leżą na prostej prostopadłej do P, w równych odległościach od płaszczyzny P i po jej przeciwnych stronach .Symetria osiowa (symetria względem osi) - odwzorowanie geometryczne płaszczyzny lub przestrzeni, które dla ustalonej osi tj. prostej l każdemu punktowi P swojej dziedziny przyporządkowuje punkt Q taki, że punkty P i Q wyznaczają prostą przecinającą prostopadle oś l i leżą w równej odległości od osi l po jej przeciwnych stronach.
Reklama