Izomerazy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Izomerazy (EC 5) – klasa enzymów katalizujących izomeryzację. Katalizują odwracalne reakcje przekształceń strukturalnych w obrębie cząsteczki.

Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

Do klasy należą: racemazy, epimerazy, oksydazy wewnątrzcząsteczkowe, mutazy, izomerazy trans – cis.

Przykład izomerazy[ | edytuj kod]

Przykładem jest izomeraza triozofosforanowa, katalizująca odwracalną reakcję (zachodzi ona w dwóch kierunkach) przekszałcenia fosfodihydroksyacetonu w aldehyd 3-fosfoglicerynowy. Reakcja ta jest częścią glikolizy. W stanie równowagi fosfodihydroksyaceton stanowi 96% triozofosforanów. Niemniej reakcja łatwo przechodzi w stronę aldehydu 3-fosfoglicerynowego, ponieważ produkt jest skutecznie usuwany przez reakcję glikolizy.

Izomeryzacja – reakcja chemiczna, polegająca na przekształceniu się jednego izomeru w drugi, np. izomeryzacja kwasu (−)mlekowego w kwas (+)mlekowy w wyniku inwersji Waldena. Izomeryzacja może stanowić zarówno samodzielną reakcję chemiczną, jak i być ubocznym, często niepożądanym efektem innej reakcji chemicznej.Katalizator – substancja chemiczna, która dodana do układu powoduje zmianę ścieżki kinetycznej reakcji chemicznej, na taką, która ma niższą energię aktywacji, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. W trakcie procesów z udziałem katalizatora reakcja chemiczna przebiega drogą o energii mniejszej w stosunku do reakcji bez udziału katalizatora. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie reakcji powstaje dodatkowy kompleks przejściowy katalizator-substrat, który ulega reakcji w wyniku dostarczenia mniejszej ilości energii niż dla reakcji bez udziału katalizatora.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Numer EC 5.-.-.- w bazie Enzyme nomenclature database
  2. Izomerazy w portalwiedzy.onet.pl. portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2012-02-06].
  3. Tymoczko i inni, Biochemia, wyd. 4 zm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, ISBN 978-83-01-15811-8, OCLC 751519365 [dostęp 2018-12-11].

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Biochemia - Edward Bańkowski, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław ​ISBN 83-89581-10-8
  • Aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP, PGAL) – organiczny związek chemiczny z grupy estrów kwasu fosforowego, ufosforylowana postać aldehydu glicerynowego.
    Reklama