Internationale lettriste

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Internationale lettriste (Międzynarodówka Letrystyczna) – awangardowe ugrupowanie powstałe w 1952 r. w Brukseli. W skład Internationale lettriste weszli artyści odrzucający idee letryzmu Isidore'a Isou (Isou Isou). W skład Il weszli letrystyczni dysydenci: Jean-Louis Brau, Guy-Ernest Debord, Serge Berna, Gil J Wolman. Ugrupowanie zrzeszało członków ruchu Internationale lettriste, byłych letrystów i ultra-letrystów. Początkowo inspiracją dla wszystkich tych ugrupowań były idee surrealizmu i dadaizmu.

Dadaizm (dada) – międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości. Nie wytworzyli jednolitego stylu czy programu, które spójnie łączyłyby ich dzieła – jednoczyła ich raczej wspólna postawa niż styl.Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.

Ruch letrystów zrzeszał młodych artystów, którzy poprzez sztukę komentowali ówczesne wydarzenia. Ich środkami przekazu były m.in. poezja, graffiti, film. Tworzyli także, dość absurdalne, koncepcje przemian urbanistycznych w Paryżu, z których później zrodził się nurt zwany urbanistyką unitarną. Letryści wydawali czasopismo pt. Potlatch – Biuletyn Informacyjny Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Letrystycznej, którego redaktorem naczelnym został J. Fillon. Z tego ruchu wywodziła się grupa sytuacjonistów.

Sytuacjonizm – ruch społeczno-artystyczny powstały w latach pięćdziesiątych XX wieku, skupiający głównie artystów, architektów i radykalnych działaczy studenckich z Francji, Holandii, Belgii, Danii i Włoch.Guy Ernest Debord (ur. 28 grudnia 1931, zm. 30 listopada 1994) – francuski pisarz, filozof, myśliciel polityczny, filmowiec oraz członek założyciel Międzynarodówki Letrystycznej (Internationale lettriste) i Międzynarodówki Sytuacjonistycznej (Internationale situationniste). Polski wydawca jego Dzieł filmowych pisze w nocie o nim tak: "pisarz, strateg, alkoholik. Nazywany również filozofem, teoretykiem, artystą i filmowcem". Pod koniec życia cierpiał na neuropatię, efekt długoletniego upijania się. Zmarł śmiercią samobójczą.
Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się z jednego lub więcej (do kilkudziesięciu) ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również w telewizji i za pomocą innych urządzeń, takich jak magnetowidy, odtwarzacz DVD, Blu-ray i komputery.Surrealizm (zwany także nadrealizmem) – kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire.
Reklama