• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internacjonalizacja - informatyka

  Przeczytaj także...
  Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Lokalizacja oprogramowania – dostosowanie danego produktu do potrzeb lokalnego rynku poprzez przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji programu na dany język lub dialekt, a także dostosowanie go do konwencji obowiązujących w danym języku/dialekcie – między innymi sposobu sortowania liter w alfabecie, używanych jednostek miary albo formatów dat.
  Komunikat, przekaz informacyjny - tekst (system złożony z wyrażeń danego języka o strukturze zgodnej z regułami syntaktyki (gramatyki) tego języka, skończony zbiór zdań danego języka) z przyporządkowaną mu materialną realizacją w postaci procesu fizycznego (sygnału) w medium transmisyjnym (komunikat czynny) lub stanu układu fizycznego (zapisu) na nośniku danych (komunikat bierny), przekazany przez nadawcę (nadajnik) komunikatu odbiorcy (odbiornikowi) komunikatu, lub odebrany przez odbiorcę (odbiornik), w jednym akcie komunikacji (procesie komunikacyjnym).

  Internacjonalizacja – umiędzynaradawianie oprogramowania, czyli wprowadzenie do programu możliwości obsługi wyświetlania komunikatów i dokumentacji w wielu różnych językach. Blisko spokrewnione z pojęciem lokalizacji (l10n) oraz globalizacji (g11n), czyli dostosowania danego produktu w taki sposób, by wyeliminować cechy charakterystyczne dla konkretnego kraju lub krajów. Pokrewnym pojęciem jest również (z ang.) multilingualization (m17n) czyli taki sposób pisania programów, który umożliwia jednoczesne posługiwanie się przez użytkowników wieloma językami.

  Dokumentacja programu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego programu komputerowego przez jego twórców.Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Globalizację od internacjonalizacji różni głównie to, że umiędzynarodowienie służy odcięciu zależności między produktem a językiem docelowym z przeznaczeniem przyszłego zlokalizowania produktu, co jest zdecydowanie łatwiejsze w przypadku publikacji umiędzynarodowionej. Produkt zglobalizowany to taki, który z założenia ma być międzynarodowo uniwersalny.

  Proces globalizacji czasem oznacza się skrótowo g11n. Zapis ten pochodzi od angielskiego słowa globalization (G + 11 liter pomiędzy + n). Pojęcie internacjonalizacji jest natomiast skracane do i18n, pochodzącego od ang. internationalization (i + 18 liter pośrodku + n).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.751 sek.