Inteligentny licznik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykład inteligentnego licznika energii elektrycznej korzystającego z otwartego protokołu OSGP, wykorzystywanego w Europie, który może zmniejszać obciążenie sieci, odłączać i podłączać na odległość oraz łączyć się z licznikami zużycia gazu i wody.

Inteligentny licznik – najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Advanced Metering Infrastructure, AMI).

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

W Unii Europejskiej do 2020 roku co najmniej 80% liczników energii elektrycznej powinno zostać wymienione na inteligentne, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie.

Według danych operatorów systemu dystrybucyjnego na koniec 2017 roku w Polsce zainstalowano następującą liczbę liczników:

 • Energa Operator - 832 tys. (portal "Mój licznik" służący do analizowania danych o bieżącym zużyciu energii elektrycznej),
 • Tauron Dystrybucja - wymiana 400 tys. liczników, z czego 350 tys. we Wrocławiu (podstrona TAURON eLicznik służąca do analizowania danych o bieżącym zużyciu energii elektrycznej),
 • PGE Dystrybucja - 26 tys. w Łodzi i 24 tys. w Augustowie,
 • Enea Operator - spółka planowała montaż ok. 100 tys. liczników w latach 2016-2017, choć przy końcu 2016 uznała, że na rynku brak właściwych urządzeń i rozpisała konkurs w ramach partnerstwa innowacyjnego na produkcję odpowiednich liczników inteligentnych,
 • innogy Stoen Operator - 100 tys. w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
 • W Polsce jest ok. 12,8 mln liczników energii elektrycznej wymagających wymiany.

  Licznik energii elektrycznej – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą energii. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest kilowatogodzina – kWh albo megawatogodzina – MWh. W układach zasilania większej mocy dostawca i odbiorca rozliczają się również w zakresie energii biernej. Jednostką miary tej energii jest warogodzina.Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • smart grid
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Reklama