Inteligencja zbiorowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Inteligencja zbiorowa

Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ') – termin, który powstał w połowie lat 80 XX wieku. Przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie.

Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

Pojęcie to występuje też w politologii, recenzji naukowej, rynku prognostycznym, informatyce (wolne oprogramowanie), mediach społecznościowych, crowdsourcingu, eksploracji danych oraz w literaturze science fiction. W kontekście Web 2.0, pojęcie inteligencji zbiorowej odnosi się do działań o dużym stopniu współpracy między użytkownikami i do „wartości dodanej”, która z tych działań wynika.

Crowdsourcing – proces, w ramach którego  organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie źródeł). Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów. Termin „crowdsourcing“ został po raz pierwszy zdefiniowany i użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a w artykule Rise of Crowdsoucing z 2006 r.Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

Zbiorowa inteligencja jest również przypisywana bakteriom i zwierzętom.

Filozof Pierre Lévy uważa zbiorową inteligencję jako „formę powszechnie rozproszonej inteligencji, stale ulepszanej, skoordynowanej w czasie rzeczywistym i widocznej w efektywnym wykorzystaniu umiejętności”, gdzie każda istota ludzka ma pewną wiedzę, ale żaden człowiek nie posiada całej wiedzy o wszystkim. Lévy uważa projekt inteligencji zbiorowej za „projekt humanistyczny”, grający istotną rolę w społeczeństwie obywatelskim m.in. dzięki zwiększonemu dostępowi do wiedzy.

Fantastyka naukowa (ang. science fiction) – gatunek literacki lub filmowy, a także gier komputerowych o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa. Razem z fantasy i horrorem, fantastyka naukowa zaliczana jest do fantastyki.Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.

W roku 2001 Tadeusz Szuba z Akademii Górniczo-Hutniczej, zaproponował formalny model fenomenu inteligencji zbiorowej. Ta teoria została opublikowana w całości w książce Computational Collective Intelligence (w serii książek o przetwarzaniu równoległym i dystrybuowaniu Wiley, 420 stron, Wiley NY, 2001).

Konsens lub konsensus (od łac. consensus, zgoda) – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w znaczeniu węższym.Web 2.0 – potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Henrik Ickler, “An Approach for the Visual Representation of Business Models That Integrate Web-Based Collective Intelligence into Value Creation”, in Theo J. Bastiaens, Ulrike Baumöl, & Bernd J. Krämer (Eds.), On Collective Intelligence, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2010, p. 25.
 2. Ngoc Thanh Nguyen, Transactions on Computational Collective Intelligence III [1].
 3. Pierre Lévy, Collective Intelligence - Mankind's Emerging World In Cyberspace, Cambridge, Mass.: Perseus Books, 1997, ISBN 0-7382-0261-4, OCLC 44818636.
 4. Pierre Lévy, Pour l’intelligence collective, www.monde-diplomatique.fr, 1995.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Pierre Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Paris 1994.
 • Pierre Lévy, Die kollektive Intelligenz. Für eine Anthropologie des Cyberspace, Mannheim: Bollmann, 1997, ISBN 3-927901-89-X, OCLC 75731305.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Blog inteligencji zbiorowej
 • Center for Collective Intelligence, MIT
 • Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.
  Reklama