• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Integrated Services

  Przeczytaj także...
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.
  RSVP (ang. Resource ReSerVation Protocol, pol. protokół rezerwacji zasobów) – protokół dla sieci zintegrowanych usług IntServ (ang. Integrated Services), które do transmisji danych wymagają określonej przepustowości łącza – np. dla transmisji strumieniowych audio lub wideo poprzez Internet. Protokół RSVP umożliwia aplikacji inicjującej transmisję danych strumieniowych zgłoszenie węzłom sieci (hostom) wymagań dotyczących przepustowości łącza i na ich podstawie dokonuje rezerwacji zasobów na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych, zapewniając potrzebną przepustowość całego połączenia oraz jakość przekazu, QoS (ang. Quality of Service).

  Integrated Services (w jęz. ang.: usługi zintegrowane, w skrócie: IntServ) – jeden z mechanizmów zapewniających jakość usług (ang. Quality of Service).

  Zdefiniowała go w 1997 grupa robocza IETF Integrated Service w celu optymalizacji QoS.

  Cechy architektury IntServ:

 • W architekturze IntServ (RFC 1633 ↓) zakłada się, że zasoby w sieci są rezerwowane dla poszczególnych lub zagregowanych strumieni danych. W tym celu został zdefiniowany specjalny protokół sygnalizacyjny znany pod nazwą protokołu RSVP (Reservation Protocol) (RFC 2205 ↓, RFC 2210 ↓), który umożliwia realizację żądania przez daną aplikację rezerwacji zasobów w sieci.
 • Implementacja tego protokołu jest wymagana w każdym ruterze IP. W konsekwencji, ruter IP będzie przyjmował i realizował żądania rezerwacji, co wiąże się z przechowywaniem informacji o każdej poczynionej rezerwacji wraz z informacją o skojarzonym strumieniu danych.
 • W architekturze IntServ zdefiniowano, oprócz standardowej usługi typu Best Effort, dwie dodatkowe usługi:

  DiffServ (Differentiated Services) to architektura sieci pozwalająca na gwarantowanie jakości usług przesyłania danych (ang. QoS, Quality of Service) w sieciach IP.Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
 • Guaranteed Service (RFC 2212 ↓) – przeznaczoną dla aplikacji wymagających gwarancji odnośnie do parametrów jakości przekazu danych związanych z opóźnieniami,
 • Controlled-load Service (RFC 2211 ↓) – przeznaczoną dla aplikacji wymagających bezstratnego przekazu danych i charakteryzującą się jakością przekazu określaną jako lepszą niż Best Effort.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • DiffServ
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • R. Braden, D. Clark, S. Shenker, Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview, RFC 1633, IETF, czerwiec 1994, DOI10.17487/RFC1633, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • J. Wroclawski, Specification of the Controlled-Load Network Element Service, RFC 2211, IETF, wrzesień 1997, DOI10.17487/RFC2211, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • S. Shenker, C. Partridge, R. Guerin, Specification of Guaranteed Quality of Service, RFC 2212, IETF, wrzesień 1997, DOI10.17487/RFC2212, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • S. Shenker, J. Wroclawski, General Characterization Parameters for Integrated Service Network Elements, RFC 2215, IETF, wrzesień 1997, DOI10.17487/RFC2215, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • R. Braden i inni, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification, RFC 2205, IETF, wrzesień 1997, DOI10.17487/RFC2205, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.628 sek.