• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Integracja sensoryczna  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Robert Fludd, właściwie Robertus de Fluctibusur (ur. 1574 Milgate - zm. 1637 Londyn) - doktor medycyny, filozof, pisarz, zajmował się studiowaniem ludzkiej psychiki. Wyznawca nauk różokrzyża i alchemik, członek królewskiego kolegium fizykow.Kohorta – termin stosowany w statystyce i naukach stosujących ją (np. demografia, medycyna), oznaczający zbiór obiektów, najczęściej ludzi, wyodrębniony z populacji z uwagi na zachodzące jednocześnie dla całego zbioru wydarzenie lub proces w celu przeprowadzenia analizy. Kohorta powinna być wyodrębniona na podstawie istotnych statystycznie cech i jednorodna pod ich względem. Badania z użyciem kohorty zwane są badaniami kohortowymi.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Section On Complementary And Integrative Medicine i inni, Sensory integration therapies for children with developmental and behavioral disorders, „Pediatrics”, 129 (6), 2012, s. 1186–1189, DOI10.1542/peds.2012-0876, ISSN 1098-4275, PMID22641765.
  2. Amy S. Weitlauf i inni, Interventions targeting sensory challenges in children with autism spectrum disorder — an update, AHRQ Comparative Effectiveness Reviews [nr 186], Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2017, PMID29064644.???
  3. Tristram Smith, Daniel W. Mruzek, Dennis Mozingo, Sensory integration therapy, [w:] Richard M. Foxx, James A. Mulick (red.), Controversial therapies for autism and intellectual disabilities: fad, fashion, and science in professional practice, wyd. 2, [podgląd z Google Books], New York: Routledge, 2015, s. 247-269, ISBN 978-1-317-62382-3, OCLC 931999200 [dostęp 2019-02-28].
  4. Jasper A. Estabillo, Johnny L. Matson, Sensory integration therapy and DIR/Floortime, [w:] Johnny L. Matson (red.), Handbook of treatments for autism spectrum disorder. Autism and child psychopathology series, Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 331–342, DOI10.1007/978-3-319-61738-1_19, ISBN 978-3-319-61738-1.
  5. Leonard F. Koziol, Deborah Ely Budding, Dana Chidekel, Sensory integration, sensory processing, and sensory modulation disorders: putative functional neuroanatomic underpinnings, „Cerebellum”, 10 (4), 2011, s. 770–792, DOI10.1007/s12311-011-0288-8, ISSN 1473-4230, PMID21630084.
  6. Eric P. Hazen i inni, Sensory symptoms in autism spectrum disorders, „Harvard Review of Psychiatry”, 22 (2), 2014, s. 112–124, DOI10.1097/01.HRP.0000445143.08773.58, ISSN 1465-7309, PMID24614766.
  7. Erin E. Barton i inni, A systematic review of sensory-based treatments for children with disabilities, „Research in Developmental Disabilities”, 37, 2015, s. 64–80, DOI10.1016/j.ridd.2014.11.006, ISSN 1873-3379, PMID25460221.
  8. Jane Case-Smith, Lindy L. Weaver, Mary A. Fristad, A systematic review of sensory processing interventions for children with autism spectrum disorders, „Autism: The International Journal of Research and Practice”, 19 (2), 2015, s. 133–148, DOI10.1177/1362361313517762, ISSN 1461-7005, PMID24477447.
  9. Farahiyah Wan Yunus i inni, Sensory-based intervention for children with behavioral problems: a systematic review, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, 45 (11), 2015, s. 3565–3579, DOI10.1007/s10803-015-2503-9, ISSN 1573-3432, PMID26092640 [dostęp 2019-03-03].
  10. Catherine Lord i inni, Autism spectrum disorder, „The Lancet”, 392 (10146), 2018, s. 508–520, DOI10.1016/S0140-6736(18)31129-2, PMID30078460.c?
  11. Roseann C. Schaaf i inni, Efficacy of occupational therapy using Ayres Sensory Integration®: a systematic review, „American Journal of Occupational Therapy”, 72 (1), 2018, 7201190010p1–7201190010p10, DOI10.5014/ajot.2018.028431, ISSN 0272-9490.1 stycznia
  12. Janine F. Farragher i inni, Not all systematic reviews are created equal, „Canadian Journal of Occupational Therapy”, 2018, s. 180-182, DOI10.1177/0008417418773328.
  13. Russell Lang i inni, Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: a systematic review, „Research in Autism Spectrum Disorders”, 6 (3), 2012, s. 1004–1018, DOI10.1016/j.rasd.2012.01.006.
  14. Cynthia C. Woo, Michael Leon, Environmental enrichment as an effective treatment for autism: a randomized controlled trial, „Behavioral Neuroscience”, 127 (4), 2013, s. 487–497, DOI10.1037/a0033010, ISSN 1939-0084, PMID23688137.
  15. Auditory integration training and autism, ResearchAutism.net, 6 listopada 2017 [zarchiwizowane z adresu 2020-09-08].
  16. Sarita Austin, Auditory integration therapy, [w:] Fred R. Volkmar (red.), Encyclopedia of autism spectrum disorders, New York, NY: Springer New York, 2019, DOI10.1007/978-1-4614-6435-8_961-3, ISBN 978-1-4614-6435-8.
  17. Music therapy and autism, ResearchAutism.net, 19 grudnia 2017 [zarchiwizowane z adresu 2020-09-26].
  18. Weighted items and autism, ResearchAutism.net, 12 czerwca 2018 [zarchiwizowane z adresu 2020-09-20].
  19. Chory biznes na chorych dzieciach - autyzm - Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, www.autyzm.wroclaw.pl [dostęp 2019-01-05].
  20. S.A. Mason, B.A. Iwata, Artifactual effects of sensory-integrative therapy on self-injurious behavior, „Journal of Applied Behavior Analysis”, 23 (3), 1990, s. 361–370, DOI10.1901/jaba.1990.23-361, ISSN 0021-8855, PMID2249971, PMCIDPMC1286248.
  21. Sarah Devlin i inni, Comparison of behavioral intervention and sensory-integration therapy in the treatment of challenging behavior, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, 41 (10), 2011, s. 1303–1320, DOI10.1007/s10803-010-1149-x, ISSN 1573-3432, PMID21161577.
  22. Ruu-Fen Tzang i inni, Increased risk of developing psychiatric disorders in children with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) receiving sensory integration therapy: a population-based cohort study, „European Child & Adolescent Psychiatry”, 28 (2), 2019, s. 247–255, DOI10.1007/s00787-018-1171-7, ISSN 1435-165X, PMID29872928.
  23. National Autism Center, National standards project, phase 1., Randolph, Massachusetts: National Autism Center, 2009.
  24. National Autism Center, Findings and conclusions: national standards project, phase 2., Randolph, Massachusetts: National Autism Center, 2015.
  25. Sensory integrative therapy and autism, ResearchAutism.net, 12 kwietnia 2018 [zarchiwizowane z adresu 2020-09-28].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Chory biznes na chorych dzieciach - artykuł na stronie Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu
 • Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Narządy słuchu nazywa się uszami. Słuch jest wykorzystywany przez organizmy żywe do komunikacji oraz rozpoznawania otoczenia.Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Amerykańska Akademia Pediatryczna (ang. American Academy of Pediatrics, AAP) – organizacja pediatryczna licząca 60 000 członków, której misją jest zapewnienie optymalnego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz dobrego samopoczucia niemowlętom, dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym.
  Neurofizjologia, fizjologia układu nerwowego - dział biologii, zajmujący się funkcjonowaniem układu nerwowego. Jest ściśle powiązana z neuropsychologią, neurologią, psychiatrią, etologią i innymi naukami behawioralnymi. Wchodzi w skład neurobiologii.
  Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.
  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Propriocepcja (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie) - zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o tonusie mięśniowym. Dzięki temu zmysłowi wiemy jak ułożone są nasze kończyny bez patrzenia.
  Poziom istotności – jest to maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju (zazwyczaj oznaczane symbolem α). Określa tym samym maksymalne ryzyko błędu, jakie badacz jest skłonny zaakceptować. Wybór wartości α zależy od badacza, natury problemu i od tego, jak dokładnie chce on weryfikować swoje hipotezy, najczęściej przyjmuje się α = 0,05; rzadziej 0,1, 0,03, 0,01 lub 0,001. Wartość założonego poziomu istotności jest porównywana z wyliczoną z testu statystycznego p-wartością (czasem porównuje się od razu wartości statystyki testowej z wartością odpowiadającą danemu poziomowi istotności). Jeśli p-wartość jest większa, oznacza to, iż nie ma powodu do odrzucenia tzw. hipotezy zerowej H0, która zwykle stwierdza, że obserwowany efekt jest dziełem przypadku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.